Hantering av försäljningspipelinen

En försäljningspipeline är ett intuitivt sätt att hantera din säljprocess och förutse resultat med tillförsikt

Omedelbar åtkomst. Inget kreditkort behövs.

Vad är en försäljningspipeline?

En försäljningspipeline är en visuellt sätt att hantera komplexa och långa säljprocesser. Den visar dig hur många pågående affärer du har, vilken fas de befinner sig i, vad som kräver din uppmärksamhet och om du kan nå dina mål.

Så här hanterar du din försäljningspipeline

Börja med att mäta olika värden i din försäljningspipeline. I följande exempel som avser ett litet team finns resultat från både hela försäljningspipelinen och för varje separat fas.

Siffrorna är värdefulla riktvärden för både nuvarande resultat och framtida trender. Vi rekommenderar att ni genomför detta minst en gång per år.

Förutse resultat med tillförsikt

Om du i ovan exempel bara har sju affärer i den första fasen istället för de genomsnittliga 13 vet du att du måste hitta sex möjligheter till för att uppnå dina vanliga resultat.

Du kan också använda en försäljningspipeline för att följa framstegen och fokusera på förbättringsområden, som att snabbare flytta affärer från en fas till nästa och öka affärernas värde och volym.

ETT SÄLJVERKTYG FÖR UPPSKALNING AV DITT TEAM

Pipedrive är ett verktyg för hantering av din försäljningspipeline och passar bra för alla som vill organisera sin verksamhet på ett tydligt sätt och förbättra resultaten. Ta del av fler tips om försäljningspipelinen på vår blogg.

BLI ETT AV 95 000+ FÖRETAG VÄRLDEN ÖVER

Det har gjort vår säljavdelning mer effektiv. Verktyget är enkelt att använda och uppdateras kontinuerligt.

Ana RinckOperations Manager, BAKERpedia
Ana Rinck

Att ha ett kraftfullt CRM-verktyg som Pipedrive i vår arsenal har varit avgörande för våra säljframgångar. Med det användarvänliga och väl utformade gränssnittet håller det oss både organiserade och på rätt spår!

Kristel KruustükFounder & Chief Testing Officer, Testlio
Kristel Kruustük

Jag har länge använt SFDC och andra CRM och måste säga att jag älskar Pipedrives enkelhet och intuitivitet. Min favoritfunktion är det automatiserade popupfönstret som uppmanar till nästa steg.

Ryan RobertsGrundare och VD, Bustld, LLC
Ryan Roberts