Let's Do It World pakt de vervuiling op wereldschaal aan, met de hulp van Pipedrive

De Let's Do It-beweging heeft sedert 2011 al meer dan 70 miljoen mensen over de hele wereld betrokken bij het opruimen van de leefomgeving en het aanpakken van de wereldwijde afvalcrisis.

De eerste World Cleanup Day werd georganiseerd door de Let's Do It Foundation. Na een reorganisatie in 2019 wordt de World Cleanup Day nu gerund door Let's Do It World.

  • Branche: Liefdadigheid/NGO
  • Locatie: Estland
  • Belangrijkste functie: Contacten

World Cleanup Day is nu wereldwijd een van de grootste milieubewegingen. Mensen van over de hele wereld vinden elkaar in hun streven naar een schoner milieu en komen samen om zwerfvuil en afval op te ruimen en anderen bewust te maken van de gevolgen van vervuiling voor onze wereld.

191

Mensen uit 191 landen en regio's namen deel in 2021

5%

Van de bevolking kan al voor verandering zorgen

60+ miljoen

Mensen hebben deelgenomen sinds 2018

Het verhaal van World Cleanup Day

World Cleanup Day gaat terug tot 2008, toen een eerste evenement (genaamd Let's Do It!) werd georganiseerd in Estland. Toen kwamen op één dag 50.000 mensen samen om het land in minder dan 5 uur schoon te maken.

Van daaruit groeide de beweging verder, en in 2012 volgde de eerste wereldwijde opruimingsactie waaraan 96 landen deelnamen. Sinds 2018 staat de campagne officieel bekend als World Cleanup Day - een dag waarop mensen over de hele wereld samen de planeet opruimen.

Nadat er een sterk mondiaal netwerk van activisten met een blijvende interesse in positieve verandering was opgezet, vormden de Estse initiatiefnemers in 2019 de NGO Let's Do It World - een organisatie die zich inzet voor het voortzetten van de World Cleanup Day-campagne en die mensen samenbrengt voor een afvalvrije wereld.

De organisatie heeft leden in 164 landen en slaagt erin door relaties met regeringen, organisaties en individuen enorme aantallen mensen te mobiliseren om het afvalprobleem aan te pakken.

Ondanks COVID-19 waren er deelnemers in 191 landen en gebieden, wat een absoluut record is. Het vorige record dateert van 2019, dus van voor de pandemie, toen 21 miljoen mensen in 180 landen deelnamen aan een wereldwijde actie. In 16 landen werd het hoogste aantal deelnemers van de laatste vier World Cleanup Days bereikt.
World Cleanup Day vind je nu bijna overal ter wereld. Als je 191 landen bereikt, betekent dit dat bijna de hele wereld meedoet. En waar World Cleanup Day niet vertegenwoordigd was, waren er andere initiatieven, bijvoorbeeld #EUbeachcleanup of de International Coastal Cleanup™ van de Ocean Conservancy. Eigenlijk kun je wel stellen dat er in alle landen verschillende soorten opruimacties zijn georganiseerd.
AO

Anneli OhvrilExecutive Director, Let’s Do It World

De missie van World Cleanup Day en Let's Do It World

Let's Do It World heeft twee hoofddoelen.

  1. Het eerste doel is om het milieu schoner te maken door miljoenen mensen over de hele wereld in beweging te krijgen om de vervuiling in bossen, rivieren, parken, oceanen en andere omgevingen op te ruimen. Dit is vooral belangrijk in gebieden waar er geen afvalinzameling wordt georganiseerd.

  2. Maar er is nog een ander, belangrijker aspect aan World Cleanup Day: Let's Do It World weet dat voorkomen beter is dan genezen. Opruimen helpt om het milieu te herstellen, maar het doel op de lange termijn is het verminderen en uiteindelijk elimineren van het afval dat de milieuvervuiling veroorzaakt.

Door contacten met mensen over de hele wereld wil Let's Do It World de wereldwijde afvalcrisis in de schijnwerpers plaatsen en mensen informeren over de gevolgen voor ons allemaal.

World Cleanup Day lost de afvalcrisis niet op, maar zorgt wel voor bewustwording. Ons doel is om minstens vijf procent van de bevolking in elk land te betrekken, en zo een transformatie teweeg te brengen. Deze vijf procent is het wetenschappelijk bewezen omslagpunt om een verandering in de samenleving te versnellen en discussie uit te lokken, wat nodig is om verspilling te voorkomen en het afvalprobleem aan te pakken.
We moeten de consumptie drastisch verminderen en nadenken over hoe we omspringen met hulpbronnen, hoe we in harmonie met de natuur kunnen leven. Onze eindbestemming is een afvalvrije wereld. Als we samenwerken, is dat geen utopie of droom, maar een haalbare realiteit.
AO

Anneli OhvrilExecutive Director, Let’s Do It World

De tevredenheidsindex van Let’s Do It World

Het succes van World Cleanup Day is in hoge mate afhankelijk van de inspanningen van partners en leiders in landen over de hele wereld. Om er zeker van te zijn dat leiders zich verbonden voelen met World Cleanup Day, hanteert Let's Do It World een tevredenheidsindex.

We vragen onze leiders om een score van 1 tot 10 op drie aspecten:
  1. Hoeveel impact en betekenis heeft je werk als leider?

  2. Hoe sterk voel je je verbonden met de LDIW-beweging en het netwerk?

  3. Hoeveel erkenning krijg je voor je werk (van je community, collega's, media, overheid, andere leiders enz.)?

We streven naar een tevredenheidsindex van minstens 8. Tot nu toe is dat altijd gelukt.
AO

Anneli OhvrilExecutive Director, Let’s Do It World

Zo gebruikt Let's Do It World Pipedrive voor de organisatie van World Cleanup Day

Om consistentie te kunnen waarborgen, is het voor Let's Do It World cruciaal dat de relaties met leiders en organisaties over de hele wereld goed beheerd worden. Iedereen - zowel betaalde medewerkers als nieuwe vrijwilligers - moet dus inzicht hebben in de eerdere communicatie met een contactpersoon.

Omdat Pipedrive in de cloud werkt, kan Let's Do It World gecentraliseerde en actuele informatie bijhouden over de communicatie met al hun contacten. Het team kan er zo voor zorgen dat de communicatie foutloos verloopt en dat er geen tijd wordt verspild met het herhaaldelijk verzenden of opvragen van dezelfde informatie.

Let's Do It World minimaliseert de tijd die wordt besteed aan repetitieve administratieve taken en het werken met meerdere programma's. Zo blijft de aandacht gericht op de positieve veranderingen die ze beogen.

Het team kan wijzigingen aanbrengen in de gecentraliseerde database in Pipedrive, waarna de website dankzij integraties automatisch wordt bijgewerkt.

Apps die gegevens uit Pipedrive synchroniseren met Mailchimp zorgen voor heel wat tijdswinst bij de marketing van World Cleanup Day, waardoor er meer tijd vrijkomt voor hun kerntaken.

Het was vaak moeilijk om te achterhalen wat we eerder in een bepaald land of met een specifieke leider hadden gedaan. Dat nam veel tijd in beslag, en dan nog hadden we vaak niet alle of de juiste informatie. Pipedrive heeft ons geholpen om ons werk beter te organiseren en veel onnodig werk te vermijden.
Pipedrive helpt ons echt enorm bij het organiseren van zo'n grote beweging als Let's Do It World. Alle informatie is op één plek te vinden, en er is geen verwarring. Pipedrive synchroniseert met onze website, dus als we in Pipedrive informatie over een leider of partner wijzigen, wordt alles automatisch aangepast op de site. Pipedrive is het centrale punt voor al onze data. Als we een wijziging aanbrengen in Pipedrive, wordt deze informatie ook op andere plaatsen bijgewerkt.
Wat sturen ook massamails uit naar landen en partners. We hebben Pipedrive aan Mailchimp gekoppeld, dus het is heel eenvoudig om wijzigingen aan te brengen in Pipedrive en deze meteen naar Mailchimp door te sturen. Dankzij Pipedrive verloopt ons werk echt veel efficiënter.
AO

Anneli OhvrilExecutive Director, Let’s Do It World

Sluit je aan bij meer dan 100.000 bedrijven