Så här tar Let's Do It World sig an föroreningar på en global nivå med hjälp av Pipedrive

Sedan 2011 har Let's Do It-rörelsen engagerat över 70 miljoner personer från hela världen i skräpplockning och i att ta sig an den globala avfallskrisen.

Den första World Cleanup Day organiserades av Let's Do It Foundation, 2019 omorganiserades verksamheten och därefter har World Cleanup Day styrts av Let's Do It World.

  • Bransch: Välgörenhet/NGO
  • Plats: Estland
  • Nyckelfunktion: Kontakter

World Cleanup Day är nu en av de största miljörörelserna i världen. Människor från hela världen som förenas av sin passion för en renare miljö samlas för att städa upp skräp och avfall och öka medvetenheten om hur föroreningar påverkar vår värld.

191

Människor från 191 länder och territorier deltog 2021

5%

Antalet aktivister som behövs i en befolkning för att få igång en förändring

60+ miljoner

Personer som har deltagit sedan 2018

World Cleanup Days historia

World Cleanup Days historia går tillbaka till 2008, när den första estniska skräpplockardagen (som kallades Let's Do It!) organiserades. Den dagen hjälpte 50 000 människor till att plocka skräp i Estland under 5 timmar.

Därifrån växte rörelsen: den första globala skräpplockarkampanjen organiserades 2012 med 96 deltagande länder, och 2018 kallades evenemanget officiellt World Cleanup Day. För första gången i historien plockade människor runt om i världen upp skräp på en och samma dag.

Efter att ha skapat ett starkt globalt nätverk av aktivister som brinner för positiva förändringar skapade de estniska grundarna Let’s Do It World 2019, en organisation som är dedikerad till att fortsätta kampanjen World Cleanup Day och föra samman människor för en värld utan skräp.

Med medlemmar i 164 länder och samarbete med regeringar, organisationer och individer i många andra kan Let's Do It World samla enorma mängder människor för att ta tag i skräpet.

Trots pandemin deltog 191 länder och territorier, vilket är ett nytt rekord. Det gamla rekordet var från 2019, innan Covid-19, då 180 länder och 21 miljoner personer deltog i globala aktioner. 16 länder nådde markanta individuella rekord (de hade flest deltagare under de senaste fyra årens World Cleanup Day).
World Cleanup Day finns nu nästan överallt i världen – med 191 länder har nästan alla deltagit – och där World Cleanup Day inte hölls har andra initiativ organiserats, såsom #EUbeachcleanup eller Ocean Conservancys International Coastal Cleanup™, så vi kan i princip säga att alla länder var mer och hjälpte till.
AO

Anneli OhvrilVerkställande direktör, Let's Do It World

World Cleanup Day och Let's Do It Worlds mission

Let's Do It World har två huvudmål.

  1. Det första är att hjälpa till att rensa upp i naturen genom att organisera miljontals människor runt om i världen för att ta bort skräp från skogar, floder, parker, hav och andra miljöer. Detta är särskilt viktigt i områden där det inte finns någon befintlig insamlingsprocess.

  2. Men det finns en ännu viktigare del av World Cleanup Day: Let's Do It World vet att det är bättre att förebygga än att behöva åtgärda, så samtidigt som skräpplockningen hjälper till att återställa miljön är deras långsiktiga mål att minska och i slutändan eliminera det avfall som hamnar i naturen och förorenar.

Genom att samarbeta med människor från hela världen siktar Let's Do It World på att sätta den globala avfallskrisen i fokus genom att öka medvetenheten om hur den påverkar oss alla.

World Cleanup Day är inte en lösning på nedskräpningen, det handlar om att göra människor medvetna. Vårt mål är att engagera minst fem procent av befolkningen i varje land för att få samhället att börja ändras. De här fem procenten är den vetenskapligt bevisade punkten där en förändring påbörjas och skapar en diskussion om hur vi ska förebygga skräp och hur vi tar itu med avfallsproblemet.
Vi måste minska vår förbrukning dramatiskt och tänka på hur vi använder resurser samt hur vi konsumerar – hur vi lever i harmoni med naturen. Vårt mål är en värld utan avfall, vilket inte är en utopi eller en dröm, om vi arbetar tillsammans är det möjligt.
AO

Anneli OhvrilVerkställande direktör, Let's Do It World

Let's Do It Worlds lyckoindex

World Cleanup Days framgång är starkt beroende av insatser från olika partner och ledare i länder runt om i världen. För att se till att de känner en koppling till World Cleanup Day använder Let's Do It World ett lyckoindex.

Vi frågar våra ledare tre frågor, med poäng upp till 10:
  1. Betygsätt hur effektivt och meningsfullt det arbete du utför som ledare är.

  2. Hur starkt känner du att du tillhör LDIW-rörelsen och -nätverket?

  3. Hur mycket välförtjänt erkännande får du för ditt arbete (från din gemenskap, kollegor, media, andra ledare osv.?

Lyckoindexet måste vara över 8. Än så länge har det varit det.
AO

Anneli OhvrilVerkställande direktör, Let's Do It World

Så här använder Let's Do It World Pipedrive för att organisera World Cleanup Day

Hanteringen av aktiva relationer med ledare och organisationer från hela världen är avgörande för att se till att Let'd Do It World hålls enhetligt. Oavsett om det är en betald anställd eller en ny volontär som kontaktar en person måste de kunna se kommunikationshistoriken.

Genom att använda Pipedrives molnbaserade programvara kan Let's Do It World använda centraliserade och uppdaterade register över kommunikation med alla kontakter. Teamet kan se till att de inte slösar tid på att skicka eller begära samma information flera gånger samtidigt som mistag undviks i kommunikationen.

För att fokusera på att göra positiva förändringar minimerar Let's Do It World den tid de lägger på repetitiva administrationsuppgifter och arbete med flera olika program.

Teamet behöver bara göra ändringar i sin centraliserade databas på Pipedrive så gör integrationerna att deras webbplats uppdateras med den nya informationen.

Och med appar som gör det möjligt för dem att synkronisera informationen i Pipedrive till Mailchimp kan de spara enormt mycket tid för marknadsföring av World Cleanup Day, vilket innebär att de kan lägga mer energi på att rädda miljön.

Om vi behövde organisera ett projekt i ett land så frågade vi oss först vad vi har gjort i det landet tidigare. Vi la mycket tid på att kartlägga situationen tillsammans med personer från landet, vilket var mycket tidskrävande och fel uppstod ändå. Med Pipedrive kan vi organisera vårt arbete och ta bort onödiga åtgärder för att effektivisera processen.
Pipedrive är en enorm hjälp för att organisera en så pass stor rörelse som Let's Do it World. Vi har all information på ett ställe och inga missförstånd uppstår. Vi har synkroniserat Pipedrive med vår hemsida, vilket innebär att vi uppdaterar Pipedrive om ledare eller partner ändras, och sen tillämpas ändringarna automatiskt på vår hemsida. Pipedrive är navet för alla våra data. Om vi ändrar något i Pipedrive uppdateras det överallt.
Något annat som vi använder är stora mängder mejl till länder och partner. Vi har anslutit Pipedrive till Mailchimp så det är riktigt enkelt att göra ändringar i Pipedrive och sen få uppdateringen automatiskt till Mailchimp. Jag är otroligt tacksam för att vi har hittat Pipedrive då de har gett oss möjligheten att kunna effektivisera vårt arbete med deras program.
AO

Anneli OhvrilVerkställande direktör, Let's Do It World

Bli ett av 100 000 företag