W jaki sposób organizacja Let’s Do It World radzi sobie z zanieczyszczeniem na skalę światową z Pipedrive

Od 2011 r. ruch Let’s Do It zaangażował ponad 70 milionów ludzi z całego świata, aby wzięli udział w oczyszczeniu środowiska naturalnego oraz w walce ze światowym kryzysem związanym z odpadami.

Pierwszy Dzień Sprzątania Świata został zorganizowany przez Fundację Let’s Do It. Następnie w 2019 r. organizacja została zreorganizowana, a od tego czasu Dzień Sprzątania Świata jest prowadzony przez Let’s Do It World.

  • Branża: Organizacje charytatywne / pozarządowe
  • Lokalizacja: Estonia
  • Kluczowa funkcja: Kontakty

Dzień Sprzątania Świata jest obecnie jednym z największych ruchów środowiskowych na świecie. Ludzie z całego świata, zjednoczeni swoją pasją do czystszego środowiska, zbierają się, aby posprzątać śmieci i odpady oraz szerzyć świadomość na temat wpływu zanieczyszczenia na nasz świat.

191

W 2021 roku w inicjatywie uczestniczyły osoby z 191 krajów i terytoriów

5%

Liczba aktywistów w danej populacji, potrzebna, aby rozpocząć proces zmian

Ponad 60 milionów

Liczba osób, które wzięły udział od 2018 roku

Historia Dnia Sprzątania Świata

Historia Dnia Sprzątania Świata sięga 2008 roku, kiedy to zorganizowano pierwszy estoński Dzień Sprzątania (o nazwie Let’s Do It!). W tym dniu 50 000 osób sprzątało Estonię w zaledwie 5 godzin.

Od tamtego momentu ruch zaczął się rozwijać: pierwsza światowa kampania dotycząca oczyszczania, w której uczestniczyło 96 krajów, została zorganizowana w 2012 r., po czym w 2018 r. wydarzenie to stało się oficjalnie znane jako Dzień Sprzątania Świata. Po raz pierwszy w historii ludzie na całym świecie czyścili planetę tego samego dnia.

Po utworzeniu silnej globalnej sieci aktywistów, stale dążących do dokonywania pozytywnych zmian, estońscy autorzy utworzyli w 2019 roku organizację pozarządową Let’s Do It World, zajmującą się kontynuowaniem kampanii Dnia Sprzątania Świata i jednoczeniem ludzi w celu stworzenia świata bez odpadów.

Mając członków w 164 krajach oraz relacje z organami rządowymi, organizacjami i jednostkami w wielu innych, Let’s Do It World ma szansę zgromadzić rzesze ludzi w celu opanowania problemu odpadów.

Pomimo pandemii Covid-19, 191 krajów i terytoriów wzięło udział w inicjatywie, co stanowi rekord, przewyższając wyniki z roku 2019, przed Covidem, kiedy w światowej akcji uczestniczyło 180 krajów i 21 milionów ludzi. 16 państw osiągnęło znaczące indywidualne wyniki (osiągając największą liczbę uczestników w ciągu ostatnich czterech lat organizowania Dnia Sprzątania Świata).
Dzień Sprzątania Świata jest obecnie organizowany prawie wszędzie na świecie – aby dotrzeć do 191 państw, niemal wszystkie muszą brać udział – a tam, gdzie nie zorganizowano oficjalnie Dnia Sprzątania Świata, pojawiły się inne inicjatywy, na przykład #EUbeachcleanup lub Ocean Conservancy's International Coastal Cleanup™, więc możemy powiedzieć, że wszystkie kraje zorganizowały jakąś formę działań na rzecz czystości.
AO

Anneli OhvrilDyrektor wykonawczy, Let’s Do It World

Dzień Sprzątania Świata i misja Let’s Do It World

Let’s Do It World ma dwa główne cele.

  1. Pierwszym z nich jest pomoc w czyszczeniu środowiska poprzez organizowanie milionów ludzi na całym świecie w celu usunięcia zanieczyszczeń z lasów, rzek, parków, oceanów i innych terenów. Pomaga to w szczególności w obszarach, w których nie opracowano żadnego procesu zbierania odpadów.

  2. Jednak Dzień Sprzątania Świata ma jeszcze jeden, ważniejszy aspekt: Let’s Do It World wie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W związku z tym, oprócz tego, że sprzątanie pomaga w przywróceniu środowiska naturalnego, ich długoterminowym celem jest ograniczenie i ostatecznie wyeliminowanie odpadów, powodujących zanieczyszczenie środowiska.

Angażując ludzi z całego świata, Let’s Do It World ma na celu zwrócenie uwagi na globalny kryzys śmieciowy, poprzez szerzenie świadomości na temat jego wpływu na nas wszystkich.

Dzień Sprzątania Świata nie stanowi rozwiązania kryzysu śmieciowego – jego głównym zadaniem jest szerzenie świadomości. Naszym celem jest zaangażowanie co najmniej pięciu procent ludności każdego kraju, aby zapoczątkować transformacje w społeczeństwie. Te pięć procent stanowi udowodniony naukowo punkt zwrotny do pobudzenia zmian społecznych i wywołania dyskusji na temat tego, co powinniśmy zrobić, aby zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska i rozwiązać problem odpadów.
Musimy radykalnie ograniczyć konsumpcję i zastanowić się, jak wykorzystujemy dostępne zasoby oraz jak żyjemy w harmonii z przyrodą. Naszym ostatecznym celem jest świat bez odpadów. Nie jest to utopia ani marzenie, a możliwa do osiągnięcia rzeczywistość, jeśli będziemy pracować razem.
AO

Anneli OhvrilDyrektor wykonawczy, Let’s Do It World

Wskaźnik szczęścia Let’s Do It World

Sukces Dnia Sprzątania Świata w dużym stopniu zależy od wysiłków partnerów i liderów w krajach na całym świecie. Aby mieć pewność, że liderzy czują się powiązani z Dniem Sprzątania Świata, Let’s Do It World stosuje wskaźnik szczęścia.

Zadajemy naszym liderom trzy pytania, w skali do 10:
  1. Proszę ocenić, jaki wpływ i znaczenie ma praca, którą wykonujesz jako lider?

  2. Jak uważasz, w jak dużym stopniu należysz do ruchu i sieci LDIW?

  3. Ile zasłużonego uznania otrzymujesz za swoją pracę (ze strony swojej społeczności, współpracowników, mediów, rządu, innych liderów itp.)?

Wskaźnik szczęścia musi być wyższy niż 8. Jak do tej pory taki jest.
AO

Anneli OhvrilDyrektor wykonawczy, Let’s Do It World

W jaki sposób Let’s Do It World używa Pipedrive do organizowania Dnia Sprzątania Świata

Zarządzanie bieżącymi relacjami z liderami i organizacjami z całego świata ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia spójności Let's Do It World. Niezależnie od tego, czy jest to opłacany pracownik czy nowy wolontariusz łączący się z kontaktem, muszą oni znać historię komunikacji.

Korzystając z oprogramowania opartego na chmurze od Pipedrive, Let’s Do It World może przechowywać scentralizowane, aktualne zapisy komunikacji ze wszystkimi swoimi kontaktami. Zespół może upewnić się, że nie traci czasu na wysyłanie lub proszenie o udzielenie tych samych informacji dwukrotnie, unikając błędów w komunikacji.

Aby skupić się na pozytywnych zmianach, Let’s Do It World minimalizuje czas spędzony na wykonywaniu powtarzalnych zadań administracyjnych i pracy w wielu programach.

Zespół może skupić się na wprowadzaniu zmian w swojej scentralizowanej bazie danych w Pipedrive, dzięki integracjom, które automatycznie aktualizują stronę internetową, korzystając z nowych informacji.

Dodatkowo, dzięki aplikacjom pozwalającymi na synchronizację informacji w Pipedrive z Mailchimp, mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas prowadzenia działań marketingowych Dnia Sprzątania Świata, co oznacza, że mogą w większym stopniu skoncentrować swoje wysiłki na ochronie środowiska.

Gdy musieliśmy wykonać projekt we współpracy z danym krajem, zastanawiamy się, co już robiliśmy z tym krajem? Spędzaliśmy sporo czasu na mapowanie sytuacji z tym konkretnym krajem lub liderem, co było naprawdę czasochłonne i nadal skutkowało błędami. Uważam, że Pipedrive pomógł nam odpowiednio zorganizować naszą pracę i zminimalizować ilość pracy, która w rzeczywistości nie była potrzebna.
Pipedrive stanowi ogromne wsparcie w organizacji tak dużego ruchu, jak Let’s Do It World. Mamy informacje w jednym miejscu, bez niepotrzebnego zamieszania. Zsynchronizowaliśmy Pipedrive z naszą stroną, co oznacza, że aktualizujemy Pipedrive za każdym razem, gdy dochodzi do zmiany liderów lub partnerów – pozwala nam to automatycznie zastosować zmiany na naszej stronie internetowej. Pipedrive stanowi serce naszej bazy danych. Jeśli dokonamy zmiany w Pipedrive, zaktualizuje on inne miejsca.
Korzystamy również z opcji masowego wysyłania wiadomości do krajów i partnerów. Połączyliśmy Pipedrive z Mailchimp, aby z łatwością wprowadzać zmiany w Pipedrive, które w rezultacie dokonywane są także w Mailchimp. Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność dla Pipedrive, ponieważ dał nam możliwość wykorzystania tego programu i uczynienia naszej pracy dużo bardziej efektywną.
AO

Anneli OhvrilDyrektor wykonawczy, Let’s Do It World

Dołącz do ponad 100 000 firm