Slik håndterer Let’s Do It World forurensning i global skala ved hjelp av Pipedrive

Siden 2011 har Let's Do It-bevegelsen engasjert mer enn 70 millioner mennesker fra hele verden til å delta i miljøopprydding og håndtering av den globale avfallskrisen.

Den første World Cleanup Day ble organisert av Let's Do It Foundation, i 2019 ble organisasjonen omorganisert og siden den gang har World Cleanup Day blitt organisert av Let's Do It World.

  • Bransje: Veldedighet/NGO
  • Sted: Estland
  • Nøkkelegenskaper: Kontakter

World Cleanup Day er nå en av de største miljøbevegelsene i verden. Personer fra hele verden, forent av lidenskapen for et renere miljø, samles for å rydde opp søppel og avfall og øke bevisstheten om hvordan forurensning påvirker verden.

191

Personer fra 191 land og territorier deltok i 2021

5%

Antallet aktivister i en befolkning som trengs for å starte endring

Over 60 millioner

Personer har deltatt siden 2018

World Cleanup Days historie

Historien til World Cleanup Day går tilbake til 2008, da den første Estonian Cleanup Day (kalt Let's Do It!) ble arrangert. Den dagen ryddet 50 000 mennesker Estland på bare fem timer.

Derfra vokste bevegelsen: Den første globale opprydningskampanjen ble organisert i 2012, med 96 land som deltok, hvoretter arrangementet ble offisielt kjent som World Cleanup Day i 2018. For første gang i historien ryddet folk over hele verden opp på planeten på samme dag.

Etter å ha opprettet et sterkt globalt nettverk av aktivister med en fortsatt interesse for å gjøre positive endringer, dannet de estiske opphavsmennene Let's Do It World NGO i 2019, en organisasjon dedikert til å fortsette World Cleanup Day-kampanjen og bringe mennesker sammen for en avfallsfri verden.

Med medlemmer i 164 land og forhold til myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner i mange andre, er Let's Do It World i stand til å bringe enormt mange mennesker sammen for å takle avfallsproblemet.

Til tross for Covid-19-pandemien deltok 191 land og territorier, noe som er en absolutt rekord. Den siste rekorden var i 2019, før Covid, da 180 land og 21 millioner mennesker deltok i den global handlingen. 16 land oppnådde betydelige individuelle rekorder (de hadde det høyeste antallet deltakere i løpet av de siste fire årene av World Cleanup Days).
World Cleanup Day er nå nesten overalt i verden – for å nå 191 land må nesten alle delta – og der World Cleanup Day ikke var representert, var det andre initiativer, for eksempel #EUbeachcleanup, eller Ocean Conservancy's International Coastal Cleanup™, så i utgangspunktet kan vi si at alle landene organiserte forskjellige typer oppryddinger.
AO

Anneli OhvrilExecutive Director, Let’s Do It World

World Cleanup Day og Let’s Do It Worlds oppdrag

Let's Do It World har to hovedmål.

  1. Det første er å bidra til å gjøre miljøet renere ved å organisere millioner av mennesker rundt om i verden for å fjerne forurensning fra skoger, elver, parker, hav og andre miljøer. Dette hjelper spesielt i områder der det ikke finnes noen eksisterende avfallsinnsamlingsprosess.

  2. Men det er et enda viktigere aspekt ved World Cleanup Day: Let's Do It World vet at forebygging er bedre enn løsning, så mens opprydding bidrar til å gjenopprette miljøet, er deres langsiktige mål å redusere og til slutt eliminere avfallet som ender opp med å forurense miljøet.

Ved å engasjere seg med mennesker fra hele verden, har Let's Do It World som mål å sette den globale avfallskrisen i søkelyset ved å øke bevisstheten om hvordan den påvirker oss alle.

World Cleanup Day er ikke løsningen på avfallskrisen, det handler om bevisstgjøring. Målet vårt er å engasjere minst fem prosent av hvert lands befolkning for å starte transformasjonen i samfunn. Disse fem prosentene er det vitenskapelig beviste vippepunktet for å katalysere en endring i samfunnet og provosere frem diskusjoner, noe vi må gjøre for å forhindre avfall og for å takle avfallsproblemet.
Vi må redusere forbruket dramatisk og tenke på hvordan vi forbruker og bruker ressursene og lever i pakt med naturen. Det endelige målet er en avfallsfri verden, noe som ikke er en utopi eller en drøm, men en gjennomførbar realitet hvis vi jobber sammen.
AO

Anneli OhvrilExecutive Director, Let’s Do It World

Let’s Do It Worlds lykkeindeks

World Cleanup Days suksess er sterkt avhengig av innsatsen til partnere og ledere i land over hele verden. For å sikre at lederne føler seg knyttet til World Cleanup Day, bruker Let's Do It World en lykkeindeks.

Vi stiller lederne våre tre spørsmål, som de besvarer fra 1-10:
  1. Vurder hvor virkningsfullt og meningsfullt er arbeidet du gjør som leder?

  2. Hvor sterkt føler du at du tilhører LDIW-bevegelsen og nettverket?

  3. Hvor mye fortjent anerkjennelse får du for arbeidet ditt (fra samfunnet, kolleger, media, regjeringen, andre ledere osv.)?

Lykkeindeksen skal være over 8. Så langt har den vært det.
AO

Anneli OhvrilExecutive Director, Let’s Do It World

Slik bruker Let’s Do It World Pipedrive til å organisere World Cleanup Day

Administrasjon av pågående relasjoner med ledere og organisasjoner fra hele verden er avgjørende for å sikre samsvar for Let's Do It World. Uansett om det er en betalt ansatt eller en ny frivillig som kobles til en kontakt, må de forstå historien bak kommunikasjonen.

Ved å bruke Pipedrives skybaserte programvare kan Let's Do It World holde seg sentralisert, og ha oppdatert informasjon om kommunikasjonen med alle kontaktene. Teamet kan sørge for at de ikke kaster bort tid på å sende eller be om den samme informasjonen to ganger, samtidig som de holder kommunikasjonen feilfri.

For å fokusere på å gjøre positive endringer, minimerer Let's Do It World tiden som brukes på gjentagende administrative oppgaver og jobber på tvers av flere programmer.

Teamet kan fokusere på å gjøre endringer i den sentraliserte databasen i Pipedrive, med integrasjoner som automatisk oppdaterer nettstedet med den nye informasjonen.

Pluss, med apper som lar dem synkronisere informasjonen sin i Pipedrive til Mailchimp, kan de spare enormt mye tid når de markedsfører World Cleanup Day, noe som betyr at de kan fokusere mer på å redde miljøet.

Hvis vi vil gjøre et prosjekt i et land, tenker vi: Hva har vi gjort i dette landet før? Vi brukte mye tid på å kartlegge situasjonen med det aktuelle landet eller lederen, noe som var veldig tidkrevende, og likevel gjorde vi fortsatt feil. Jeg tror at Pipedrive hjalp oss med å organisere arbeidet vårt og minimere mange jobber som faktisk ikke var nødvendige.
Pipedrive er en enorm hjelp til å organisere en så stor bevegelse som Let's Do It World. Vi har informasjonen på ett sted, og det er ingen forvirring. Vi har synkronisert Pipedrive med nettstedet vårt, noe som betyr at vi holder Pipedrive oppdatert hvis ledere eller partnere endrer seg – det oppdateres automatisk på nettstedet vårt. Pipedrive er hjertet i alle dataene våre. Hvis vi gjør en endring i Pipedrive, oppdateres det andre steder.
Det vi også bruker er store utsendelser av e-post til landene og partnerne. Vi har koblet Pipedrive til Mailchimp, så det er veldig enkelt å gjøre endringer i Pipedrive, som sender disse videre til Mailchimp. Jeg vil gjerne rette en stor takk til Pipedrive, fordi Pipedrive har gitt oss muligheten til å bruke dette programmet og gjøre arbeidet vårt mye mer effektivt.
AO

Anneli OhvrilExecutive Director, Let’s Do It World

Bli med over 100 000 firmaer