Logga in

Så här blev Socionomera Sveriges tredje snabbast växande företag

Socionomera, ett auktoriserat bemanningsföretag, är ledande när det gäller att ta itu med Sveriges rikstäckande brist på socialarbetare som tillhandahåller viktig social omsorg. Damir Sabani, grundare och VD, arbetar outtröttligt tillsammans med sitt team för att möta efterfrågan, och de gör det med hjälp av Pipedrive.

Tack vare sin innovativa strategi har företaget snabbt nått framgångar och därmed lagt beslag på den prestigefyllda titeln "Sveriges tredje snabbast växande företag" och "Skånes snabbast växande företag".

  • Bransch: Rekrytering
  • Plats: Sverige
  • Nyckelfunktion: Projects
Socionomera Case Study

5x

Mindre adminarbete tack vare automatisering

Nr 1.

Det är det snabbast växande företaget i Skåne

150 %

Konsultansvariga kan hantera 25 socialarbetare vardera, en ökning från 10 till 15

Socionomeras utmaningar

Socionomeras rekryteringsprocess var manuell och tidskrävande, vilket gjorde det svårt att snabbt hitta rätt kandidater på en konkurrensutsatt marknad. Företaget använde Word och Excel, något som ledde till förvirring, dubbelarbete och en brist på standardisering.

Det var även svårt att hantera relationerna med kunder och kandidater. Varje gång han fick en begäran om en konsult var Damir tvungen att för hand söka igenom personalakter för att hitta rätt person för rollen.

Tajmingen är avgörande inom rekryteringsbranschen. Vi är inte det enda företaget som våra kunder tar kontakt med för att hitta kandidater, så även om kvalitet naturligtvis är av största vikt är även snabbhet en väsentlig del.
Det var lätt att hantera när jag bara hade 10 eller 20 namn. Jag hade ett Word-dokument för varje konsultkandidat – de mejlade mig sitt CV och jag förvarade det i det system jag skapat på datorn. När de blev fler blev det svårare att hålla koll på när respektive konsult skulle vara tillgänglig och vad de alla hade för kompetens.
DS

Damir SabaniGrundare och VD, Socionomera

Pipedrives lösning på Socionomeras utmaningar

Damir fick höra att ett CRM skulle hjälpa honom att hantera det ökande antalet kandidater, så han undersökte olika lösningar och fastnade för Pipedrive, som hade rätt anpassningsfunktioner för hans behov.

Med Pipedrive kan företaget söka efter kandidater med specifika kompetenskrav, automatisera borttagandet av olämpliga kandidater och standardisera introduktionsprocessen. Resultatet? En effektivare rekryteringsprocess och därigenom högre kvalitet på kandidaterna och en konkurrensfördel.

Olämpliga kandidater plockas bort från rekryteringsprocessen och får ett automatiserat e-postmeddelande, vilket lättar företagets adminstrativa bördan avsevärt.

Tack vare Pipedrives Projects-tillägg kan företaget nu säkerställa att kandidaterna introduceras snabbt samt har tillgång till inloggningar, tidsrapporteringssystemet och andra nödvändiga resurser. Detta har inte bara förbättrat kandidatupplevelsen utan har också minskat risken för förseningar eller problem under introduktionsprocessen.

Pipedrive sparar oss tid i alla avseenden. Många, många timmar. Möjligheten att automatiskt plocka bort okvalificerade eller olämpliga kandidater från systemet gör hela processen effektivare.
Tidigare var den administrativa bördan alltför stor. En konsultansvarig kunde ha hand om 10 till 15 personer. Nu är den siffran närmare 25.
DS

Damir SabaniGrundare och VD, Socionomera

Så här använder Socionomera Pipedrive och Projects

Socionomera behöver se till att kandidaterna som rekryteras framgångsrikt integreras i organisationen och får de hjälpmedel som behövs för att utföra sitt nya jobb. Företaget använder Projects för att säkerställa att kandidaterna redan från början får tillgång till alla resurser de behöver, såsom inloggningsuppgifter och tidsrapporteringssystem, vilket förbättrar kandidaternas upplevelse.

Tillägget gör det också möjligt för Socionomera att övervaka allt som rör deras affärer med organisationer, till exempel tidsfrister, möten och feedback. Detta hjälper Socionomera att upprätthålla goda relationer med kunder och kandidater och säkerställer att alla är nöjda med tjänsten de får.

Med Projects kunde vi skapa en steg-för-steg-process för att säkerställa en framgångsrik introduktion redan från kandidaternas första dag på företaget.
När affären är klar vill vi övervaka hur det går under några månader, kanske ett år, för att försäkra oss om att alla är nöjda och att allt fungerar bra.
DS

Damir SabaniGrundare och VD, Socionomera

Smart Docs förändrade allt. Tidigare var vi tvungna att skriva ut en sida, underteckna den, skanna den och slutligen mejla den till våra kunder. I vissa fall ville kunden ha avtalet skickat med vanlig post. Nu är det bara att underteckna dokumentet digitalt genom Pipedrive.
DS

Damir SabaniGrundare och VD, Socionomera

Så här automatiserar Socionomera sina processer för att ligga steget före

Utöver Projects-tillägget använder Socionomera ett antal Pipedrive-funktioner för att öka produktiviteten, däribland Automatiseringar och Smart Docs.

Teamet använder Automatiseringar för att automatisera hela försäljningsprocessen, från att ta emot beställningar från kunder till att genomföra och skriva kontrakt. Samtidigt hjälper Smart Docs dem att snabbt och lätt skapa och hantera dokument i Pipedrive.

Sedan vi började använda Pipedrive har våra processer blivit effektivare. Vi växer snabbare än någonsin, vi får utmärkelser och våra intäkter har ökat avsevärt. Vi kunde inte vara mer nöjda över att ha hittat Pipedrive. Det har gjort en enorm skillnad för vår verksamhet.
DS

Damir SabaniGrundare och VD, Socionomera

Skillnaden som Pipedrive gjort

Pipedrive har förändrat spelplanen för Socionomera.

Tack vare Pipedrive har företaget kunnat skapa ett anpassat rekryteringssystem som ytterligare drivit deras explosiva tillväxt. Projects-funktionen har hjälpt Socionomera att standardisera sina rekryterings- och introduktionsprocesser, övervaka sina resultat och upprätthålla goda relationer.

Med hjälp av Pipedrive har företaget effektiviserat sina processer och sparat in oräkneliga timmar och resurser, vilket bidragit till tillväxt i rekordfart.

Lägg mindre tid på administration och mer tid på att ro affärerna i land!