Det bästa CRM-programmet för prospekthantering

Kvalificera lovande prospekt, interagera med prospekt via dina kontaktpunkter och upptäck oändliga försäljningsmöjligheter. Pipedrives CRM för prospektansvariga effektiviserar prospektgenereringen och hjälper dig att omvandla information till intäkter.

Vad behöver prospektansvariga i ett CRM?

Med ett CRM-program för prospekthantering kan du omvandla prospekt till betalande kunder. Automatisera rutinarbetet, övervaka flera komplexa försäljningsstrategier och samla prospektdata på en och samma plattform.

Visualiserade processer

Dina säljteam presterar bäst med tydliga mål. Prioritera viktiga prospekt och lappa hålen i dina säljprocesser. Missa aldrig en möjlighet med tydlig överblick över hela verksamheten.

Prospektvård

Inte alla prospekt är redo att köpa. Identifiera ljumma prospekt och utforma riktade kampanjer. Visa ditt värde med anpassat innehåll och vägled dina kunder genom försäljningskanalen.

Kommunikation i omnikanal

Sluta försöka balansera flera kontakthanteringsverktyg. Skaffa prospekt från flera källor och importera kontaktuppgifterna till din försäljningspipeline. Ge dina säljare möjlighet att nå kontakter med lättillgänglig prospektinformation.

Förbättrade arbetsflöden

Delegera det trista admin-arbetet till kraftfulla automatiserade processer. Tilldela försäljningsuppgifter, planera in möten i realtid och övervaka prospektens resa genom din försäljningspipeline med ett system för prospekthantering.

Kontaktsegmentering

Gruppera kvalificerade prospekt och anpassa kommunikationen därefter. Använd egenskaper som till exempel köpbeteende, engagemangsnivå och kommunikationshistorik för att skapa prospektsegment och utforma effektiva säljkampanjer.

Så här hjälper Pipedrive prospektansvariga att effektivt hantera försäljningsprospekten

Växande företag kan bli överhopade med inkommande förfrågningar, särskilt i samand med att deras produkter och tjänster väcker allt större intresse. En lösning för prospekthantering är avgörande för att säljchefer som försöker hantera och dra nytta av prospektinformation.

Det bästa CRM-programmet för prospekthantering hjälper chefer att kvalificera nya prospekt, delegera arbetsuppgifter och skaffa sig en heltäckande överblick över försäljningsverksamheten.

Centralisera kontaktuppgifter

Det kommer att vara svårt för dina säljare att organisera sina kommunikationsstrategier om prospektinformationen ligger utspridd i olika CRM-, prospekthanterings- och datalagringsverktyg.

Pipedrive ger dig ett centralt nav för prospekt- och kundinformation. Importera kontaktpunkter, preferenser och kommunikationshistorik från alla avdelningar och uppdatera snabbt dina säljare om deras nästa mål.

Hantera enkelt prospektinformation med Pipedrive

Fatta databaserade beslut

Bygg vidare på din strategi och fixa bristfälliga processer med såväl sammanfattande som detaljrika rapporter.

Följ upp och mät teamets resultat mot nyckeltal med hjälp av tydliga översiktspaneler. Notera vunna och förlorade affärer, identifiera effektiva säljaktiviteter och förutse tillväxten med intäktsprognoser.

Förbättra verksamheten med Pipedrives granulära rapporter

Effektivisera arbetsflöden och ekonomiprocesser

Låt dina säljare slippa den manuella registreringen, så att de får tid att fokusera på sina prospekt i stället.

Pipedrive tar hand om rutinarbetet, flyttar automatiskt prospekt och affärer genom försäljningspipelinen och hanterar ekonomin med hjälp av bokföringsintegrationer.

Arbeta smartare med Pipedrive

Ge dina prospekt en enastående kundupplevelse

Hur du interagerar med dina prospekt gör en enorm skillnad när de är redo att köpa.

Använd Pipedrives CRM-system för att organisera prospektsegment efter plats, köpbeteende, kontaktpunkter och kommunikationshistorik. Använd anpassade försäljningsstrategier och skicka personliga uppföljningsmejl för att hålla prospekten engagerade och nöjda.

Vårda dina prospekt med Pipedrive

Säkerställ sekretess och säker datahantering

Prospektansvariga måste se till att deras företags- och kunddata förblir skyddade och konfidentiella.

Med Pipedrives säkerhetsöversikt kan du kontrollera alla företagsdata från ett ställe. Få en tydlig översikt över inloggningar, datanedladdningar och okända enheter. Åtgärda snabbt säkerhetsrisker med varningar vid misstänkt aktivitet och framtvingad utloggning.

Skydda dina data med Pipedrive

Det här kan prospektansvariga uppnå med en effektiv CRM-lösning

Med Pipedrives CRM-verktyg för prospekthantering kan du introducera nya prospekt, organisera och fördela arbetet i dina säljteam och få viktig inblick i resultaten.

 • Fånga upp prospekt och omvandla dem till nöjda kunder
 • Logga kundinformation vid olika kontaktpunkter
 • Följ kontaktarbetet i sociala medier och analysera informationen från e-postmarknadsföringskampanjer
 • Identifiera viktiga prospektkällor och inrikta arbetet med prospektgenerering därefter
 • Bygg pipelines för alla arbetsflöden samt kommunikations- och kontaktinsatser
 • Skapa profiler med hjälp av kundinformationsfält
 • Identifiera dina mest värdefulla kontakter med prospektpoäng
 • Centralisera viktiga dokument och produktuppgifter
 • Skapa automatiserade arbetsflöden för bokföring och betalning med integrationer
 • Lagra och skydda värdefull företagsinformation i molnet
 • Skicka personliga meddelanden baserat på kundsegment och köphistorik
 • Generera resultatrapporter som grundas på insiktsfulla analyser
 • Utforma effektiva strategier med hjälp av exakta intäktsprognoser

Så här använder du ditt CRM för att bättre hantera dina prospekt

Så här hjälpte Pipedrive och LeadBooster JuiceBar hantera en exceptionellt växande efterfrågan

Laddstolpsleverantören JuiceBar gick miste om många möjligheter till följd av bristfälliga HTML-kontaktformulär. Tillväxtchefen Jackson Haskell visste att det var dags att flytta deras CRM från Salesforce.

Som tidigare användare av Pipedrive visste Jackson att LeadBooster var det perfekta CRM-verktyget för att fånga upp fler prospekt. Hittills har dialogrobotfunktionen nästan fördubblat antalet konverteringar, och live-chatten har producerat flera värdefulla möjligheter.

"Pipedrive har hjälpt oss att utöka vår utgående verksamhet avsevärt med endast en minimal ökning av admin-arbetet."

Läs fallstudien

Fånga upp prospekt och håll dem nöjda med LeadBooster

Att manuellt skaffa och vårda nya prospekt kan vara krävande. Hitta och engagera prospekt dygnet runt med Pipedrives LeadBooster-tillägg.

Använd webbformulär, live-chatt och anpassningsbara dialogrobotar för att locka och interagera med prospekt i alla kanaler. Generera automatiskt prospekt utifrån kundprofiler med LeadBoosters prospektörsfunktion.

Omvandla konversationer till konverteringar med Pipedrive och LeadBooster.

Städa upp i din pipeline med en prospektinkorg

Skilj dina förhandskvalificerade prospekt från aktiva affärer i Pipedrives särskilda prospektinkorg. Fokusera på dina hetaste prospekt utan att låta prospekten i de tidiga faserna falla bort från kanalen.

Ordna och filtrera dina prospekt efter aktivitetsstatus, ålder, källa och mer. Konfigurera din prospektinkorg så att den uppfyller dina företagsbehov med anpassningsbara etiketter och kolumner.

Få en städad pipeline med Pipedrives prospektinkorg.

Upptäck, filtrera och rangordna trafiken med Webbesökare

Se vilka företag som interagerar med din webbplats och kontakta dem medan intresset är högt. Pipedrives Webbesökare-tillägg hjälper dig att upptäcka och rangordna dina hetaste prospekt.

Dra nytta av insikter för att förstå hur dina prospekt och kunder använder din webbplats. Se vad de tittar på och rangordna dem automatiskt efter vilka sidor de har besökt.

Upptäck fler prospekt med Pipedrives tillägg Webbesökare.

Integrera med dina försäljningsverktyg

Förbättra dina arbetsflöden med vårt revolutionerande CRM för prospektansvariga. Koppla ihop Pipedrive med dina favoritverktyg för kommunikation och datahantering för en genuint optimerad verksamhet.

Här är några viktiga integrationer för prospektansvariga i stora och små företag.

Ohmylead

Identifiera potentiella kunder och skicka prospekten av högst kvalitet till ditt CRM. Engagera och omvandla prospekt med kvalificering och supersnabba uppföljningsprocesser.

Fyll din pipeline med kvalitetsprospekt med hjälp av Ohmylead.

Wishpond

Generera, hantera och vårda nya prospekt. Med Wishpond får chefer gott om verktyg för att generera och bevaka prospekten. Importera trovärdiga prospekt till Pipedrive och organisera dem i din försäljningspipeline.

Samla in data från flera kanaler med Wishpond.

CallGear

Styr telefonsamtal till rätt teammedlem och analysera mätvärden för inkommande samtal. Ha prospektkort till hands så fort ett samtal kommer in och dela kontaktanteckningar och information inom teamet.

Förenkla telefonsamtalen med CallGear.

Hugo

Centralisera dina mötesanteckningar med Hugo. Upprätta gemensamt en agenda, sätt mål med mötesmallar, synkronisera anteckningar till kontakter i Pipedrive och optimera dina möten.

Transformera dina möten med Pipedrive och Hugo.

Gamifier

Öka produktiviteten genom att göra det till ett spel. Skapa en motiverad kultur genom att kombinera dataanalys med roliga spelinslag. Anpassa säljmål till spelanpassade mål och stärk arbetsmoralen bland dina medarbetare.

Öka engagemanget hos din personal med Pipedrive och Gamifier.

MightyForms

Slipp koda med effektiva kontaktformulär och arbetsflöden. Följ resultaten från fält till fält och få tillbaka förlorade prospekt med hjälp av information från ofullständiga formulär.

Låt ingen möjlighet falla mellan stolarna med MightyForms.

Vanliga frågor om prospekthanteringsprogram

Skapa effektivare relationer med rätt CRM