Inblick och rapporter i försäljnings-CRM

Försäljningsrapporter som håller dig uppdaterad

Ditt CRM innehåller mängder information som är avgörande för att skapa tillväxt i företaget. Men det är skillnad på att ha informationen och att hämta insikter från den. Nyckeln till framgång är att utnyttja dina CRM-data via försäljningsrapporter.

Försäljningsrapporter hjälper dig att förstå vilken produkt som gick bäst förra månaden, varför din avslutningsfrekvens försämras och vad den där säljaren som aldrig misslyckas med att nå sitt kvartalsmål har för hemlighet. Kort sagt hjälper rapporterna dig att upptäcka vinnande mönster och optimera hela arbetsflödet.

Pipedrives försäljningsinblick är en funktion som hjälper dig att förstå data och omvandla den till handling. Dessutom är den så enkel att använda att du inte kan undvika att bli en riktig datatrollkarl!

Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.

4.5/5

4.3/5

4.3/5

4.8/5

4.5/5

4.5/5

Populära rapport- och inblicksfunktioner

PROGRAMVARUFUNKTION

Anpassningsbara rapporter

Ibland räcker det inte att använda standardrapporter. Varje företag är unikt och deras försäljningsrapporter måste kunna avslöja de rätta insikterna och belysa särskilda mål.

Pipedrives försäljningsrapporter är helt anpassningsbara. Du kan använda dem för att följa standardkriterier som antal nya affärer, återkommande intäkter eller genomsnittlig ålder på affärerna likväl som anpassningsbara mätvärden relevanta för ditt företag. Filtrera och gruppera resultaten för att få en tydlig visuell överblick över försäljningen, identifiera vinnande mönster och upptäcka flaskhalsar.

Inkluderar:

Affärsspårning

Intäktsprognoser

Prospektrapportering

Anpassade fält och rapporter

Skapa rapporter utifrån de anpassade fält som du har konfigurerat för dina team, dina produkter eller din bransch

Intäktsprognos- rapportering

Planera framåt med tillförsikt med en omfattande översikt av förväntade intäkter och justera allt eftersom

Resultatrapporter

Se hur många prospekt du har skapat, arkiverat och konverterat till affärer över tid

Konverteringsrapporter

Följ graden av konvertering från prospekt till affärer efter grupper, till exempel prospektkälla, skapare, tidsperioder, osv.

PROGRAMVARUFUNKTION

Försäljningsöversikter

Röriga Excelark och statiska diagram tillhör det förgångna.

Pipedrives försäljningsöversikter ger liv åt din försäljning genom att förvandla dina mätvärden och rapporter till visuella diagram och interaktiva tabeller som låter dig skapa, anpassa och filtrera resultaten precis som du vill.

Försäljningsrapporter hjälper dig att följa teamets resultat, upptäcka vinnande strategier och agera på flaskhalsar i tid. Du kan dela alla översiktspaneler med andra berörda parter med bara ett klick, Pipedrive-användare eller inte.

PROGRAMVARUFUNKTION

Mål

Effektiv målsättning är en bra vana att ta till sig om du vill att du och ditt team ska behålla fokus på rätt saker. Ju mer konkret och detaljerad du är desto lättare är det att följa dina framsteg och, så småningom, att nå dina mål.

Mål i Pipedrive är antingen affärs- eller aktivitetsbaserade och du kan specificera dem ytterligare genom att lägga till personer att tilldela till, typer, pipelines, varaktighet och intervaller. Du kan också ange mätvärden för spårning, antingen värde- eller antalsbaserat. Slutligen, och för att anpassa dina förväntningar, kan du utöver dina prognoser sätta mål!

PROGRAMVARUFUNKTION

Prognoser

Att prognostisera intäkterna är avgörande i planeringen av försäljnings- och marknadsföringsstrategier. En tydlig försäljningsprognos kan hjälpa dig att fatta rätt affärsbeslut, prioritera affärer och fördela resurser för att uppfylla dina mål.

Pipedrives CRM prognostiserar dina förväntade intäkter med hjälp av förväntat datum för avslut eller datum för vunnen affär. Alternativt kan du skapa dina egna anpassade fält. Oavsett kan du fokusera din energi på de åtgärder du behöver vidta, till exempel vilka affärer som behöver drivas till avslut för att nå dina intäktsmål.

Rapporter om affärshastighet

Se vilka konton som drar hem mest pengar och hur många affärer dina säljare vinner respektive förlorar samt varför

Teamprestanda

Organisera dina säljare i team och få praktisk inblick i deras resultat

Dela dina översiktspaneler

Skapa dina egna översiktspaneler och dela dem internt eller externt

Öppet API och integrationer

Utveckla anpassade funktioner kostnadsfritt med vårt RESTful API och skräddarsy din Pipedrive-upplevelse så mycket du vill

Bli ett av 100 000 företag

Fördelar med inblick och rapporter

  • Få en överblick över allas resultat i realtid
  • Sätt team- och företagsmål
  • Prognostisera intäkterna
  • Fatta välgrundade beslut
  • Anpassa rapporter efter företagets behov
  • Dela översiktspaneler i realtid med bara ett klick

Viktiga mätbara nyckeltal

Du kan anpassa dina viktigaste nyckeltal utifrån jobbroll och mål. Bland annat kan du mäta antalet affärer i din pipeline, graden av vunna affärer, genomsnittlig storlek på affärer, genomsnittstid till avslut, svarstid för prospekt, uppföljningfrekvens, tid på försäljning och mycket mer. Läs mer om detta.

Används av över 100 000 företag i 179 länder

Vanliga frågor om inblick och rapporter

Sälj mer. Betala mindre. Prova gratis!

Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.