Inblick och rapporter i försäljnings-CRM

Försäljningsrapporter som håller dig uppdaterad

Ditt CRM-program innehåller information och datakällor som är viktiga för öka tillväxten och lönsamheten i företaget. För att dra så mycket nytta av det som möjligt behöver du utnyttja dina CRM-data tillsammans med försäljningsrapporter.

Pipedrives funktion Inblick, där du hittar den interaktiva översiktspanelen, hjälper dina säljare att upptäcka vinnande mönster, så att de kan optimera ditt arbetsflöde och dina marknadsföringskampanjer.

Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Praktiska funktioner i Inblick

PROGRAMFUNKTION

Anpassningsbara rapporter

Ibland räcker det inte att använda standardrapporter. Varje företag är unikt och behöver aktivitets-, försäljnings- och CRM-rapporter för att få rätt insikter och belysa särskilda mål.

Pipedrives försäljningsrapporter är helt anpassningsbara. Använd dem för att hålla koll på standardkriterier som antalet nya affärer och återkommande intäkter, och lägg till egna mätvärden specifikt för ditt företag.

Filtrera och gruppera resultaten för att få en tydlig översikt över säljresultaten, upptäcka vinnande mönster och identifiera flaskhalsar. Effektiva rapporter och dataanalyser gör livet mycket lättare för hela säljteamet.

Inkluderar:

Affärsspårning

Intäktsprognoser

Prospektrapportering

Anpassade fält och rapporter

Generera försäljnings- och CRM-rapporter som baseras på de anpassade fält som du konfigurerat med hjälp av realtidsinformation

Rapportering av återkommande intäkter

Skapa strategier som ett riktigt proffs med en tydlig översikt över dina förväntade intäkter

Resultatrapporter

Se hur många prospekt du har skapat, arkiverat och konverterat till affärer över tid

Konverteringsrapporter

Följ graden av konvertering från prospekt till affärer efter grupper, till exempel prospektkälla, skapare och tidsperiod

PROGRAMFUNKTION

Försäljningsöversikter och översiktsrapporter

Förvirrande excelark, statiska diagram och grafer tillhör det förflutna.

Pipedrives översiktspaneler och rapporter i funktionen Inblick ger liv åt din försäljning. Förvandla dina mätvärden och rapporter till diagram, grafer och interaktiva tabeller. Skapa, anpassa och filtrera resultaten på ditt sätt. Översiktspanelen i Inblick är tydligt utformad för att säkerställa att du har all information nära till hands.

Rapporteringsverktyg i översiktspanelen hjälper säljchefer att följa sina teams resultat, upptäcka vinnande strategier och reagera på flaskhalsar i realtid. Bättre beslutsstöd innebär bättre beslut.

Dela dina översiktspaneler med andra intressenter – oavsett om de är Pipedrive-användare eller inte – med bara ett klick.

PROGRAMFUNKTION

Mål

Ju mindre konkreta och detaljerade dina mål är, desto svårare är det att följa dina framsteg och uppnå dina mål.

Pipedrives målfunktion hjälper ditt team att fokusera och bana väg för framgång. Skapa mål baserat på affärer och aktiviteter och specificera dem genom att lägga till ansvariga, typer, pipelines, varaktighet och intervaller. Ange värde- eller antalsbaserade mätvärden att följa utöver din prognos.

PROGRAMFUNKTION

Prognoser

Att prognostisera intäkterna är avgörande för planering av försäljnings- och marknadsföringsstrategier. En tydlig försäljningsprognos kan hjälpa dig att fatta rätt affärsbeslut, prioritera affärer och fördela resurser för att uppfylla dina mål.

Pipedrives CRM-rapporter prognostiserar dina förväntade intäkter. Använd förväntat datum för avslut eller datum för vunnen affär, eller skapa egna anpassade fält. Fokusera din energi på vilka åtgärder du behöver vidta för att nå dina intäktsmål.

Rapporter om affärshastighet

Se vilka konton som genererar mest pengar och hur många affärer dina säljare vinner respektive förlorar samt varför

Teamprestanda

Organisera dina säljare i team och få värdefull inblick i deras resultat

Dela dina översiktspaneler

Skapa dina egna översiktspaneler och dela dem internt eller externt

Öppet API och integrationer

Utveckla anpassade funktioner kostnadsfritt med vårt RESTful API och skräddarsy din Pipedrive-upplevelse så mycket du vill

Bli ett av 100 000 företag

Fördelar med inblick och rapporter

  • Få en överblick över allas resultat i realtid
  • Sätt team- och företagsmål
  • Prognostisera intäkterna
  • Fatta välgrundade beslut
  • Anpassade översiktspaneler och rapporteringsverktyg som tillgodoser företagets behov
  • Dela översiktspaneler med realtidsinformation med bara ett klick

Viktiga mätbara nyckeltal

Anpassa dina viktigaste nyckeltal utifrån jobbroll och mål. Mät antalet affärer i din pipeline, graden av vunna affärer, genomsnittlig storlek på affärer, genomsnittstid till avslut och mycket mer. Läs mer om detta.

Används av över 100 000 företag i 179 länder

Att ha ett kraftfullt CRM-verktyg som Pipedrive i vår arsenal har varit avgörande för våra säljframgångar. Med det användarvänliga och väl utformade gränssnittet håller det oss både organiserade och på rätt spår!
KKKristel KruustükGrundare och ansvarig testare, Testlio
Det har gjort vår säljavdelning mer effektiv. Verktyget är enkelt att använda och uppdateras kontinuerligt.
ARAna RinckVerksamhetschef, BAKERpedia
Jag har länge använt SFDC och andra CRM-verktyg och måste säga att jag älskar hur enkelt och intuitivt Pipedrive är. Min favoritfunktion är det automatiserade popupfönstret som uppmanar till nästa steg.
RRRyan RobertsGrundare och VD, Bustld, LLC

Vanliga frågor om inblick och rapporter

Sälj mer. Betala mindre. Prova gratis!

Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.