Vad är CRM?

CRM står för Customer Relationship Management och avser de strategier som företag använder för att hantera kontakten med och informationen om sina kunder. Med ett CRM-system som Pipedrive kan du organisera, hantera, följa och förbättra kundens upplevelse under hela kundresan. Vår CRM-plattform hjälper dig att automatisera kommunikationen, förenkla processerna och skapa starkare kundrelationer.

Vad är en programvara för CRM?

Ett CRM-program är ett verktyg som hjälper dig att hantera dina kunddata och ta hand om dina kundrelationer.

Varje CRM-plattform är unik, men här är några praktiska CRM-funktioner att hålla utkik efter:

 • Pipelinehantering: Kartlägg din försäljningspipeline med ett CRM för att bättre förstå hur kunderna rör sig genom köpresan samt uppmuntra konvertering.

What is CRM software?

Om du trycker på play i videon ovan används en tredjepartscookie. Läs vår cookie-policy för mer information.

Vilka är fördelarna med att använda ett CRM?

Ett CRM-system hjälper dig att hantera alla kunddata i en och samma databas, förbättra försäljningshanteringen och hålla koll på försäljningen.

Så här fungerar fördelarna i praktiken:

 • Hantera CRM-data i en och samma databas: Central kontakthantering gör det snabbare och enklare för säljare att komma åt värdefull kundinformation.

 • Förbättra försäljningshanteringen: Informationen som lagras i ett CRM talar om för dig vilka dina kunder är, hur de beter sig och vad de vill ha. Den informationen hjälper dig att förbättra både försäljningsbesluten och marknadsföringsarbetet.

 • Följ försäljningen och resultaten: En CRM-plattform ger dig en översikt över din försäljning, dina intäkter och dina resultat. På så sätt ser du hur det går och kan identifiera vilka delar av försäljningsprocessen som behöver förbättras.

Läs mer om fördelarna med ett CRM

Så här drar användarna nytta av Pipedrives CRM

Öka antalet affärer i din pipeline med 93 %

Minska snittiden det tar att driva affärerna till avslut med 46 %

Öka snittvärdet på dina affärer med 21 %

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Vem kan ha nytta av att använda en CRM-plattform?

Ett CRM-program är användbart i en rad olika branscher, från SaaS och fastigheter till tillverkning och marknadsföring. En CRM-plattform gynnar alla företag, oavsett storlek, som vill förbättra sin kundnöjdhet, öka effektiviteten och stärka försäljningen.

Inom en organisation kan avdelningar som försäljning, marknadsföring, kundtjänst, ekonomi och drift alla dra nytta av ett CRM i sitt arbete med att:

 • 1. Optimera försäljningskanalen för att driva fler affärer till avslut

  Marknadsföringsavdelningen lockar prospekten och överlämnar dem till försäljningsavdelningen, men för att hålla koll på alla möjligheter och uppföljningsaktiviteter behövs ett robust, organiserat system.

  En bra CRM-plattform hjälper dig att följa alla säljaktiviteter före och efter konvertering.

  Utvärdera alla prospekt och följ dem i realtid genom försäljningspipelinen för att upptäcka möjligheter till förbättring, identifiera vinnande mönster och förfina din försäljningskanal.

 • 2. Generera prospekt av högre kvalitet för att öka lönsamheten

  Ju mer målgruppsdata du samlar in, desto lättare är det att definiera den perfekta kunden.

  Visuella pipelines, rapporter och översiktspaneler visar marknadsförare på alla nivåer vilka de ska rikta in sig på för bästa möjliga försäljningsresultat. Genom att skräddarsy din marknadsföring kan du engagera de rätta köparna, alltså de som är mest troliga att bli lojala följare.

 • 3. Bygga upp stabila relationer för att öka kundlojaliteten

  Genom att lösa din målgrupps utmaningar kan du bygga upp starka, lönsamma relationer.

  Ett CRM hjälper dig att hantera specifika problem, skapa förtroende och få samma kunder att komma tillbaka.

  Använd ditt CRM för att lära känna prospekt och kunder med hjälp av:

  • Tidigare konversationer

  • Köpresa

  • Köphistorik

  • Aktivitet på webbplatsen

  • Gensvar på marknadsföringskampanjer

 • 4. Effektivisera samarbetet mellan dina team för att uppnå större mål

  Försäljning och marknadsföring har många gemensamma mål. Ju mer inriktade de är, desto bättre presterar ditt företag.

  Enligt Pipedrives rapport "State of Sales and Marketing 2021/2022" var sannolikheten att överstiga de årliga intäktsmålen dubbelt så stor för företag med väl integrerade försäljnings- och marknadsavdelningar än för de med sämre teamintegration.

  Ett CRM fungerar som en informationscentral för försäljning, marknadsföring och andra kundinriktade funktioner. På så vis kan alla team dela värdefulla insikter och fatta mer välgrundade beslut i samtliga steg av kundens resa.

 • 5. Eliminera rutinarbetet och öka produktiviteten

  Säljare och marknadsförare lägger ofta värdefulla timmar på långtråkig administration. Ett bra CRM kan ta hand om allt det arbetet med hjälp av automatiseringar, så att dina teammedlemmar får mer tid att ta hand om prospekten och kunderna.

  I Pipedrive kan du automatisera i stort sett alla stegen i din säljprocess samt vissa marknadsföringsaktiviteter.

  • Utlös personliga e-postmeddelanden att skickas när en ny affär hamnar i pipelinen

  • Schemalägg uppföljningsaktiviteter när affärer når vissa faser

  • Utvärdera prospekten så att säljarna vet vilka de ska kontakta för bästa resultat

  Forskning visar att automatisering bidrar till en direkt förbättring av resultat på både individ- och företagsnivå. Vår rapport "State of Sales and Marketing 2021/2022" visade att personer som automatiserar arbetsuppgifter är 16 % mer troliga att nå sina mål.

Så här hjälpte Pipedrives CRM Tiffany Largie att utöka sin omsättning till 2,5 miljoner USD

Tiffany Largie, en framgångsrik entreprenör, föreläsare och konsult, insåg att hennes säljteam gick miste om intäkter när de kämpade för att komma i fas med informationshanteringen.

Pipedrives enkla CRM-lösning hjälpte hennes team att direkt börja följa kundinformationen i realtid. Tack vare CRM-programmet kunde säljarna hantera flera intäktsströmmar samtidigt, automatisera säljprocessen och driva affärerna till avslut snabbare.

"Vi hanterade mellan 150 och 300 kontakttillfällen per dag. Med Pipedrive kunde vi hantera den informationen i realtid på ett sätt som inte kräver en massa datainmatning."

Läs hela fallstudien
Tiffany Largie Case Study

Fördelarna med att använda en molnbaserad kontra en lokal CRM-plattform

Till skillnad från ett lokalt CRM (som huserar på företagets server) är ett molnbaserat CRM tillgängligt online. Här är några av fördelarna med att använda ett online-CRM i stället för en lokal lösning:

Molnbaserat CRMLokalt CRM

Arbeta var du än är: Allt du behöver är dina inloggningsuppgifter och en stabil internetuppkoppling

Tillgängligheten är begränsad till vissa enheter och platser

Åtkomst till data i realtid innebär att alla medarbetare jobbar utifrån de senaste filerna

Manuella uppdateringar kan leda till att medarbetare jobbar utifrån inaktuella filer

Snabb och enkel installation: Programvaran och alla dess funktioner finns online och är redo att användas direkt

En komplext struktur kräver expertis och tid att göra lokala installationer

Support och underhåll från leverantören innebär en kostnadseffektiv lösning

Extra kostnad för den interna personal som krävs för support och underhåll

Lätt att skala upp med fler resurser och olika prisplaner efterhand som ditt företag växer

Ändringar av plattformens storlek eller kapacitet kräver nya köp eller ytterligare programvara och tar tid att installera

Så här hanterar och förbättrar du dina kundrelationer med ett CRM

En CRM-plattform kan hjälpa dig att upprätthålla bättre relationer med dina kunder genom att göra det möjligt att:

 • Visualisera kundresan: Ett CRM-system talar om när nya kunder kom i kontakt med ditt varumärke och hur, till exempel genom dina sociala medier, din webbplats eller dina säljmejl.

  Dessa kontaktpunkter ger dig en tydlig bild av hur kunderna rör sig genom köpresan och vad du kan göra för att underlätta den och uppmuntra till köp.

 • Identifiera trender i kundernas beteende: Med ett CRM kan du enkelt upptäcka mönster i kundernas beteende och på så vis få bättre förståelse för hur du kan tillgodose deras behov.

 • Skapa en personlig kundupplevelse: Ett CRM gör det möjligt att skicka personliga meddelanden till dina kunder. Som ett resultat får de goda erfarenheter av ditt företag och blir mer benägna att fortsätta genom försäljningscykeln och göra ett köp.

Skapa kundrelationer med Pipedrives CRM

Används av över 100 000 företag i 179 länder

Att ha ett kraftfullt CRM-verktyg som Pipedrive i vår arsenal har varit avgörande för våra säljframgångar. Med det användarvänliga och väl utformade gränssnittet håller det oss både organiserade och på rätt spår!
KKKristel KruustükGrundare och ansvarig testare, Testlio
Jag har länge använt SFDC och andra CRM-verktyg och måste säga att jag älskar hur enkelt och intuitivt Pipedrive är. Min favoritfunktion är det automatiserade popupfönstret som uppmanar till nästa steg.
RRRyan RobertsGrundare och VD, Bustld, LLC
Det har gjort vår säljavdelning mer effektiv. Verktyget är enkelt att använda och uppdateras kontinuerligt.
ARAna RinckVerksamhetschef, BAKERpedia

Fler än 350 integrationer

Utöka möjligheterna med Pipedrive med hundratals appar och integrationer

Vanliga frågor om CRM

 • Vad står CRM för?

  CRM är en akronym för Customer Relationship Management, ofta kallat kundvård på svenska. Det beskriver processen för att hantera kundinformation och förbättra kundkontakterna i syfte att öka försäljningen.

 • Vad är ett CRM-system?

  Ett CRM-system är en databas som lagrar all din kundinformation, däribland kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Funktionerna i ett CRM-system varierar beroende på vilken plattform du använder. Ta en titt på Pipedrives CRM-funktioner för mer information.

 • Vad är CRM-verktyg?

  CRM-verktyg är plattformar som hjälper företag att hantera kundinformation. Det handlar om CRM-system som Pipedrive och andra plattformar som hjälper dig hantera dina kundrelationer och som integrerar med dina andra verktyg och system. Till exempel kan dialogrobotplattformar som Intercom hjälpa dig att ge kundservice och förbättra kundengagemanget.

 • Vad gör ett CRM?

  Ett CRM hanterar kundinformation, automatiserar kundkommunikation (såsom e-postmarknadsföring eller påminnelser om att ringa kundsamtal), stöder prospektgenerering, effektiviserar prospekthantering och ger dig information som du kan använda för att göra förbättringar.

 • Så här kan ett CRM-program användas på olika avdelningar

  Även om CRM-program är populärt bland säljavdelningar kan alla kundinriktade avdelningar dra nytta av CRM-verktyg.

  Kundtjänst kan till exempel använda ett CRM för att följa och hantera kundkontakterna, samarbeta med andra avdelningar, lösa kundfrågor eller -klagomål och förbättra den övergripande kundupplevelsen.

  Ett CRM-program kan också hjälpa din säljavdelning att hantera prospekt, ta hand om potentiella kunder och förutse framtida försäljning.

 • Vilka är de tre typerna av CRM?

  Det finns tre huvudsakliga typer av CRM-lösningar – operativa, analytiska och kollaborativa.

  En operativ CRM-lösning fokuserar på att effektivisera företagsprocesserna för att förbättra kundupplevelsen.

  En analytisk CRM-plattform har en mängd olika funktioner som hjälper dig att granska kundinformationen för att få värdefull information.

  Ett kollaborativt CRM hjälper anställda att samarbeta över avdelningsgränserna, även när avdelningarna är utspridda på olika platser.

  Om du är osäker på vilken typ av CRM som passar dig är det en god idé att använda en mångsidig plattform som Pipedrive. Med vårt CRM kan du effektivisera dina processer, analysera kunddata och förbättra samarbetet inom företaget. Ta reda på mer om vårt CRM eller registrera dig för en gratis testperiod.

 • Vad är ett CRM inom affärslivet?

  Inom affärslivet hjälper CRM organisationer att skapa kundrelationer och effektivisera affärsprocesser. Som ett resultat kan de öka försäljningen, förbättra kundservicen och öka lönsamheten.

 • Vad är ett CRM inom försäljning?

  Inom försäljning hanterar ett CRM kommunikationen och kontakterna med prospekt och kunder genom hela köpprocessen. Programmet spårar prospektkommunikation, hjälper sälj- och marknadsavdelningar med kundkontakter och skickar automatiska påminnelser om att följa upp med prospekt. Dessutom spåras all försäljningsdata, vilket förbättrar dina säljaktiviteter och leder till bättre resultat.

 • Vad är en CRM-strategi?

  CRM-strategier är företagsövergripande planer för att förbättra relationerna med befintliga och potentiella kunder.

  Företag använder en CRM-plattform för att skapa en CRM-strategi. De granskar kunddata, analyserar kundbeteenden och identifierar de viktigaste uppgifterna. Strategin hjälper företagen att skapa tillväxt, öka lönsamheten, minska kostnaderna och skapa större värde för sina kunder.

 • Hur ser framtiden för CRM ut?

  Med den ständiga utvecklingen inom teknik (i synnerhet artificiell intelligens, eller AI) kommer CRM fortsätta att skapa värde för företag som vill ta väl hand om sina kunder. CRM-funktioner och -integrationer kommer att utökas och göra det möjligt för team att förbättra sina kundhanteringsprocesser med automatisering och AI-driven teknik.

Se hur Pipedrive kan fungera för ditt företag