Team

Teamwork när det är som bäst
Organisera dina säljare i team och få praktisk inblick i deras resultat. Sätt upp målsättningar och skapa rapporter över teamens lyckade och förlorade affärer samt säljaktiviteter.

Gratis, enkelt att komma igång, inget kreditkort behövs

Led dina team

Eftersom du kan dela in Pipedrive-användare i särskilda team får du en tydlig bild över vilka affärer och aktiviteter dina säljare jobbar på. Dessutom kan dina säljare enkelt och effektivt fokusera på de uppgifter som betyder mest.

Sätt teamens mål

För att bygga en väg mot ökad försäljning måste du sätta mål, följa dem längs vägen och vid behov justera kursen. Med Teammål kan du sätta säljmål och hjälpa dina säljare veta exakt vad de bör ägna sin värdefulla tid åt.

Följ teamens resultat

Att förstå dina teams resultat är avgörande för en framgångsrik säljprocess. Få en snabb överblick över varje teams mätvärden för att jämföra vad som funkar och varför. Sedan kan du enkelt sammanställa informationen i anpassade rapporter.