CRM-integrationer

CRM-integrationer gör det möjligt för dig att kombinera arbetsflöden och få ut mesta möjliga av dina CRM-data.

Genom att koppla ihop ditt CRM-program med resten av dina teknikverktyg effektiviserar du affärsprocesserna och förbättrar kundupplevelsen.

Pipedrives Marknadsplats erbjuder fler än 400 färdiga CRM-integrationer som kan kopplas ihop med dina favoritverktyg för kundservice, prospektgenerering och marknadsföring.

Testa kostnadsfritt i 14 dagar. Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Benefits of CRM Integrations

Fördelarna med CRM-integrationer

De bästa CRM-lösningarna stöder integrationer som stärker dina säljteam. De kopplar ihop alla dina bästa verktyg för att öka produktiviteten och kundnöjdheten.

Med ett integrerat CRM kan du:

  • Automatisera säljuppgifterna: Spara tid med automatiserade processer som synkar mellan alla verktygen i din intäktscykel.

  • Anpassa dina arbetsflöden: Skapa enkelt anpassade arbetsflöden som speglar dina företagsbehov.

  • Synka med alla dina favoritverktyg: Stöd skapandet av nya integrationer via öppet API.

  • Underlätta samarbetet: Hjälp dina säljteam att kommunicera med prospekt, kunder och varandra utan att behöva hoppa mellan olika applikationer.

  • Bryt ned informationssilor: Samla alla dina CRM-data, även kontaktuppgifter och -historik, på ett och samma ställe för enkel åtkomst för alla avdelningar.

PROGRAMVARUFUNKTION

Kalendersynkronisering med Google och Microsoft

Manuell import av kontakter från Google, Microsoft Outlook och iCloud till ditt CRM-system tar tid och medför risk för fel.

Integrationer med dina favoritleverantörer gör kontaktsynkroniseringen snabb och smidig.

Med Pipedrives e-postintegration slipper du manuell import. Synka enkelt befintliga data och importera nya kontakter efterhand som de läggs till.

Läs mer om Pipedrives e-post- och kommunikationsalternativ.

Marknadsplats med integrationer

Administrativt arbete som att följa e-postkampanjer och skriva uppföljningsmejl kan vara tidskrävande.

Med CRM-integrationer kan du automatisera viktiga aktiviteter och frigöra tid för dina säljare, så att de kan ägna sig åt viktigare arbetsuppgifter såsom att följa upp med prospekt och vårda relationerna.

Pipedrives Marknadsplats erbjuder appar som ger dig mer flexibilitet att automatisera sälj- och marknadsföringsaktiviteter.

Effektivisera försäljningen med program för automatiserad försäljning och marknadsföring.

Läs mer

Öppet API

Inget CRM integrerar med alla appar, något som kan skapa problem när du använder dina favoritverktyg.

Om du vill använda en integration som inte stöds ger de bästa CRM-lösningarna dig möjlighet att utnyttja en integrerad plattform eller skapa din egen integration med ett API.

Med Pipedrives öppna API kan du integrera med och optimera de verktyg du behöver, dela information och automatisera dina säljprocesser.

Bygg ut din CRM-integration med vårt CRM-API.

Läs mer

Så här hjälpte Pipedrives Leadfeeder-integration företaget Framery att öka prospektgenereringen med 800 %

Det finska företaget Framery tyckte att prospektarbetet med kalkylark och e-post skapade förvirring och försvårade versionshanteringen.

Företaget vände sig till Pipedrive för att effektivisera processen. Med hjälp av Leadfeeder-integrationen överförs nu prospektinformationen från Framerys webbplats automatiskt till samma system som innehåller dess försäljningsinformation.

"Integrationen mellan Pipedrive och Leadfeeder gav oss möjlighet att samla all prospektinformation under samma tak, vilket underlättar vidare åtgärder."

Läs fallstudien

Framery

Fler än 400 integrationer

Utöka möjligheterna i Pipedrive med hundratals appar och integrationer

Vanliga frågor om CRM-integrationer

Används av över 100 000 företag i 179 länder

Att ha ett kraftfullt CRM-verktyg som Pipedrive i vår arsenal har varit avgörande för våra säljframgångar. Med det användarvänliga och väl utformade gränssnittet håller det oss både organiserade och på rätt spår!
KKKristel KruustükGrundare och ansvarig testare, Testlio
Jag har länge använt SFDC och andra CRM-verktyg och måste säga att jag älskar hur enkelt och intuitivt Pipedrive är. Min favoritfunktion är det automatiserade popupfönstret som uppmanar till nästa steg.
RRRyan RobertsGrundare och VD, Bustld, LLC
Det har gjort vår säljavdelning mer effektiv. Verktyget är enkelt att använda och uppdateras kontinuerligt.
ARAna RinckVerksamhetschef, BAKERpedia

Sälj mer. Betala mindre. Prova gratis!

Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.