Integrera och optimera med Pipedrives CRM-API

Koppla vilka program, system eller appar du vill till dina verktyg med Pipedrive. Vårt öppna API (eller applikationsprogrammeringsgränssnitt) och vår utvecklarplattform ger dig möjlighet att integrera och optimera de verktyg du behöver, dela data och automatisera dina säljprocesser.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Fri API-åtkomst med alla abonnemang

Hämta din API-token och lås upp en värld av möjligheter med vårt RESTful Pipedrive API v1. Få åtkomst till det du behöver via webhooks, API-ändpunkter, Postman, Insomnia, klientbibliotek, SDK:er och mer.

Bygg och integrera det du behöver

Integrera smidigt dina befintliga verktyg och optimera din intäktscykel med appar från Pipedrives marknadsplats, eller bygg din egen app med hjälp av interaktiva app-tillägg såsom app-paneler och app-åtgärder.

Kom igång med utvecklarhjälpmedel och -verktyg

Kickstarta utvecklingen med våra utvecklarhjälpmedel. Bläddra igenom vår API-referens och utvecklardokumentation för att läsa mer om och använda vårt utvecklar-community och våra API-klienter på Github för hjälp på vägen.

Anslut enkelt Pipedrive till annan programvara

Är du inte utvecklare? Inga problem! Med vår flexibla, öppna plattform kan du ansluta det du behöver till Pipedrive med hjälp av Zapier-appen eller någon av de hundratals andra appar som finns tillgängliga på vår marknadsplats.

Att synka och dela dina CRM-data mellan Pipedrive och andra program, system eller appar som Slack, Zoom, Microsoft Teams och Leadfeeder är både enkelt och säkert.

Med vårt kraftfulla och flexibla CRM-API är det bara din fantasi som sätter gränserna för hur du kan använda Pipedrive.

Få tillgång till Pipedrives CRM-API utan kostnad

Alla Pipedrive-abonnemang kommer med en API-token som ger dig tillgång till vårt RESTful API utan kostnad. Detta innebär att du kan utöka och anpassa din Pipedrive-upplevelse för att effektivisera dina företagsprocesser och förbättra CRM-programmets funktionalitet.

  • Hämta samtalslistor och kundinformation och visa dem i ditt callcenter-program

  • Skapa nya prospekt utifrån delade anpassade data i ditt datalager eller i något annat verktyg

  • Tilldela nya uppgifter till ditt eftermarknadsteam via projektledningsprogram när affären har rotts i land

  • Integrera verktyg för automatiserad marknadsföring och kommunikation så att du kan effektivisera arbetsflöden och aldrig missa dina meddelanden

Det här är bara några av alla de saker du kan göra. Med vårt CRM-API är möjligheterna oändliga.

Integrera med dina befintliga verktyg

PROGRAMVARUFUNKTION

Alla dina verktyg på en plattform

Ett bra CRM-verktyg har ett öppet API som låter dig ansluta alla de verktyg du använder på en och samma plattform.

Med Pipedrives RESTful API och utvecklarhjälpmedel kan du ansluta och integrera alla appar, program eller system i din verktygslåda.

Dessutom kan du eller ditt IT-team bygga anpassade CRM-integrationer för att dela och importera data som förstärker dina affärsprocesser.

PROGRAMVARUFUNKTION

Utöka och anpassa med hjälp av API

Ingen mer manuell datainmatning eller import och export mellan system! Automatisera alla dagliga uppgifter.

Anslut system med hjälp av Zapier-appen, skapa webhooks för att skicka information eller bygg din egen intergration med hjälp av våra utvecklarhjälpmedel.

I vårt kraftfulla och flexibla API finns vår omfattande API-referens med hundratals ändpunkter. Tillsammans med utvecklardokumentation finns det otaliga sätt att utöka och anpassa Pipedrive efter dina företagsbehov.

Så här hjälper Pipedrives CRM-API företag att förstärka sina säljprocesser

SobTIC effektiviserade sin verksamhetsledning med Pipedrives CRM-API

Tack vare Pipedrives öppna API är SobTIC's verksamhetsledning effektivare än någonsin. Genom att ansluta Slack, Pipefy, Mailchimp och andra verktyg till Pipedrive har nu teamet ett enda nav för all försäljnings- och administrativ information.

Läs fallstudien

Vindi använder Pipedrives CRM-API för att hantera sin information genom att integrera försäljningsdata

För Vindi var det viktigast att bestämma sig för en API-integration för information före och efter försäljning. Genom att använda Pipedrives API har de byggt ett enhetligt system som innefattar deras plattform, Zendesk, RD Station och SenseData.

Läs fallstudien

Leni, Leon & die Luchse anslöt sina verktyg till varandra med hjälp av Pipedrives CRM-API

När Leni, Leon & die Luchse började använda integrationer och Pipedrives API upptäckte de hur effektiva Pipedrive och Zapier kunde vara när de var anslutna till deras befintliga verktyg, och hur de förstärkte deras säljprocess ytterligare.

Läs fallstudien

Bygg och testa i en trygg och säker miljö

Med vårt stabila API kan du ringa API-samtal i en trygg och säker miljö samtidigt som du får utdata i JSON-format, så att du helt kan anpassa ditt CRM-system och skapa integrationer som fungerar för dig! Det finns tre typer av appar som du kan skapa beroende på syfte och avsedda användare. Säker autentisering hanteras med hjälp av OAuth 2.0.

Skapa en offentlig app

Offentliga appar är tillgängliga för alla användare på Pipedrives marknadsplats. Appen har en egen unik, offentlig landningssida som kan marknadsföras via Pipedrives marknadsplats.

Skapa en olistad app

Olistade appar riktar sig till specifika användare på Pipedrives marknadsplats. Appen har en egen, icke-offentlig landningssida och är endast synlig för användare med dess specifika marknadsplats-URL.

Skapa en privat app

Privata appar är till för användare inom samma företag. Eftersom privata appar inte publiceras på vår marknadsplats kan du eller dina utvecklare utveckla exklusiva integrationer enbart för ditt företag.

Låt vår API-dokumentation, våra utvecklarresurser och våra verktyg hjälpa dig på vägen

Utöver vår API-referens och Utvecklardokumentation har vi en mängd anslutningsverktyg som hjälper dig att komma åt och använda vårt API:

  • Pipedrives API-klientbibliotek och SDK:er på Github för PHP, JavaScript (Node JS), Python, .NET och Ruby

  • Importera Open API 3-specifikationsfil för Postman, Insomnia eller annat API-verktyg

  • En uppdaterad ändringslogg för alla ändringar, särskilt för betydande ändringar

Byggt med säkerhet i åtanke

Vi vet att alla utvecklare är bekymrade över säkerheten hos REST API:er och CRM-konton och därför förvarar vi vårt API bakom lås och bom.

Åtkomst till Pipedrive API är endast möjlig med hjälp av API-nyckeln eller en åtkomsttoken som använder OAuth 2.0. Pipedrive krypterar inte bara diskar och tillämpar HTTPS för all nätverkskommunikation utanför det interna systemet, utan krypterar vid behov även vissa data i databasen.

Vi har kopierat den rigorösa säkerhetsstrategi som beskrivs i OWASP Framework för att säkerställa att allt är säkert. Dessutom vidtar vi extra åtgärder för att hålla vårt API säkert genom att spåra problem, bland annat så kallad Broken Object Level Authorizaton och Broken User Authentication.

Läs mer om vår säkerhet

Vanliga frågor om CRM-API

  • Vad är ett CRM-API?
  • Hur använder jag webb-API i ett CRM?
  • Har användare nytta av ett CRM-API?

Skapa din försäljningscentral idag med vårt CRM-API!