Partnerství s poskytovateli řešení

Náš partnerský program pro poskytovatele řešení je určen poskytovatelům řešení, kteří chtějí nabízet a prodávat Pipedrive spolu se svými profesionálními službami v oblasti prodeje, jako je poradenství, onboarding, implementace a přizpůsobení. Poskytovatelé řešení také řídí vztah se zákazníkem, protože zajišťují prodej, fakturaci (pouze na úrovni Elite), technickou podporu a správu účtu. Pro účast v programu je třeba splnit určité technické certifikace a povinnosti.

Nabízíme dvě úrovně partnerství: Elite a Premier. Jakmile podáte žádost o účast v programu, člen našeho týmu s vámi probere, která úroveň bude pro vaši firmu nejvhodnější.

Podat žádost nyní!

Ideální poskytovatel řešení by měl dle představ Pipedrive mít:

 • Dlouholeté zkušenosti v oblasti zapojení zákazníků / CRM / marketingové automatizace
 • Spolehlivě pokryté území určitého geografického regionu nebo odvětví
 • Rozsáhlou technickou způsobilost pro podporu implementací a integraci produktů
 • Zkušenost s řízením zákazníků a klientskou podporou
 • Měřitelné klíčové ukazatele výkonnosti pro vytváření poptávky

Výhody, které získáte:

 • Sleva z ceníkové ceny nebo provize
 • Bezplatná licence a demo prostředí
 • Výukové materiály o řízení partnerů, onboardingu a podpoře
 • Prostředky na rozvoj marketingu a související podpora
 • Uvedení na webových stránkách Pipedrive

Úroveň 1 – Elite

Kritéria:

 • 5 nebo více let zkušeností v softwarovém odvětví
 • V rámci této úrovně budete mít na starost celou správu účtu a budete muset mít k dispozici zdroje pro vnitřní prodej, marketing, inženýrství, podporu, fakturaci a řízení projektů na plný úvazek
 • Cílová výše příjmů a objemová kvóta
 • Prodejní a technické certifikace (2 prodejní, 2 implementační)
 • Obchodní a marketingový plán
 • Vypracovaný marketingový rozpočet
 • Čtvrtletní přezkum hospodaření

Kompenzace:

 • Sleva z ceníkové ceny
Podat žádost nyní

Úroveň 2 – Premier

Kritéria:

 • Tato úroveň je určena pro partnery, kteří nechtějí spravovat fakturaci pro zákazníka, ale mají k dispozici zdroje pro prodej, marketing, inženýrství, podporu a řízení projektů
 • Cílová výše příjmů a objemová kvóta
 • Prodejní a technická certifikace (1 prodejní, 1 implementační)
 • Obchodní a marketingový plán
 • Každoroční přezkum hospodaření

Kompenzace:

 • Podíl na příjmech (provize)
Podat žádost nyní

Jak se stát partnerem?

 • Vyplňte žádost
 • Bude vás kontaktovat člen týmu, který vás ihned nasměruje správným směrem!
 • Gratulujeme! Nyní jste ověřeným partnerem!
Podat žádost nyní!
Když naši klienti začali pro své středně velké firmy požadovat podporu CRM, začali jsme hledat partnera, který by splňoval všechny naše požadavky. Potřebovali jsme řešení, které se snadno používá, je dostatečně výkonné pro střední segment trhu a které zajistí podporu a finanční pobídky, aby vše fungovalo. Systém Pipedrive všechny tyto požadavky s přehledem splnil. Pracovníci Pipedrive nám i našim klientům bedlivě naslouchali a platformu i partnerský program rok co rok vylepšovali. Přestože dostáváme nabídky od mnoha jiných firem, zůstáváme u Pipedrive, protože nikdo jiný nedokáže dodat tak kvalitní produkt a partnerské služby jako oni.
BM

Bill MorrowŘídící partner Empirical Consulting Solutions, LLC