Logga in

Programvara för säljrapportering

Helt enkelt effektiva säljinsikter och rapporter

Förstå sammanhanget bakom dina data och resultat. Varför är en teammedlem på väg att slå nytt försäljningsrekord medan en annan inte lyckas få en affär vidare från fas två i pipelinen? Är du på rätt kurs för att nå din årsbudget eller behöver du göra drastiska förändringar i säljprocessen? Vårt inblicksverktyg avslöjar allt.

Testa inblicksfunktionen

Gratis, enkelt att komma igång, inget kreditkort behövs

Få djupare insikter med visuella rapporter

Du vet att insikter kan förbättra säljstatistiken, men det tar tid att skapa rapporter i kalkylblad. Pipedrives inblicksfunktion ger dig omedelbar åtkomst till gedigna tabeller och snygga diagram som visar hur ditt team presterar.

Förstå pipelinens mätvärden med anpassningsbara rapporter

Sluta ödsla tid på att gräva efter de mest relevanta insikterna. Genom att använda anpassade filter i dina inblicksrapporter säkerställer du att du ser den information du behöver för att identifiera och dela ditt företags unika intäktsdrivande faktorer.

Anpassa dina översiktspaneler

Dina team behöver snabba, intelligenta analyser för att bemästra de viktigaste mätvärdena. Skapa, anpassa och filtrera visuella säljöversikter för att enkelt följa personliga och teamets mål. Upptäck vinnande mönster och områden som behöver förbättring för att snabba på framstegen.

Hur kan en rapporteringsprogramvara hjälpa säljchefer?

Individuella säljaröversikter

Med Pipedrives visuella översiktspaneler får säljare en översikt över sina resultat i realtid och chefer kan hjälpa dem att identifiera förbättringsområden samt följa deras utveckling över tid.

Affärsrapporter att agera på

Med en programvara för säljrapportering kan chefer följa affärerna från första kontakten hela vägen till avslut. Identifiera trender bland kunderna, öppna upp för nya säljmöjligheter och åtgärda brister i dina processer.

Teamrapportering

Säljchefer kan mäta sina säljares resultat mot mål och nyckeltal och justera verksamheten därefter. Dessutom kan cheferna använda resultatinsikter för att ge stöd och ökat ansvar.

Anpassningsbara rapporter

Se aktiva affärer, utvärdera den genomsnittliga åldern på affärer och använd anpassade filter för att hitta den information du behöver. Chefer kan enkelt bevaka graden av vunna och förlorade affärer samt dela interaktiva CRM-rapporter med berörda parter.

Intäktsprognoser

Detaljerade intäktsprognoser hjälper dig att korrekt förutse intäkterna. Analysera affärsfaser, upptäck enkelt stora inkomstkällor, bestäm dig för ditt nästa drag och ge dina revisorer förhandsinformation.

Synkroniserad data

Glöm enorma, utspridda kalkylblad. Dina datarika insikter lagras och finns tillgängliga i molnet där hela teamet har tillgång till dem. Dela snabbt information med dina kunder med hjälp av fokuserade CRM-rapporteringsverktyg.

Få en tydlig översikt över dina försäljningspipelines

Affärsprognoser

Korrekta sälj- och intäktsprognoser är avgörande för att imponera intressenterna. Genom att upprätta och nå intäktsmål får ditt företag trovärdighet och ökar investerarnas tillit.

Analysera tidigare trender och studera affärsresultaten, hektiska säljperioder och andra viktiga variabler. Använd dessa indikatorer för att lägga grunden för din strategi och vässa affärsbesluten med din programvara för säljrapportering.

Säljverksamhet

Din verksamhet är beroende av effektiva säljprocesser. För att skapa en vinnande strategi behöver du en fullständig överblick över säljverksamheten. Tilldela arbetsuppgifter, spåra kommunikationen, felsök problem och mer.

Öka produktiviteten med spårning av säljaktiviteter. Med översiktspaneler och anpassade rapporter kan chefer få en bild av resultaten på både individ- och företagsnivå, identifiera möjligheter, testa nya strategier och bygga vidare på framgångar.

Smidig inblick med anpassade säljöversikter

Att hitta i röriga kalkylblad kan vara en mardröm när du behöver snabb åtkomst till relevant information om ett säljbesök. Medan säljaren ägnar tid åt att söka information blir kundupplevelsen lidande och affären riskerar att gå förlorad.

Pipedrives inblicks- och rapporteringsfunktion hjälper dig att hitta rätt och effektivisera din säljdatahantering. Anpassade säljrapporter, interaktiva översiktspaneler och företagsmål ger dina chefer en överblick över säljresultaten, vilket gör det enkelt att dela uppdateringar med berörda parter.

Identifiera nyckeltalen

Intäkter må vara ett uppenbart nyckeltal för säljchefer, men det är inte den enda indikatorn att ha koll på. Pipedrives säljöversikter erbjuder granulär rapportering om mätvärden såsom antal avslutade affärer per månad, genomsnittlig storlek på affärer samt konverteringsgrad.

Mät säljverksamheten

Med Pipedrive kan du mäta ansträngningarna mot uppsatta försäljningsmål. Följ upp prospektsvarstiden, skickade e-postmeddelanden och ringda samtal. Förfina dina processer för att få bäst valuta för pengarna.

Nyckeltal avseende teamets resultat

Rikta in dina säljare mot gemensamma mål. Översiktspaneler levererar praktiska säljanalyser såsom genomsnittlig tid på säljande, antal genererade prospekt under en viss tid samt antal konverterade prospekt.

Så här vässade Big Dog Solar sina säljtekniker med Pipedrive

Big Dog Solar ville genomföra en försäljnings- och marknadsföringsrevision. Med flera kontaktpunkter att hämta data från såg det ut att bli en gigantisk uppgift.

Pipedrives programvara för inblick och affärshantering gjorde dock processen enkel. Teamet kunde identifiera och åtgärda flaskhalsar, vilket ledde till 40 % tillväxt.

"Pipedrive har varit avgörande eftersom det har gjort det möjligt för oss att ha koll på allt från synlighet till ledning samt lägga till säljare och följa deras framsteg på ett bättre sätt."

Läs fallstudien

Förbättra din säljhantering och -utbildning

Få inblick i dina säljresultat idag