Sekretess och säkerhet för ditt CRM

Så här får du koll på din CRM-säkerhet

Ditt CRM är en guldgruva av värdefull och mycket känslig kundinformation. Även ett litet säkerhetsintrång kan orsaka obotlig skada med långvariga konsekvenser. Och med tanke på att säkerhetsintrången har ökat med 11 % sedan 2018 och 67 % sedan 2014 är säkerheten viktigare än någonsin för ett företags överlevnad. Ett tillförlitligt CRM måste därför skydda din information och förhindra att den hamnar i fel händer genom att upprätthålla hög CRM-säkerhet på alla nivåer.

Med flera säkerhetscertifikat, infrastruktur i världsklass och en mängd funktioner för sekretess och säkerhet - allt från användarbehörigheter till Single Sign-On och tvåfaktorsautentisering - skyddar Pipedrive din information och håller dig informerad på alla nivåer, hela tiden.

Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

PROGRAMVARUFUNKTION

Säkerhetscenter

Att veta hur, när och vem som har tillgång till företagets uppgifter är avgörande för att skydda ditt företags information och dina kunders integritet. Dina CRM-säkerhetsfunktioner bör därför täcka dessa områden fullt ut. Dessutom bör ditt CRM ge dig enkel åtkomst till funktionerna, så att du kan bevaka både säkerhet och åtkomstkontroll oberoende.

Med Pipedrives säkerhetscenter kan du hantera alla företagets säkerhetsaspekter från ett och samma ställe, bland annat säkerhetsöversikten som gör det enkelt att hantera misstänkta användar- och kontoaktiviteter i realtid, användaråtkomst och enhetslogg, där du kan få aviseringar om tid och plats för användarinloggning de senaste 60 dagarna samt regler och varningar utformade för att automatisera säker praxis, som till exempel att markera IP-adresser som säkra eller ange tidsbegränsad åtkomst.

Inkluderar:

Visuella översiktspaneler

Användaråtkomst och enhetslogg

Regler och varningar

E-postaviseringar

SSO och 2FA

Hantera användaråtkomst centralt via valfri SSO-leverantör samtidigt som du bekräftar användarnas identitet

Synlighetsgrupper

Kategorisera dina användare i grupper och undergrupper och bestäm vad de får lov att se i Pipedrive

Behörighetsuppsättningar

Anpassa vad användarna kan göra i Pipedrive med olika behörighetsuppsättningar för olika nivåer av användaråtkomst

Användaråtkomst och enhetslogg

Få meddelanden om när och varifrån användare loggat in de senaste 60 dagarna för att identifiera och förhindra misstänkt aktivitet

PROGRAMVARUFUNKTION

Synlighet och inloggningsskydd

Din CRM-säkerhet börjar med själva produkten. Mer specifikt med synlighet och inloggningsskydd. Genom att hantera användarnas åtkomst kan du skapa informationshierarkier som skyddar informationen i företagets konto.

Med Pipedrive kan du till exempel använda behörighetsuppsättningar och synlighetsgrupper för att begränsa vad användarna kan göra, se och ha åtkomst till. Du kan också förbättra inloggningssäkerheten från alla enheter med tvåfaktorsautentisering via e-post eller hantera användarnas åtkomst central via din Single Sign-On-leverantör. För att skydda ditt konto från obehörig åtkomst låser vi dessutom användarkonton efter tre felaktiga lösenordsförsök i rad. Användaren får sedan ett mejl som hjälper dem att säkert låsa upp sitt konto.

PROGRAMVARUFUNKTION

Hantering av organisationens information

Även om säkerhet på produktnivå är grundläggande måste även hanteringen av din företagsinformation uppfylla vissa kriterier för att säkerställa att företaget uppfyller lokala och globala säkerhetskrav, allt från GDPR till ISO/IEC 27001. Av den anledningen är det viktigt att se till att säkerhetspolicyerna för ditt CRM är anpassade till företagets.

Pipedrive har åtagit sig att uppfylla GDPR-kraven. Din information krypteras, du kan exportera den, överföra den via API eller begära att vi raderar den. Slutligen har företaget ett särskilt dataskyddsombud som ansvarar för att leda arbetet med dataskyddsefterlevnad och -initiativ.

PROGRAMVARUFUNKTION

Säker infrastruktur

Säker infrastruktur är den sista och sannolikt den mest framträdande biten i ditt säkerhetspussel. Den är avsedd att säkerställa att din grund är stensäker och pålitlig så att säkerheten kan upprätthållas på alla nivåer hela tiden.

Med Pipedrive får du hosting-infrastruktur i världsklass i Rackspace och AWS, den senaste krypteringen för all data, oavsett om den är vilande eller överförs över offentliga nätverk, samt daglig säkerhetskopiering för tre månader tillbaka i tiden. Dessutom får du olika säkerhetcertifikat och en produkt som är säker från topp till tå.

Säkerhetsregler

Aktivera och tillämpa krav på lösenordsstyrka, kontroll av giltighetsperiod och historik för lösenord, tvåfaktorsautentisering (2FA), IP- och tidsbaserad åtkomstbegränsning för alla användare

Säkerhetsvarningar

Få omedelbara e-postaviseringar om misstänkt åtkomst till företagets konto, möjliga dataläckor och dataförlust

Tips på hur du hanterar säkerheten

Hantera användaråtkomst och säkerhetsrelaterad aktivitet i företagets konto och få tips på hur du kan skydda dina företagsdata

Överensstämmelse med GDPR

Se till att din försäljningsmetoder följer GDPR när det gäller att skydda personuppgifter

Bli ett av 100 000 företag

Pipedrive delar följande information med alla kunder:

 1. Vitbok om säkerhet och sekretess
 2. SOC 3-rapport
 3. ISO/IEC 27001:2013-certifikat
 4. Pipedrives DPA (vårt personuppgiftsbiträdesavtal som beskriver vårt åtagande när det gäller dataskydd)

Pipedrive delar följande, ytterligare information med alla kunder som undertecknat ett sekretessavtal*:

 1. SOC 2 Typ II-rapport
 2. Säkerhetsfrågeformulär. Pipedrive fyller i frågeformulär för kunder som har abonnemanget Enterprise

*Kontakta din kontaktperson/kundansvarige för mer information eller för att ta del av ovanstående dokument.

Certifikat

SOC 2
Ram för dataskydd mellan EU och USA

Hjälpmedel

Tillägg om databehandling
Vitbok
RFC 2350
Pipedrives program för sårbarhetsredovisning

Fokusera på de säkerhetsfunktioner som är viktigast

Pipedrive är byggt för att:

 • Förhindra säkerhetsintrång och dataläckor
 • Hjälpa administratörer att övervaka alla säkerhetsaspekter från ett och samma ställe
 • Stödja anpassade behörighetsuppsättningar
 • Automatisera säkra metoder
 • Uppfylla internationella säkerhetskrav såsom GDPR
 • Erbjuda tips på säkerhetshanteringen

Säkerhetspolicy för Pipedrives CRM

Vi på Pipedrive följer följande riktlinjer för att uppfylla högsta möjliga standard när det gäller CRM-säkerhetspolicyer:

 • Kundernas uppgifter lagras i separata databaser för att undvika risken för läckor till andra databaser
 • Pipedrives konton lagras i Rackspace-datorhallar i Europa och USA av hostingleverantörer som är kompatibla med SAS 70 typ II
 • All information krypteras via säkra HTTPS-anslutningar och säkerhetskopieras dagligen genom Amazon Web Services
 • Pipedrive följer GDPR samt SOC 2, SOC 3, ramen för dataskydd mellan EU och USA och ISO/IEC 27001:2013
 • Pipedrives anställda får regelbunden utbildning om bästa praxis och regler för säkerhet

Används av över 100 000 företag i 179 länder

Jag har länge använt SFDC och andra CRM-verktyg och måste säga att jag älskar hur enkelt och intuitivt Pipedrive är. Min favoritfunktion är det automatiserade popupfönstret som uppmanar till nästa steg.
RRRyan RobertsGrundare och VD, Bustld, LLC
Att ha ett kraftfullt CRM-verktyg som Pipedrive i vår arsenal har varit avgörande för våra säljframgångar. Med det användarvänliga och väl utformade gränssnittet håller det oss både organiserade och på rätt spår!
KKKristel KruustükGrundare och ansvarig testare, Testlio
Det har gjort vår säljavdelning mer effektiv. Verktyget är enkelt att använda och uppdateras kontinuerligt.
ARAna RinckVerksamhetschef, BAKERpedia

Vanliga frågor om integritet och säkerhet

Sälj mer. Betala mindre. Prova gratis!

Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.