Tiimid

Tiimitöö on parim
Jaga müügiinimesed tiimidesse ja hangi nende soorituse kohta kasulikku teavet. Sea eesmärke ja loo aruandeid iga tiimi võitude, kaotuste ja müügitegevuste kohta.

Tasuta, lihtne seadistada, krediitkaart pole nõutav

Halda tiime

Tänu sellele, et saad Pipedrive'i kasutajad spetsialiseerunud tiimidesse jagada, on sul selge ülevaade, milliste tehingute või tegevustega keegi parasjagu ametis on. Ka müügiesindajad saavad tarbetud asjad kõrvale jätta ning keskenduda kõige olulisemale.

Sea tiimi eesmärgid

Müügi suurendamine eeldab eesmärkide seadmist, nende saavutamise pidevat jälgimist ja vajaduse korral kursi muutmist. Tiimi eesmärkide funktsiooniga saad seada müügieesmärke ja aidata tiimiliikmetel täpselt aru saada, millele oma väärtuslikku aega kulutada.

Jälgi tiimi sooritust

Müügiprotsessi õnnestumise huvides on oluline mõista, kuidas sinu tiimid töötavad. Kiire ülevaade iga tiimi mõõdikutest võimaldab sul neid võrrelda ja näha, mis toimib ja miks. Kõik oma leiud saad seejärel hõlpsasti kohandatud aruannetesse lisada.