Så här använder Forge sig av Pipedrive för att hjälpa studerande att hitta sina drömpraktikplatser inom teknikbranschen

Med säte i Charlottesville, Virginia hjälper företaget Forge studerande i hela USA att hitta praktikplatser hos teknikföretag och ge dem den utbildning eleverna behöver innan de påbörjar sin placering.

  • Bransch: Utbildning/ideell
  • Plats: Charlottesville, Virginia
  • Nyckelfunktion: E-postintegration

Efter avslutad praktikplats går eleverna ofta vidare till befattningar inom några av de största teknikföretagen som Apple, Amazon och Microsoft. Forge använder även sina intäkter till att finansiera gratis teknik-workshops samt sitt Impact-program som förser ideella och välgörenhetsorganisationer med gratis teknikverktyg och praktikanter.

63%

Sedan företaget började använda Pipedrive har antalet årliga praktikanter ökat med två tredjedelar

5

Medlemmarna i Forge-teamet använder Pipedrive

Hur Forge blev till

Forge startade för sex år sedan som ett projekt drivet och organiserat av studerande, med både kurser och utbildning som gavs av studerande för studerande.

Sedan dess har projektet anlitat fem heltidsanställda och utökat sitt område från Virginia till resten av USA. All utbildning sker online och för varje år som går växer antalet praktikanter som Forge placerar ut hos olika teknikföretag.

Kort sagt kopplar vi samman studerande med praktikplatser i teknikbranschen, där de får betald praktisk erfarenhet inom sitt önskade område. Under skolåret kan våra elever lära ut och ta del av de senaste teknikkurserna som vi gör så tillgängliga som möjligt.
Våra kurser är verkligen prisvärda och vi ger ekonomiskt stöd utan att ställa några frågor. Med våra praktikplatser kan eleverna få in foten och delta till en väldigt låg förhandskostnad. Om de antas till programmet genomgår de tre veckors intensiv bootcamp-utbildning och sedan parar vi ihop dem med ett garanterad, betald praktikplats i nio veckor. Eleverna får komma in i sin önskade bransch (datavetenskap, UX, digital marknadsföring eller mjukvaruteknik) och kan få en flygande start tack vare utbildningen de har fått.
AK

Angela KoukoulasSamarbetsansvarig på Forge

Pipedrive hjälper mig med den mellanmänskliga delen av försäljningen. Jag kan gå tillbaka och se över företags tidigare kommunikation med oss, även om den medarbetare de först pratade med inte längre arbetar hos Forge. På så sätt kan jag gå in i ett möte med en företagspartner jag aldrig träffat och ändå vara på samma linje.
AK

Angela KoukoulasSamarbetsansvarig på Forge

Forges utmaningar

Forge började som ett företag drivet av studerande, och som sådant behövde man ett sätt att centralisera sin försäljningsdatabas. Eftersom de studerande så småningom skulle gå ut skolan och Forges initiala fokusområden skulle kunna förändras riskerade man att förlora data eller tillgången till data.

Omsättningen av studerande innebar att meddelanden från företag som var intresserade av praktikanter kunde fastna i inkorgarna hos personer som inte längre fanns i företaget och således falla mellan stolarna.

Ett annat problem var mängden manuellt arbete som krävdes efterhand som företagen rörde sig genom pipelinen, allt från att skriva ut e-post och blanketter för varje samarbete till att uppdatera databasen. Tidskrävande arbete för att människor som hade ont om tid.

Så här besparar Pipedrive företaget tid, så att Forge kan fokusera sig på att utbilda praktikanter

Enligt min åsikt är det den mest tillgängliga och organiserade databasen vi har för våra företagspartners. Allt är centraliserat och synligt i Pipedrive.
Vi har några integrationer som är extremt praktiska och som sparar mig mycket tid. Genom att integrera Zapier med Pipedrive kan jag skapa ett samarbetsavtal och skicka det till företaget ifråga i Pipedrives gränssnitt i stället för att behöva gå till PandaDoc och skriva in allt för hand. Jag bara klickar och drar genom mina pipelines - mycket praktiskt.
AK

Angela KoukoulasSamarbetsansvarig på Forge

Forge började använda Pipedrive som sitt CRM år 2017 och fördelarna har varit enorma.

Med en centraliserad databas behöver Forge inte längre oroa sig över att förlora data om och meddelanden från sina kunder, eftersom all information nu finns tillgänglig för alla som behöver den.

Om Forge har haft tidigare samtal med företag kan de se vad som har sagts och i vilken position företaget befinner sig i.

Och med åtkomst till massor av praktiska integrationer besparar Pipedrive mängder av tid genom att ansluta till appar som PandaDoc och automatisera admin-arbete som normalt skulle behöva göras manuellt.

Forge använder även sina intäkter till att anordna gratis workshops samt förse ideella och välgörenhetsorganisationer med verktyg och praktikanter. Möjligheten att göra korrekta prognoser genom Pipedrives pipelinevy innebär att de vet hur många projekt de kan ta sig an.

Samarbetsansvariga Angela Koukoulas anslöt sig till Forge-teamet för fyra månader sedan för att sköta försäljningen. Hon säger att introduktionen var lätt som en plätt jämfört med andra CRM som hon tidigare använt och som krävde utbildning för att förstå.

Hon har till och med hittat sätt att organisera sina mejl till potentiella samarbetspartners genom att integrera Gmail med sina pipeline-faser för att spara ännu mer tid.

Sedan Forge började använda Pipedrive har dess årliga antal framgångsrika praktikanter ökat med 63 % från 2017 till 2021. Med Pipedrives stöd kan teamet organisera sina data och spara tid, vilket banar väg för att kunna hjälpa ännu fler att hitta en praktikplats i deras drömbransch.

Pipedrive är en lösning på vad som annars skulle vara en decentraliserad försäljningsdatabas.
Pipedrive gör det mycket enkelt att engagera personal och elever när vi behöver dem under hektiska perioder. Det tillhandahåller alla information som behövs om tidigare och potentiella samarbetspartners. Vi använder våra lanseringsintäkter för att finansiera andra projekt som gratis teknik-workshops och vårt Impact-program, som förser ideella och välgörenhetsorganisationer med gratis teknikverktyg och praktikanter. Genom att analysera Pipedrives kolumner kan vi göra bättre uppskattningar, vilket ger oss snabb inblick i hur många Impact-program vi kan åta oss.
AK

Angela KoukoulasSamarbetsansvarig på Forge

Bli ett av 100 000 företag