Jak organizace Forge využívá Pipedrive, když pomáhá studentům najít jejich vysněnou stáž u technologických firem

Forge se sídlem v Charlottesville ve Virginii je vzdělávací akcelerátor talentů, který pomáhá studentům z celých USA získat stáž v technologických firmách a poskytuje jim cenově dostupné školení, které studenti před nástupem na stáž musí absolvovat.

  • Odvětví: Vzdělání / neziskový sektor
  • Místo: Charlottesville, Virginie
  • Klíčová funkce: Integrace e-mailu

Po absolvování stáže studenti často získávají pozice v největších technologických společnostech, jako je Apple, Amazon nebo Microsoft. Organizace Forge také využívá své příjmy k financování bezplatných technických seminářů a programu Impact, který poskytuje neziskovým a charitativním organizacím bezplatné technické nástroje a doporučuje jim stážisty.

63 %

Od zavedení Pipedrive vzrostl roční počet stážistů o dvě třetiny

5

Členů týmu Forge používá Pipedrive

Počátky Forge

Forge vznikla před šesti lety jako studentský organizovaný projekt, jehož kurzy a školení vedené studenty byly určeny ostatním studentům.

Od té doby přijala tato organizace pět zaměstnanců na plný úvazek a rozšířila svou působnost z Virginie do zbytku USA, kde vyučuje a školí studenty přes internet. Nyní Forge zaznamenává meziroční nárůst počtu stážistů, které přivádí do technologických společností.

Stručně řečeno, propojujeme studenty s technickými stážemi a umožňujeme jim získat placenou praxi v oboru, který si vybrali. Během akademického roku mohou naši studenti vyučovat a absolvovat špičkové technické kurzy, které jim zpřístupňujeme v maximální možné míře.
Naše kurzy jsou cenově dostupné a poskytujeme bezpodmínečnou finanční pomoc. Našich stáží se mohou studenti účastnit bez větších počátečních nákladů. V případě přijetí do programu prochází studenti třítýdenním intenzivním školením a my je následně propojíme s garantovanou placenou stáží trvající devět týdnů. Studenti mohou najít uplatnění v oboru, který si sami vyberou (datová věda, UX, digitální marketing nebo softwarové inženýrství), a díky absolvovanému školení jsou připravení na působení v praxi.
AK

Angela KoukoulasŘeditelka pro partnerství ve Forge

Pipedrive mi pomáhá s mezilidským aspektem prodeje. Mohu se vrátit ke starší konverzaci s nějakou firmou a vycházet z ní i v případě, že dotyčný zaměstnanec již ve Forge nepracuje. Mohu tak přijít na schůzku se zástupcem partnerské společnosti, kterého jsem nikdy dříve neviděla, a bez obtíží na předchozí komunikaci navázat.
AK

Angela KoukoulasŘeditelka pro partnerství ve Forge

Výzvy, kterým organizace Forge čelila

Organizace Forge, která začínala jako studentská společnost, potřebovala najít způsob, jak centralizovat svou obchodní databázi. Jelikož každý student své studium časem ukončí a též s ohledem na skutečnost, že původní zaměření Forge se mohlo změnit, hrozilo, že se data ztratí nebo se stanou nedostupnými.

Fluktuace studentů znamenala, že komunikace s firmami, které měly zájem o stážisty, mohla být uzamčena ve schránkách lidí, kteří již ve společnosti nepracovali, a tým tak zůstal bez informací.

Dalším problémem, se kterým se tým potýkal, bylo množství nekvalifikované ruční práce, kterou bylo potřeba zajistit v souvislosti s tím, jak se firmy posouvaly do dalších fází nástěnky. Ať už šlo o vypisování e-mailů a formulářů pro každé nové partnerství či aktualizaci databáze, jednalo se o časově náročné úkoly svěřené lidem, kteří neměli času nazbyt.

Jak Pipedrive šetří čas organizaci Forge, která se tak může soustředit na školení stážistů

Pro mě je to ta nejdostupnější a nejpřehlednější databáze firemních partnerů, kterou máme k dispozici. Všechno v Pipedrive je centralizované a snadno viditelné.
Používáme několik integrací, které jsou velmi užitečné a šetří nám čas. Díky integraci Pipedrive se službou Zapier mohu vytvořit smlouvu o partnerství a odeslat ji partnerské společnosti, a to vše v rozhraní Pipedrive, aniž bych musela otevírat PandaDoc a vše zadávat ručně – stačí jednoduše klepnout a přetáhnout do určité fáze nástěnky.
AK

Angela KoukoulasŘeditelka pro partnerství ve Forge

Organizace Forge začala používat Pipedrive jako svůj CRM systém v roce 2017 a od té doby byl pro ni značným přínosem.

Díky centralizované databázi se Forge již nemusí obávat ztráty dat o svých zákaznících a související komunikace, protože nyní jsou všechna její data k dispozici každému, kdo k nim potřebuje přístup.

Pokud Forge dříve komunikovala s firmami, může okamžitě zjistit, co bylo v rámci komunikace řečeno a v jaké situaci se daná firma nachází.

Pipedrive nabízí mnoho užitečných integrací a díky propojení s aplikacemi, jako je PandaDoc, a automatizaci administrativní práce, kterou by jinak bylo třeba dělat ručně, šetří Forge spoustu času.

Forge také využívá své příjmy k poskytování bezplatných seminářů a nástrojů či přivádění stážistů do charitativních a neziskových organizací. Díky možnosti přesného předpovídání pomocí zobrazení nástěnky Pipedrive Forge přesně ví, kolika projektům se může věnovat.

Ředitelka pro partnerství Angela Koukoulas, která má na starost prodej, se k týmu Forge připojila před čtyřmi měsíci. Říká, že si na nové prostředí zvykla snadno, na rozdíl od jiných CRM systémů, které vyzkoušela dříve a musela nejprve absolvovat školení, aby je uměla používat.

Dokonce přišla na způsob, jak díky integraci služby Gmail s fázemi nástěnky postupně rozesílat e-maily potenciálním partnerům a ušetřit si tak ještě více času.

Od doby, kdy Forge začala Pipedrive používat, se její roční počet úspěšných stážistů zvýšil mezi lety 2017 a 2021 o 63 %. Pipedrive pomáhá týmu udržovat si v datech pořádek a šetří mu čas, a Forge proto doufá, že tato čísla budou i nadále stoupat a pomohou tak studentům najít si stáž v jejich vysněném oboru.

Pipedrive je řešení nahrazující decentralizovanou obchodní databázi.
S Pipedrive je velmi snadné označovat zaměstnance a studenty podle aktuální sezónní potřeby. Díky němu máme všechny potřebné informace o minulých a potenciálních partnerech. Příjmy z programu Launch využíváme k financování dalších projektů, jako jsou bezplatné technické semináře či program Impact, který poskytuje neziskovým a charitativním organizacím bezplatné technické nástroje a propojuje je se stážisty. Analýza sloupců v Pipedrive nám umožňuje dělat přesnější odhady, což nám dává včasný přehled o tom, kolika programům Impact se můžeme věnovat.
AK

Angela KoukoulasŘeditelka pro partnerství ve Forge

Připojte se k více než 100 000 společnostem