Så här förvandlade Orbica Pipedrive till den ultimata intäktsdrivande plattformen

Orbica, ett företag inom geospatiala tjänster, tillhandahåller molnbaserade plattformar för hantering, analys och visning av geospatiala data för företag världen över. Orbicas mål är ett ge organisationer möjlighet för att fatta datadrivna beslut med hjälp av platsinfromation från olika datakällor, bland annat myndighetsdata och sensordata.

För att kunna göra det effektivt behövde företaget en CRM-plattform med många funktioner. Eftersom intäktsteamet redan använde Pipedrive vidtog intäktsansvarige Philip Caunter åtgärder för att implementera nya tillägg och öka användningen.

  • Bransch: Teknik
  • Plats: Nya Zeeland
  • Nyckelfunktion: Inblick
Orbica and Pipedrive Case Study

2x

Orbica har fördubblat antalet kontakter sedan de började använda Pipedrive

3

Orbica använder tre Pipedrive-tillägg: Campaigns, LeadBooster och Smart Docs

11

11 teammedlemmar använder nu Pipedrive i olika roller

Orbicas utmaningar

När Philip började på Orbica använde inte teamet en CRM-lösning med full service. Säljteamet använde Pipedrive för att ha koll på sina affärer, men utan att utforska kontakthanterings- eller rapportfunktionerna.

Samtidigt var Orbicas e-postmarknadsföring och säljprocesser inte helt sammankopplade, vilket gjorde det svårt att ha koll på e-postkampanjernas effekt på försäljningen.

Philip insåg att hans team kunde centralisera försäljningsprognoserna och göra de mer effektiva genom att hantera återkommande intäkter och försäljningsrapporter på en och samma plattform.

Teamet använde inte Pipedrive som ett CRM med full funktionalitet och hade därför inte ett bra sätt att skapa rapportera om affärer.
PC

Philip CaunterIntäktsansvarig, Orbica

Så här får Orbica ut mesta möjliga av Pipedrive

Philip har använt Pipedrive sedan 2013 och vet därför hur han bäst kan utnyttja CRM-systemet till sin fördel. Han har också följt den långsiktiga utvecklingen av Pipedrive, däribland lanseringen av tillägg som Campaigns och Smart Docs. Detta har gett honom utmärkta möjligheter att hjälpa Orbica få ut mesta möjliga av plattformen.

Nu hanterar Orbica bland annat prospekt, affärer, e-postkampanjer, prognoser, rapporter och avtal på en och samma plattform, vilket skapar en smidig process och leder till betydande tidsbesparingar.

Pipedrives automatiseringsfunktioner har dessutom förbättrat produktiviteten, eftersom Philip Caunters kalender och möten nu hanteras automatiskt i Pipedrive.

Med Campaigns kan vi utforma dem, vi kan mäta dem, vi kan se vilka som öppnar dem varje dag. Vi kan se vilka som bytt företag i studslistan – allt det där kan vi se. Vi uppdaterar och förbättrar ständigt vår kontaktlista och får ut bättre meddelanden till fler människor, eftersom vi kan se effekterna av våra e-postmarknadsföringskampanjer.
PC

Philip CaunterIntäktsansvarig, Orbica

Orbica Mapping the Earth

Så här använder Orbica Pipedrive

Pipedrives användarvänlighet gör programmet lättillgängligt för både sälj- och marknadsföringsteam, men Philip ser ändå till att alla teammedlemmar får ordentlig utbildning i hur man använder plattformen effektivt. Den inledande utbildningen var inriktad på att skapa effektiva säljprocesser och optimera användningen av Pipedrives funktioner.

Intäktsteamet hanterar nu hela säljprocessen i Pipedrive, från prospektgenerering till avtalssignering. Orbica använder också tre typer av prospektformulär på sin nya webbplats: en för prenumerationer, en för frågor och en för att ladda ned dokument.

Med Pipedrives funktion för återkommande intäkter kan Orbica-teamet lätt ha koll på prenumerationsbetalningarna. Att driva affärerna till avslut är fortfarande avgörande för processen, men Pipedrive gör processen enkel.

För många av våra medarbetare fungerar det mycket bra att alltid se pågående aktiviteter för att veta vad de behöver göra med kunden härnäst.
PC

Philip CaunterIntäktsansvarig, Orbica

Så här planerar Orbica att utöka sin användning av Pipedrive

Tack vare den ökade användningen hjälper Pipedrive nu Orbica att ha starkt fokus på att driva affärerna genom försäljningspipelinen, förbättra produktiviteten och hålla säljarna engagerade.

Företaget planerar att utöka sin användning av Pipedrive till fler team, bland annat ekonomiteamet, för att ytterligare integrera säljprocesserna med fakturering. Orbica avser också att fortsätta utnyttja Pipedrives funktioner för större kundengagemang och försäljningstillväxt.

Tack vare det framgångsrika införandet av Pipedrive som ett centraliserat CRM har Orbica kunnat förbättra kontakthanteringen, integrera e-postmarknadsföringen och öka effektiviteten i sina försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Med sina planer på att utöka användningen av Pipedrive är Orbica väl positionerat för framtida tillväxt och framgång.

Se hur Pipedrive kan fungera för ditt företag