Jak společnost Orbica proměnila Pipedrive v dokonalou platformu pro zvyšování příjmů

Technologická společnost Orbica poskytuje cloudové platformy pro správu, analýzu a prohlížení geoprostorových dat pro podniky po celém světě. Cílem společnosti Orbica je umožnit organizacím rozhodování opřené o data s využitím informací o poloze z různých zdrojů, včetně vládních dat a dat ze senzorů.

Pro efektivní naplňování této vize potřebovala společnost multifunkční CRM platformu. Oddělení příjmů již Pipedrive používalo, a tak vedoucí oddělení Philip Caunter podnikl kroky k implementaci nových doplňků a hladkému zavedení systému.

  • Obor: Technologie
  • Místo: Nový Zéland
  • Klíčová funkce: Reporty
Orbica and Pipedrive Case Study

2x

Společnost Orbica od chvíle, kdy začala Pipedrive používat, zdvojnásobila počet svých kontaktů

3

Orbica používá tři doplňky Pipedrive: Campaigns, LeadBooster a Smart Docs

11

Pipedrive nyní používá 11 členů týmu v různých rolích

Problém, který společnost Orbica řešila

Když Philip do společnosti Orbica nastoupil, společnost nepoužívala komplexní CRM řešení. Prodejní tým využíval Pipedrive ke sledování dealů, aniž by se nějak zajímal o jeho funkce umožňující správu kontaktů a výkazů.

E-mailový marketing a obchodní procesy společnosti nebyly plně propojené a to ztěžovalo sledování dopadu e-mailových kampaní na prodej.

Philip si uvědomil, že jeho tým může centralizovat a zefektivnit prognózování prodeje s pomocí správy opakujících se příjmů a prodejních výkazů na jediné společné platformě.

Tým nepoužíval Pipedrive jako plnohodnotný CRM systém, takže neměl dobrý způsob, jak vykazovat dealy.
PC

Philip CaunterVedoucí oddělení příjmů, Orbica

Co společnosti Orbica umožňuje využívat Pipedrive na maximum

Philip používá Pipedrive od roku 2013, takže ví, jak CRM systém používat, aby z něj vytěžil maximum. Měl také příležitost sledovat dlouhodobý vývoj Pipedrive, včetně uvedení doplňků jako Campaigns a Smart Docs na trh. Má tak všechny předpoklady k tomu, aby společnosti Orbica pomohl tuto platformu maximálně využít.

Společnost Orbica nyní spravuje leady, dealy, e-mailové kampaně, prognózy, výkazy, smlouvy a další dokumenty na jediné platformě, což znamená bezproblémový proces a výrazné časové úspory.

Automatizační funkce systému Pipedrive také zvýšily produktivitu zaměstnanců firmy. Například správa kalendáře a schůzek Philipa Cauntera probíhá nyní v Pipedrive automaticky.

Díky Campaigns můžeme kampaně koncipovat, měřit a zjistit, kdo je každý den otevírá. Máme možnost se podívat, kdo posunul společnost do seznamu nedoručených – všechno je snadno dohledatelné. Neustále obnovujeme svůj seznam kontaktů, vylepšujeme ho a dostáváme lepší zprávy k více lidem, protože vidíme dopad našich e-mailových marketingových kampaní.
PC

Philip CaunterVedoucí oddělení příjmů, Orbica

Orbica Mapping the Earth

Jedinečný způsob, kterým Orbica Pipedrive používá

Díky snadnosti použití je Pipedrive přístupný pro prodejní i marketingové týmy. Úkolem Philipa však je, aby zajistil řádné proškolení všech členů týmu, pokud jde o efektivní používání platformy. Tématem úvodního školení bylo vytváření efektivních obchodních procesů a optimalizace využívání funkcí Pipedrive.

Tým příjmového oddělení nyní využívá Pipedrive k řízení celého obchodního procesu od generování leadů až po podpis smluv. Společnost Orbica také na svých nových webových stránkách používá tři typy formulářů pro leady: jeden na záležitosti týkající se předplatného, druhý na dotazy a třetí na stahování dokumentů.

Funkce opakovaných příjmů systému Pipedrive umožňuje týmu společnosti Orbica snadno sledovat platby předplatného. Uzavírání dealů je i nadále nedílnou součástí procesu, Pipedrive ho ale usnadňuje.

Někteří z našich lidí mají neustále otevřenou nějakou aktivitu, aby věděli, že právě tohle je další krok, který mají se zákazníkem realizovat.
PC

Philip CaunterVedoucí oddělení příjmů, Orbica

Jak společnost Orbica plánuje využívat Pipedrive ještě více

Díky větší míře implementace pomáhá nyní Pipedrive společnosti Orbica soustředit se na postup dealů do dalších fází prodejní nástěnky, zvyšovat produktivitu a udržovat prodejce aktivní.

Společnost plánuje zapojit do používání systému Pipedrive další týmy včetně finančního, a dále tak integrovat obchodní procesy s fakturací. Společnost Orbica chce také dál používat funkce systému Pipedrive pro lepší zapojení zákazníků a zvýšení prodeje.

Díky úspěšné implementaci Pipedrive jako centralizovaného CRM systému dokázala Orbica zlepšit správu kontaktů, integrovat e-mailový marketing a zvýšit efektivitu všech svých prodejních a marketingových procesů. Orbica plánuje rozšířit používání systému Pipedrive i na další oblasti a má tak dobré předpoklady pro budoucí růst a úspěch.

Podívejte se, jak Pipedrive pomáhá s vaším podnikáním