Så här har Pipedrives tydlighet och aktivitetsspårning hjälpt Air Tutors att ge fler barn tillgång till utbildning

Företaget Air Tutors, som tillhandahåller privatundervisning online via en digital lärplattform med anpassat gränssnitt, har några av de mest erfarna och unika privatlärarna i branschen.

  • Bransch: Utbildning
  • Plats: USA
  • Nyckelfunktion: Pipelinehantering

Företagets hängivenhet att ge elever den bästa inlärningsupplevelsen online har fått både deras popularitet och verksamhet att växa. Deras lösning har blivit en värdefull resurs för skolor som vill minska effekten av covid-19-nedstängningarna på utbildning.

4

Månader sedan man började använda Pipedrive

12

Sheltidsmedlemmar använder Pipedrive, ökning från fyra

Vi tillgängliggör kvalitativ utbildning

Privatundervisning online kan spara tid, eftersom det minskar lärarnas behov av att pendla och förbättrar inlärningspotentialen genom att göra lektionerna mer interaktiva. Air Tutors har skapat sin egen innovativa lärplattform för att öka samspel och engagemang, vilket gagnar elever, skolor och lärare i såväl offentliga som privata skolor.

Air Tutor tillhandahåller en fantastisk lösning för att se till att elever inte hamnar på efterkälken, något som är särskilt viktigt i dessa tider med nedstängda skolor på grund av pandemin. Företaget stöder i allt högre grad enskilda familjer, utöver sitt stöd för skolor som är egenfinansierade eller statligt finansierade.

Det som gör oss unika är att vi har vårt eget interna gränssnitt, sättet på vilket vi interagerar med våra skoldistrikt, utformningen av vårt program samt vårt stora antal expertpedagoger. Vi har de mest kompetenta lärarna i branschen. De har alla en magisterexamen och i genomsnitt tio års erfarenhet, och vi kombinerar dem med en extremt interaktiv gränssnitt.
Vi har tur: vi samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation, Brown University och andra ställen för att verkligen se till att vi inte bara ger eleverna en upplevelse de tycker om, utan att vi också gör den inverkan som vi tror att vi gör. Och det gör vi! Och det gör dem! Så vi hade liksom fått upp farten. Och när många skolor vid den här tiden förra året insåg att de inte skulle öppna inför vårterminen såg vi en enorm ökning av antalet skolor som vände sig till oss.
HS

Hunter ShelburneSamarbetsansvarig på Air Tutors

När man växer är det alltid svårt att avgöra vad alla behöver veta, så mycket information hamnade på olika platser. Någon kände till detaljerna om ett samarbete utan att förstå att någon annan behövde känna till dem också. Eller så plockade jag upp luren för att ringa någon och insåg att jag inte hade några anteckningar. Eller enkla prognoser, som hur mycket kommer vi att tjäna nästa månad? Hur många nya skolor har vi i vår pipeline? Pipedrives översiktspanel har verkligen hjälpt oss att ha koll på kommande samarbeten och säkerställa att eleverna får stöd enligt distriktens prioritetsordning.
Vi har en mängd marknadsföringskontakter eftersom vi verkar i hela landet. Vi samarbetar med många skoldistrikt och vart och ett av dem har mellan ett par hundra och ett par tusen familjer. Vi vill kunna använda vårt CRM för alla. Med många andra CRM skulle jag behöva betala per kontakt, och det skulle vi inte klara av. Jag har tiotusentals kontakter som jag vill ha i systemet, även om jag inte gör något med dem, eftersom jag vill att de ska finnas tillgängliga.
HS

Hunter ShelburneSamarbetsansvarig på Air Tutors

Anledningarna till att Air Tutors inte nådde ut till fler skolor

Innan de började använda ett CRM höll Hunter och teamet koll på affärerna på sina mobiler och kalkylark. Det fungerade så länge de bara hade några få lokala kontakter, men de visste att de skulle behöva ett bättre system om de vill utöka.

Det handlade inte om att de inte hade tillräckligt med data, utan om att rätt personer inte hade åtkomst till rätt information när de behövde den. Viktig information om affärer och avtal fanns på olika platser, eftersom säljarna inte visste vilken information de behövde dela med sina kollegor.

Det gjorde det väldigt svårt för Air Tutors att ha insyn i sin pipeline och följa hur försäljningsprocessen och -aktiviteterna påverkade teamets förmåga att driva affärerna till avslut. Dessutom var företaget tveksamt till att använda en CRM-lösning som tog betalt per kontakt, eftersom de behövde kapacitet för ett stort antal skolor, elever och familjer.

Så här hjälper Pipedrive Air Tutors att leverera exceptionell undervisning

Jag tycker att affärssidan och möjligheten att se våra pipelines är fantastiska funktioner. Jag har flera olika pipelines och innan vi började använda Pipedrive brukade jag skapa ytterligare ett kalkylark för att sammanställa alla namnen från alla andra kalkylark, vilket ofta innebar att jag missade saker. Någon lade till något utan att tala om det, eller jag lade till något som inte längre var aktuellt - sådana saker.
HS

Hunter ShelburneSamarbetsansvarig på Air Tutors

Air Tutors bestämde sig för att satsa på Pipedrives CRM, och teamet har aldrig ångrat sitt beslut.

Pipedrive erbjöd Air Tutors möjligheten att utöka med fler användare om och när teamet ville, vilket innebar att Hunter inte slösade pengar på användarplatser som endast skulle komma att användas längre fram. Air Tutors fick också tillgång till allt det kontaktutrymme som behövdes till en prisvärd kostnad.

Dessutom har Air Tutors varit mycket nöjt med stödet de har fått från kundtjänst så fort teamet har behövt hjälp.

Eftersom alla deras säljare nu användare Pipedrive är informationen tillgänglig för alla som behöver den, från vd till chefer och säljare. Den centraliserade informationen som visas i pipeline-vyn gör att personalen direkt kan se tidigare kommunikation med och anteckningar om kontakter. Dessutom ser dem tydligt hur deras affärer utvecklas genom pipelinen.

Pipedrive har även hjälpt genom att integrera med tredjepartsappar som Hunter och Air Tutors-teamet använder varje dag. Möjligheten att synka data från deras Gmail-konton till kalender- och e-postfunktioner och se öppningsfrekvens och klickfrekvens har varit oerhört praktisk. De drar även nytta av det faktum att deras kalla samtal loggas automatiskt via en integration med Pipedrive.

När det gäller att mäta framgång anser Air Tutors att Pipedrives insikter, som hämtas från varje teammedlems säljaktiviteter, är avgörande för att utbilda ny personal och utöka verksamheten till nya områden.

Genom att ha koll på deras aktiviteter kan Hunter mäta varje teammedlems resultat medan de fortfarande lär sig.

Tack vare Air Tutors framgångar med sitt säljteam ämnar företaget nu låta även implementeringsteamet använda Pipedrive - och Hunter tänker inte sluta där. Med tiden vill han flytta allt som tidigare skötts i Excel eller på andra icke-centraliserade plattformar till Pipedrive.

Jag älskar all information vi får ut. Vi utökar nämligen vår verksamhet till många nya områden och jag kan då jämföra vårt arbete med avkastningen vi får och sedan jämföra detta med när vi flyttar in på ytterligare ett nytt område. På så sätt kan vi mäta vår framgång i annat än bara pengar.
Det som övertygade mig om Pipedrive, förutom prissättningen, var deras kundtjänst. Vi fick prata med riktiga människor! Efter omkring en månad hade jag många fler frågor än vad jag hade tänkt på att fråga om tidigare, men de bokade in ett möte med mig. Det uppskattade jag verkligen!
HS

Hunter ShelburneSamarbetsansvarig på Air Tutors

Bli ett av 100 000 företag