Så här har Pipedrives tydlighet och aktivitetsspårning hjälpt Air Tutors att ge fler barn tillgång till utbildning

Företaget Air Tutors, som tillhandahåller privatundervisning online via en digital lärplattform med anpassat gränssnitt, har några av de mest erfarna och unika privatlärarna i branschen.

  • Bransch: Utbildning
  • Plats: USA
  • Nyckelfunktion: Pipelinehantering

Företagets hängivenhet att ge elever den bästa inlärningsupplevelsen online har fått både deras popularitet och verksamhet att växa. Deras lösning har blivit en värdefull resurs för skolor som vill minska effekten av covid-19-nedstängningarna på utbildning.

4

Månader sedan man började använda Pipedrive

12

Sheltidsmedlemmar använder Pipedrive, ökning från fyra

Vi tillgängliggör kvalitativ utbildning

Privatundervisning online kan spara tid, eftersom det minskar lärarnas behov av att pendla och förbättrar inlärningspotentialen genom att göra lektionerna mer interaktiva. Air Tutors har skapat sin egen innovativa lärplattform för att öka samspel och engagemang, vilket gagnar elever, skolor och lärare i såväl offentliga som privata skolor.

Air Tutor tillhandahåller en fantastisk lösning för att se till att elever inte hamnar på efterkälken, något som är särskilt viktigt i dessa tider med nedstängda skolor på grund av pandemin. Företaget stöder i allt högre grad enskilda familjer, utöver sitt stöd för skolor som är egenfinansierade eller statligt finansierade.

Det som gör oss unika är att vi har vårt eget interna gränssnitt, sättet på vilket vi interagerar med våra skoldistrikt, utformningen av vårt program samt vårt stora antal expertpedagoger. Vi har de mest kompetenta lärarna i branschen. De har alla en magisterexamen och i genomsnitt tio års erfarenhet, och vi kombinerar dem med en extremt interaktiv gränssnitt.
Vi har tur: vi samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation, Brown University och andra ställen för att verkligen se till att vi inte bara ger eleverna en upplevelse de tycker om, utan att vi också gör den inverkan som vi tror att vi gör. Och det gör vi! Och det gör dem! Så vi hade liksom fått upp farten. Och när många skolor vid den här tiden förra året insåg att de inte skulle öppna inför vårterminen såg vi en enorm ökning av antalet skolor som vände sig till oss.
HS

Hunter ShelburneSamarbetsansvarig på Air Tutors

När man växer är det alltid svårt att avgöra vad alla behöver veta, så mycket information hamnade på olika platser. Någon kände till detaljerna om ett samarbete utan att förstå att någon annan behövde känna till dem också. Eller så plockade jag upp luren för att ringa någon och insåg att jag inte hade några anteckningar. Eller enkla prognoser, som hur mycket kommer vi att tjäna nästa månad? Hur många nya skolor har vi i vår pipeline? Pipedrives översiktspanel har verkligen hjälpt oss att ha koll på kommande samarbeten och säkerställa att eleverna får stöd enligt distriktens prioritetsordning.
Vi har en mängd marknadsföringskontakter eftersom vi verkar i hela landet. Vi samarbetar med många skoldistrikt och vart och ett av dem har mellan ett par hundra och ett par tusen familjer. Vi vill kunna använda vårt CRM för alla. Med många andra CRM skulle jag behöva betala per kontakt, och det skulle vi inte klara av. Jag har tiotusentals kontakter som jag vill ha i systemet, även om jag inte gör något med dem, eftersom jag vill att de ska finnas tillgängliga.
HS

Hunter ShelburneSamarbetsansvarig på Air Tutors

Anledningarna till att Air Tutors inte nådde ut till fler skolor

Before taking on a CRM, Hunter and the team were keeping tabs of their deals on their phones and spreadsheets. While that worked when there were only a few local contacts, they knew they would need better record-keeping if they wanted to expand.

It wasn’t a case of not having enough data, but that the right people didn’t have access to the right information when they needed it. Crucial information relating to deals and contracts was being siloed away because reps didn’t know what information they needed to share with other reps.

It made it very difficult for Air Tutors to have transparency of its pipeline and track how its sales process and activities were affecting the team’s ability to close deals. What’s more, the company was reluctant to take on a CRM solution that charged per contact, as its database needed the capacity for large numbers of schools, students and families.

Så här hjälper Pipedrive Air Tutors att leverera exceptionell undervisning

Jag tycker att affärssidan och möjligheten att se våra pipelines är fantastiska funktioner. Jag har flera olika pipelines och innan vi började använda Pipedrive brukade jag skapa ytterligare ett kalkylark för att sammanställa alla namnen från alla andra kalkylark, vilket ofta innebar att jag missade saker. Någon lade till något utan att tala om det, eller jag lade till något som inte längre var aktuellt - sådana saker.
HS

Hunter ShelburneSamarbetsansvarig på Air Tutors

Air Tutors decided to invest in Pipedrive as its CRM and the team hasn’t looked back.

Pipedrive offered Air Tutors the ability to scale up its users as and when the team wanted, meaning Hunter wasn’t wasting money on seats he intended to use later. Air Tutors also got access to all the contact storage it needed at an affordable price point.

What’s more, any time Air Tutors has needed help from customer service, the team has been delighted with the service provided.

With their sales reps all now using Pipedrive, data has been accessible to everyone who needs it, from the CEO to managers and reps. The centralized hub of information that is displayed clearly in the pipeline view allows staff to instantly bring up previous communication and notes on contacts, as well as easily see how their deals are progressing through the pipeline.

Another great way Pipedrive has helped has been in integrating with third-party apps that Hunter and the Air Tutors team uses every day. Being able to sync data from their Gmail accounts for calendar and email functions, as well as view open rates and click rates, has been incredibly helpful. They also benefit from the fact that their cold calls are automatically logged via an integration with Pipedrive.

When it comes to measuring success, Air Tutors has found the insights Pipedrive gathers from each team member’s sales activities to be vital for training new staff and breaking into new territories.

By tracking their activities, Hunter can measure each team member’s performance while they’re still learning.

Thanks to the success Air Tutors has had with its sales team so far, the company is now moving its implementations team onto Pipedrive – and Hunter doesn’t plan to stop there. Over time, he wants to bring over everything that used to be done in Excel or other non-centralized platforms to Pipedrive.

Jag älskar all information vi får ut. Vi utökar nämligen vår verksamhet till många nya områden och jag kan då jämföra vårt arbete med avkastningen vi får och sedan jämföra detta med när vi flyttar in på ytterligare ett nytt område. På så sätt kan vi mäta vår framgång i annat än bara pengar.
Det som övertygade mig om Pipedrive, förutom prissättningen, var deras kundtjänst. Vi fick prata med riktiga människor! Efter omkring en månad hade jag många fler frågor än vad jag hade tänkt på att fråga om tidigare, men de bokade in ett möte med mig. Det uppskattade jag verkligen!
HS

Hunter ShelburneSamarbetsansvarig på Air Tutors

Bli ett av 100 000 företag