Jak přehlednost a sledování aktivit v systému Pipedrive pomohly společnosti Air Tutors zpřístupnit vzdělání více dětem

Online doučovací společnost Air Tutors, která poskytuje digitální vzdělávací platformu s vlastním rozhraním, zaměstnává nejzkušenější a nejlepší lektory v oboru.

  • Obor: Vzdělávání
  • Místo: USA
  • Klíčová funkce: Správa nástěnek

Díky svému úsilí o poskytování co nejlepšího online prostředí pro vzdělávání společnost neustále roste a těší se stále větší oblibě. Stala se cenným zdrojem pro školy, které chtějí snížit negativní dopad lockdownů zavedených v souvislosti s onemocněním COVID-19 na vzdělávání.

4

Měsíce od zavedení Pipedrive

12

Členů pracujících na plný úvazek, kteří používají Pipedrive – nárůst ze čtyř členů

Zpřístupnění kvalitního vzdělávání

Doučování online může ušetřit čas, protože lektoři nemusí dojíždět, a učení usnadňuje, protože výuka je interaktivnější. Společnost Air Tutors vytvořila vlastní inovativní vzdělávací platformu, která zvyšuje interaktivitu a zapojení studentů a přináší jim, školám a učitelům ve veřejných i soukromých školách výhody.

Společnost Air Tutors nabízí skvělé řešení, když potřebujete se studenty udržet tempo, což je zvlášť důležité v případě přerušení výuky v důsledku uzavření škol během lockdownů. Vedle podpory škol financované samotnými školami i školskými obvody se také neustále rozrůstá podpora, kterou společnost Air Tutors poskytuje jednotlivým rodinám.

Naše jedinečnost spočívá ve vlastním interním rozhraní, způsobu, jakým komunikujeme se školskými obvody, koncepci našeho programu, jakož i ve skutečnosti, že máme k dispozici řadu odborných pedagogů. Máme ty nejlepší lektory v oboru. Mají ohromné množství zkušeností, v průměru deset let praxe a magisterský titul a jejich práce využíváme v kombinaci s tímto vysoce interaktivním rozhraním.
Máme štěstí: Spolupracujeme s Bill & Melinda Gates Foundation, Brownovou univerzitou a několika dalšími institucemi, abychom se ujistili, že vzdělávání nebude pouze zážitek pro studenty, ale že také bude mít kýžený dopad. A tato spolupráce se nám vyplatila! Takový byl tedy náš cíl a zhruba v tomto období v minulém roce, kdy si mnoho škol uvědomilo, že se nevrátí na jarní semestr, jsme zaznamenali obrovský nárůst počtu škol, které se nám přihlásily.
HS

Hunter ShelburneŘeditel pro partnerství ve společnosti Air Tutors

Když rostete, je obtížné udržovat potřebnou informovanost všech členů týmu. U nás docházelo ke zbytečnému tříštění informací. Někdo například znal podrobnosti o partnerství a neuvědomil si, že je potřebuje znát i někdo jiný, nebo se stávalo, že jsem zvedl telefon a neměl po ruce poznámky. Nebo opravdu jen základní informace o prognózách, například o předpokládaných tržbách v dalším měsíci nebo o počtu škol, které plánujeme oslovit. Přehled Pipedrive nám opravdu pomohl sledovat chystaná partnerství a zajistit dostatečnou podporu studentů podle priorit obvodů.
Máme spoustu marketingových kontaktů, protože jsme národní společnost. Spolupracujeme s mnoha školskými obvody a každý z nich zahrnuje několik set až několik tisíc rodin – chceme mít možnost používat CRM nehledě na počty kontaktů. V případě ostatních CRM systémů se cena odvíjí od počtu kontaktů, což si nemůžeme dovolit. V databázi máme desítky tisíc kontaktů, které chci mít v systému, i pokud s nimi zrovna aktivně nekomunikuji, zkrátka je chci mít k dispozici.
HS

Hunter ShelburneŘeditel pro partnerství ve společnosti Air Tutors

Hlavní problémy, které bránily společnosti Air Tutors v tom, aby oslovila více škol

Než začali používat CRM, sledovali Hunter a jeho tým své dealy na telefonech a v tabulkách. Ze začátku, kdy spravovali jen několik místních kontaktů, to fungovalo, avšak jakmile se rozhodli expandovat, věděli, že budou potřebovat lepší nástroj na uchovávání záznamů.

Nešlo o to, že by neměli dostatek dat, ale o to, že lidé neměli v případě potřeby přístup k požadovaným informacím. Důležité informace týkající se dealů a smluv byly oddělené, protože obchodní zástupci nevěděli, jaké informace sdílet s ostatními obchodními zástupci.

Pro společnost Air Tutors tak bylo velmi obtížné udržovat přehled o své nástěnce a sledovat, jaký vliv má její prodejní proces a aktivity na schopnost týmu uzavírat dealy. Společnost se navíc zdráhala přijmout CRM řešení, které by účtovalo za každý kontakt, protože bylo třeba, aby její databáze disponovala kapacitou pro velké množství škol, studentů a rodin.

Jak Pipedrive umožňuje společnosti Air Tutors poskytovat výjimečnou výuku

Myslím, že stránka s dealy a zobrazení nástěnek jsou skvělé funkce. Mám několik různých nástěnek a před přechodem na Pipedrive jsem si vždy musel vytvořit další tabulku, kde jsem shromažďoval všechna jména ze všech ostatních tabulek, a často se mi stávalo, že mi něco uniklo – někdo něco přidal a neřekl mi o tom nebo jsem přidal zastaralou informaci a tak podobně.
HS

Hunter ShelburneŘeditel pro partnerství ve společnosti Air Tutors

Společnost Air Tutors se rozhodla investovat do Pipedrive jako svého CRM systému a rozhodně tohoto kroku nelituje.

Systém Pipedrive umožnil společnosti Air Tutors zvýšit počet uživatelů podle potřeby týmu, Hunter již tedy nemusel plýtvat penězi za dosud neobsazená místa. Společnost Air Tutors také získala přístup k potřebnému úložišti kontaktů za přijatelnou cenu.

A co víc, kdykoli tým Air Tutors potřeboval pomoc ze strany zákaznického servisu, byl s jeho službami spokojen.

Data jsou nyní, kdy všichni obchodní zástupci používají Pipedrive, dostupná všem, kteří je potřebují, od generálního ředitele až po manažery a obchodní zástupce. Centrum informací, které se přehledně zobrazuje v zobrazení nástěnky, umožňuje zaměstnancům okamžitě načíst předchozí komunikaci a poznámky ke kontaktům a snadno zjistit, jak jejich dealy postupují v rámci nástěnky.

Další skvělou užitečnou funkcí Pipedrive jsou integrace s aplikacemi třetích stran, které Hunter a tým Air Tutors používají každý den. Funkce synchronizace dat kalendáře a e-mailu z Gmailového účtu, i zobrazení míry otevření a prokliků jsou pro společnost nesmírně užitečné. Členové týmu využívají také toho, že jejich cold cally jsou automaticky zaznamenávány prostřednictvím integrace s Pipedrive.

Pokud jde o měření úspěchu, společnost Air Tutors zjistila, že informace z prodejních aktivit každého člena týmu, které Pipedrive shromažďuje, jsou zásadní pro školení nových zaměstnanců a pronikání do nových oblastí.

Sledováním jejich aktivit může Hunter měřit výkon všech členů týmu v době jejich zaučování.

Díky dosavadnímu úspěchu prodejního týmu Air Tutors nyní společnost přesouvá svůj implementační tým na platformu Pipedrive – a tím to podle Huntera rozhodně nekončí. Postupem času chce do Pipedrive přenést vše, co se dříve provádělo v Excelu nebo na jiných necentralizovaných platformách.

Líbí se mi data, která získáváme. Pronikáme na spoustu nových území, jsem tedy schopen porovnat vynaložené úsilí s návratností investic a pak tato data použít při vstupu do nové oblasti. Máme tak více informací než pouhé peněžní hodnoty a snadněji se nám tak vyhodnocuje úspěch.
Pipedrive si mě kromě přívětivé ceny získal především zákaznickým servisem, tím, že jsme mohli komunikovat se skutečnými lidmi. Asi po měsíci jsem měl spoustu dalších otázek, které mě předtím nenapadlo položit. Domluvili jsme si tedy schůzku a jejich přístup se mi líbil, neměl jsem pocit, že by se mi snažili vnucovat něco dalšího.
HS

Hunter ShelburneŘeditel pro partnerství ve společnosti Air Tutors

Připojte se k více než 100 000 společnostem