Smart Docs gjorde att Redlist blev effektivare och kunde öka sina återkommande intäkter med nästan 200 %

Utah-baserade Redlist tillhandahåller molnbaserade verksamhetsstyrningsprogram för tung industri med en omfattande lista över funktioner som säkerställer att företag får rätt person vid rätt utrustning på rätt plats och i rätt tid.

Redlists program gör det enklare att hantera utrustning och att hålla koll på reparationer, kostnader, tillgångarnas prestanda och efterlevnad. Dessutom hjälper det projektledare att övervaka projekt.

  • Bransch: SaaS
  • Plats: USA
  • Nyckelfunktion: Smart Docs-tillägg

Sedan Redlist började använda Pipedrives verktyg Smart Docs har man tack vare Smart Docs automatiskt ifyllda, anpassade fält noterat en minskning av fel på grund av den mänskliga faktorn. Här följer några fler av de fördelar som Smart Docs har inneburit för Redlist:

1 dag

Varje säljare sparar nu in motsvarande en dag per vecka

6x

Fler aktiviteter, från 50 per säljare och dag till 200–300

200 %

Under 2021 ökade Redlist sina återkommande intäkter med över 200 %

Redlist behövde en ny process för att skapa offerter

Tidigare använde Redlist sig av Canva för att utforma offertdokument. Men teamet stötte snart på problem som påverkade såväl säljarnas produktivitet som kvaliteten och hur korrekta de offerter som skickades ut till kunderna var.

Varje offert tog upp till tre timmar att skriva och skicka ut, och varje säljare skickade ut tre till fyra offerter varje vecka, vilket innebar att enormt mycket tid gick åt till att skapa dessa dokument. Detta stal naturligtvis fokus från försäljningen.

Utan möjligheten att automatiskt fylla i sina mallar var Redlists säljare tvungna att manuellt mata in text och uppgifter, vilket öppnade upp för en massa fel.

När Robert Williams började som försäljningschef i maj 2021 insåg han snabbt att de behövde en bättre lösning för att skriva offerter. Han ville frigöra tid för säljarna så att de kunde fokusera på sina säljaktiviteter.

Vi använde Canva för att skapa ett dokument, vilket tog oerhört lång tid, och sen släppte försäljningsteamet det i DocuSign för att därefter skicka ut och samla signaturer.
RW

Robert WilliamsFörsäljningschef

En av de saker jag funderade på var hur jag skulle kunna standardisera processen – hur jag kunde göra den mer effektiv och snabbare för att få enhetliga presentationer, få in rätt siffror och ha en riktig snabb responstid.
Nu behöver mina säljare oftast inte lämna Pipedrive för att göra saker. De kan i stort sett hålla sig i Pipedrive och Outlook. Det gamla sättet var riskfyllt och det blev ofta fel. Med Smart Docs kan jag skapa det vi behöver och slipper oroa mig över att mina säljare ska fylla i något fel.
RW

Robert WilliamsFörsäljningschef

Så här erbjöd Smart Docs lösningen som Redlist behövde

När Williams började på Redlist använde företaget redan Pipedrive, men teamet hade ännu inte utforskat många av dess funktioner och tillägg.

Innan Williams började söka efter tredjepartsalternativ undersökte han vilka Pipedrive-verktyg som kunde ersätta Canva. Det var då han upptäckte Smart Docs.

Tack vare Smart Docs intuitiva gränssnitt kunde Williams snabbt och effektivt skapa mallar åt sitt team. Han insåg snart att teamet kunde spara enormt mycket tid genom att byta till Smart Docs och utnyttja de smarta alternativen för automatisk ifyllning som hämtade information direkt från deras Pipedrive-databas.

Tidsbesparingar med Smart Docs ökar produktiviteten och intäkterna

Med Smart Docs-mallarna minskade den tid det tog Redlist att skapa en offert drastiskt – från flera timmar till under 15 minuter. Varje vecka sparade varje säljare tid som motsvarande en hel arbetsdag.

I stället kunde de fokusera mer på sina säljaktiviteter och i genomsnitt ökade antalet aktiviteter från omkring 50 till 200–300 per dag. Allt tack vare Smart Docs och Pipedrives automatiseringsverktyg.

Den förbättrade effektiviteten har bidragit till Redlists snabba tillväxt. Under 2021 ökade företaget sina årliga intäkter med över 200 %. Sedan oktober 2021 har Redlist ökat på sin pipeline med 3,5 miljoner dollar och i mars 2022 uppnådde de 2 miljoner dollar i återkommande intäkter.

Baserat på den framgång Redlist har haft med Pipedrive hittills tittar man nu på att utöka sin användning av Pipedrive till andra delar av företaget och låta alla de 21 medarbetarna använda systemet för smidig och tydlig kommunikation i hela organisationen.

Vi använder endast Pipedrive som CRM. Vi använder många verktyg i Pipedrive. Jag har skapat upprepade prospekteringsåtgärder baserat på arbetsflödesautomationer. Vi använder programmet för allt från utgående prospektering till att hantera vår huvudsakliga försljningspipeline och vår pipeline för att förnya kunder.
För tillfället har vi ungefär sju säljare och de skickar alla mellan tre och fyra säljförslag per vecka. Det är bara att räkna – även om vi bara sparar in ett par timmar per förslag blir det en hel dag för alla på teamet, så varje vecka blir det en hel veckas produktivitet som sparas.
RW

Robert WilliamsFörsäljningschef

Tror du att Smart Docs kan hjälpa dig?

Smart Docs ingår i våra abonnemang Professional och Enterprise.
Om du använder Essential eller Advanced kan du lägga till Smart Docs till din prenumeration från 32,50 US$ per månad.