CRM för banker

CRM-program ger banker en fullständig överblick över sina prospekt och kunder, vilket gör det lättare för dem att fatta välgrundade beslut och bygga starkare, mer värdefulla relationer.

Upptäck hur den rätta CRM-plattformen kan hjälpa dig att ge alla en personlig kundupplevelse.

Testa kostnadsfritt i 14 dagar. Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.

Vad är ett CRM för banker?

CRM-program ger banker och finansinstitutioner en helhetsbild av sina prospekt och kunder och registrerar viktiga uppgifter och aktiviteter under hela köpresan.

Dessa insikter gör det möjligt för ledningsgrupper, säljare och marknadsförare att uppfylla de allt mer komplexa behoven hos köpare utan att offra effektivitetsfördelarna med en storskalig verksamhet.

Förstå din målgrupp, ge produktrekommendationer och erbjud kundservice som bygger långvarig tillit och lojalitet med Pipedrive i dag.

Ökad produktivitet

Automatisera repetitiva dagliga arbetsuppgifter. Fokusera på att leverera fantastiska produkter och uppfylla dina kunders föränderliga behov.

Kundservice av högsta kvalitet

Standardisera målgruppsdata i hela organisationen. Effektivisera kundserviceprocesserna och höj kvalitetsnivåerna inom varje kundinriktad avdelning.

Personliga marknadsföringskampanjer

Upptäck målgruppsinsikter för att skapa riktade marknadsföringskampanjer. Generera högvärdesprospekt med personliga upplevelser.

Det här ska du leta efter i en CRM-plattform för banker

Dina kunder förväntar sig en personlig upplevelse. Om du inte levererar tar de sina affärer någon annanstans. Med de rätta verktygen kan du engagera din målgrupp, ta hand om kundernas behov och leverera tjänster som skapar förtroende.

Pipedrive har avancerade CRM-funktioner och tillägg som hjälper dig i varje skede av kundresan, från att bygga upp varumärkeskännedom till att omvandla bankkunder till lojala ambassadörer.

Centraliserad e-post och kommunikation

Centralisera kommunikationen med framtida och befintliga kunder för att engagera och vårda högvärdesprospekt. Missa aldrig en möjlighet att skapa försäljning eller förtroende.

Anpassning

Skapa säljprocesser som passar din verksamhet och dina mål med anpassade pipelines. Ha koll och agera på de nyckeltal som betyder mest för din organisation.

Campaigns från Pipedrive

Utforma uppseendeväckande e-postkampanjer för att utöka din kundbas. Spara tid med en e-postskapare med dra-och-släpp-funktion, mallar och segmenteringsalternativ.

Arbetsflödesautomatisering

Automatisera administrativa arbetsuppgifter och ägna din värdefulla tid åt att vårda prospekt och leverera anpassade kundupplevelser

Inblick och rapporter

Få tillgång till CRM-data i lättöverskådliga och anpassningsbara försäljningsrapporter och översiktspaneler

Dialogrobot och live-chatt

Engagera dina prospekt snabbt och effektivt med de smidiga dialogrobot- och live-chattfunktionerna i LeadBooster-tillägget

6 sätt som ett CRM-program för banker kan hjälpa dig att nå dina mål

CRM i banksektorn handlar om mer än att bara registrera och lagra målgruppsdata. De bästa CRM-systemen hjälper dig att omvandla data till användbara insikter, så att du snabbt kan fatta beslut som ökar både kundnöjdheten och intäkterna.

Här är några av de försäljnings- och marknadsföringsuppgifter som du kan utföra med Pipedrive som ditt CRM – oavsett om du arbetar inom banktjänster till privatpersoner, på en investmentbank eller i någon annan del av finanssektorn.

Maximera produktiviteten med kraftfulla integrationer

Utan de rätta verktygen är det både tids- och resurskrävande att balansera tillväxt med en fantastisk kundupplevelse.

Driv affärerna till avslut snabbare, få fler prospekt och upprätthåll värdefulla kundrelationer med hjälp av Pipedrives Marknadsplats, hem till hundratals tredjepartsappar.

Här är sex viktiga integrationer och tillägg för alla som använder Pipedrives CRM inom bankvärlden.

CallHippo

Lägg till avancerade samtalsmöjligheter i Pipedrive och centralisera all telefonverksamhet i ett och samma gränssnitt med CallHippo-integrationen.

Zendesk

Spåra, prioritera och lös kundsupportfrågor med Zendesks ärendesystem och synka sedan kunddata med ditt CRM med hjälp av Pipedrives integration med Zendesk.

Slack

Anpassa din försäljning och marknadsföring med Slacks smidiga kommunikationsplattform och använd Dealbot för Slack-appen för att automatiskt dela viktig affärsinformation.

Zapier

Synkronisera Pipedrive med dina andra marknadsföringsappar för att automatiskt dela data med hjälp av Zapier-integrationen.

LeadBooster

Hitta prospekt utifrån, engagera webbesökare och skapa värdefulla kundrelationer med Pipedrives LeadBooster-tillägg.

Plecto

Samla informationen om försäljningsresultat från många olika källor i anpassade översiktspaneler i Pipedrive för tydlig visualisering med Plecto-integrationen.

Så här organiserade Mybanker sig och tredubblade storleken på sitt säljteam med hjälp av Pipedrive och Plecto

Det finansiella tjänsteföretaget Mybanker använde Plecto för att skapa insyn i sina försäljningsresultat, men förlitade sig på kalkylark för att hålla koll på kundrelationerna. Det gjorde det svårt att övervaka de finare detaljerna.

Pipedrives anpassade fält gjorde det möjligt för Mybankers säljteam att kartlägga sitt arbetsflöde och organisera sig.

Genom att ha en tydligt definierad försäljningsmetod kunde Mybanker tredubbla sitt säljteam på bara ett halvår.

"Med hjälp av visuella verktyg som Plecto och Pipedrive har vi alla viktiga data behöver nära till hands och kan fokusera på de aktiviteter som driver affärerna till avslut."

Läs fallstudien

Känn din målgrupp och skapa meningsfulla kundrelationer

Informationen i den här artikeln utgör inte och är inte avsedd att utgöra juridisk rådgivning. All information i artikeln är enbart i allmänt informationssyfte. Även om informationen anses vara sann och korrekt vid tidpunkten för publicering kan ändringar i lagar och lagstiftning efter publiceringstillfället påverka informationens riktighet. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande och Pipedrive är inte på något sätt ansvarigt för riktigheten av någon information som skrivs ut och lagras eller på något sätt tolkas och används av en användare. Du bör inte agera eller avstå från att agera på grundval av information i den här artikeln utan att söka juridisk eller annan yrkesrådgivning.