Hantering av säljkanalen

En säljkanal är ett intuitivt sätt att hantera din säljprocess och förutse resultat med tillförsikt

Omedelbar åtkomst. Inget kreditkort behövs.

Vad är en säljkanal?

En säljkanal är en visuell representation av de steg som krävs för att sälja din produkt eller tjänst. Den visar dig hur många pågående affärer du har, vilken fas de befinner sig i, vad som kräver din uppmärksamhet och om du kan nå dina mål.

Så har hanterar du din säljkanal

Att mäta säljkanalens olika värden för din verksamhet är första steget till effektiv hantering av den. Följande diagram visar ett exempel på ett mindre teams säljkanal med siffror för hela säljkanalen samt för varje separat fas.

Dessa nyckeltal är värdefulla riktvärden när du jämför med nuvarande resultat och framtida utveckling. För att uppnå ständiga förbättringar är det bra att genomföra detta minst en gång om året.

Prognostisera resultat med tillförsikt

Om du i ovan exempel bara har sju affärer i den första fasen istället för de genomsnittliga 13 vet du att du måste hitta sex möjligheter till för att uppnå dina vanliga resultat.

Du kan också använda en försäljningspipeline för att följa framstegen och fokusera på förbättringsområden, som att snabbare flytta affärer från en fas till nästa och öka affärernas värde och volym.

PIPEDRIVE ÄR ETT SÄLJVERKTYG FÖR UPPSKALNING AV DINA TEAM

Pipedrive är ett verktyg för hantering av din försäljning och passar bra för alla som vill organisera sin verksamhet på ett tydligt sätt och förbättra resultaten. Ta del av tips om säljkanalen och mer på vår blogg.

BLI ETT AV ÖVER 95 000 NÖJDA FÖRETAG

Jag har länge använt SFDC och andra CRM och måste säga att jag älskar Pipedrives enkelhet och intuitivitet. Min favoritfunktion är det automatiserade popupfönstret som uppmanar till nästa steg.

Ryan RobertsGrundare och VD, Bustld, LLC
Ryan Roberts

Att ha ett kraftfullt CRM-verktyg som Pipedrive i vår arsenal har varit avgörande för våra säljframgångar. Med det användarvänliga och väl utformade gränssnittet håller det oss både organiserade och på rätt spår!

Kristel KruustükFounder & Chief Testing Officer, Testlio
Kristel Kruustük

Det har gjort vår säljavdelning mer effektiv. Verktyget är enkelt att använda och uppdateras kontinuerligt.

Ana RinckOperations Manager, BAKERpedia
Ana Rinck