Integrace CRM Trello

Nechte Pipedrive pracovat s vašimi kartami Trello

Potřebujete projektové řízení po vyhraném dealu nebo během složité fáze v rámci vaší nástěnky? Přesun informací mezi Pipedrive a Trello je díky naší integraci snadný.

Integrace mezi Pipedrive a Trello umožňuje:

Připojovat informace ze systému Pipedrive k příslušným kartám v Trellu

Přidávat pravidla pro automatické vytváření nových karet na základě událostí v Pipedrive

Sdílet dealy, osoby a organizace na nástěnce Trello

Připojujte dealy, osoby a organizace ke kartám Trello

Při prohlížení karty Trello klikněte na tlačítko Pipedrive Power-Up, začněte psát jméno kontaktu a klikněte na příslušný výsledek vyhledávání. Celý kontakt se připojí ke kartě Trello. Tímto způsobem můžete přidávat osoby uvnitř organizace a klienty.

Automaticky vytvářejte nové karty Trello

Nastavte v aplikaci Trello pravidlo, které automaticky vytvoří kartu vyvolanou událostí, kterou si v Pipedrive vyberete. Nastavte jej tak, aby se v okamžiku, kdy je deal označen jako vyhraný, na vámi zvolené nástěnce Trello objevila karta Trello s kontaktními údaji, historií dealu a informacemi o organizaci.

Snadno sdílejte dealy, osoby a organizace

Všichni členové nástěnky Trello mohou vidět data Pipedrive na dané nástěnce. Ať už ke kartě ručně připojíte dealy nebo kontakty ze systému Pipedrive, nebo se karty Trello automaticky vytvoří z dat Pipedrive, všichni členové této nástěnky mohou tato data vidět, i když nemají účet Pipedrive.

Vytvářejte přehledy pro nástěnky Trello

Používejte Trello jako integraci pro řízení projektů vašeho nástroje pro CRM (řízení vztahů se zákazníky) a odemkněte reporty v Pipedrive. Sledujte prodejní aktivity a toky dealů v aplikaci Trello a zároveň monitorujte výkon v přizpůsobitelných přehledech systému Pipedrive.

Prohlížejte si poslední výhry týmu

Detailně prozkoumejte vyhrané dealy pomocí denních nebo týdenních prodejních výkazů

Identifikujte nejvýkonnější pracovníky

Podívejte se, kdo uzavírá nejvíce dealů a kdo potřebuje pomoc

Zlepšete svůj konverzní poměr

Sledujte stav svého prodejního trychtýře a budujte lepší prodejní návyky

Zmapujte si svou prodejní nástěnku

Říďte komplexní prodejní procesy a projekty pomocí vizuálních prodejních nástěnek. Díky integraci CRM systémů Trello a Pipedrive budou data mezi vašimi nástroji proudit plynule.

Vytvářejte automaticky vyplňované karty Trello spouštěné událostmi Pipedrive. Můžete získat kontaktní informace doručené přímo na vámi zvolenou nástěnku, zahájit složitý proces návrhu a využívat i další funkce.

Pečujte o své leady pomocí automatizací

Pomocí funkcí pro automatizaci procesů systému Pipedrive můžete přeměnit Trello na výkonnou CRM integraci. Nastavte automatizační šablony tak, aby spouštěly aktivity v aplikaci Trello podle událostí Pipedrive – například při přidání nového leadu nebo při vyhrání dealu.

Kontrolní seznamy

Přidávejte podrobné kontrolní seznamy ke kartám pro stanovení očekávání a sledování složitých úkolů

Komentáře

Dostávejte oznámení v reálném čase, když členové týmu zanechají na kartách Trello komentáře

Přílohy

Ušetřete čas automatickým připojováním souborů, jako jsou dokumenty a obrázky, ke konkrétním kartám

Termíny

Udržujte motivaci zástupců stanovením termínů pro úkoly, dílčí úkoly a milníky

Opakovač karet

Omezte ruční administrativní práci vytvářením opakujících se úkolů, například týdenních úkolů, na své nástěnce Trello

Odložení karty

Pročištěte si svou prodejní nástěnku nastavením neurgentních karet tak, aby se znovu objevily později

Zlepšete své automatizace pomocí nástroje Zapier

Pomocí nástroje Zapier můžete s prodejními CRM nástroji Pipedrive a Trello dělat ještě více. Spouštějte automatizace e-mailového marketingu, přidávejte na karty vlastní pole a automaticky aktualizujte fáze prodeje v systému Pipedrive. Automatizujte celý proces od začátku do konce pomocí nástroje Zapier.

Spolupracujte s celým týmem

Přiřazujte úkoly a karty v Trellu a Pipedrive tak, aby byl váš obchodní tým synchronizován na obou platformách.

Pozvěte členy týmu na nové nástěnky, přidělujte jim úkoly a udržujte komunikaci pod jednou střechou pomocí zmínek. Zbavte se řetězců e-mailů, které zahlcují schránku, a místo toho připojujte důležité dokumenty a aktualizace ke kartám Trello.

Automatizujte e-mailovou informační činnost pomocí naší integrace s Gmailem

Integrace Pipedrive se službou Gmail odesílá automatické, personalizované e-maily na základě akcí v aplikaci Trello. Po dokončení aktivity, například přesunu karty do nového seznamu, může integrace automaticky odeslat pozvánku na schůzku, navazující e-mail na klientskou podporu a další informace.

Posuňte své nástěnky Trello na vyšší úroveň