Pārdošanas prognozēšana

Parūpējieties par pārdošanas konveijera veselību, izmantojot prognozēšanu

Kas nākotnē sagaidāms jūsu pārdošanas konveijerā? Lai nebūtu jāzīlē, izmantojiet mūsu prognozēšanas rīku. Prognozēšana palīdz jums virzīt pārdošanas darbu, norādot, uz kurām aktivitātēm un darījumiem jākoncentrējas, lai izpildītu nospraustos mērķus.

Izmēģināt šo funkciju

Vienkārša bezmaksas konta iestatīšana; kredītkarte nav nepieciešama

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Ļauj veikt ļoti efektīvu prognozēšanu

Noder kā pārdevējiem, tā vadītājiem

Ir pielāgojams jūsu vajadzībām

Prognozēšana ļauj efektīvi plānot pārdošanas darbu

Veiksmīga un uzticama pārdošanas prognozēšana ir neatņemams jebkuras pārdošanas stratēģijas elements. Uzticiet datu ieguvi mūsu modernajai sistēmai un gūstiet skaidru, praktiski noderīgu kopsavilkumu par visu būtisko.

Apskatiet pēc paredzamā noslēgšanas datuma sakārtotus aktuālos darījumus blakus jau noslēgtajiem darījumiem, lai viegli tos salīdzinātu. Tādējādi varēsiet laikus mainīt uzņemto kursu, piemēram, strādājot pie darījumiem ar augstu noslēgšanas iespējamību vai atrodot jaunus darījumus, kam vērts pievērsties.

Lieliski noder kā pārdevējiem, tā vadītājiem

Pārdošanas vadītāji prognozēšanas skatu var izmantot kā galveno, lai aiztaupītu nepieciešamību iedziļināties atsevišķos konveijeros, savukārt pārdevēji var baudīt individuālo skatu sniegto precizitāti un skaidrību.

Pielāgojiet savām vajadzībām

Katrā uzņēmumā darbs tiek organizēts citādi. Piemēram, jūs varētu vēlēties skatīt noslēgtos darījumus secībā atbilstoši to piegādes vai īstenošanas datumam. Pipedrive sniedz jums iespēju pilnībā pielāgot prognozēšanas skatu un filtrēt datus pēc produktiem, sākuma datuma citiem kritērijiem.

Kas ir pārdošanas prognozēšana?

Pārdošanas prognozēšana palīdz vadītājiem prognozēt gaidāmo pārdošanas apgrozījumu, paredzot, kādu noteiktas preces vai pakalpojuma apjomu pārdošanas komanda pārdos nākamās nedēļas, mēneša vai gada laikā.

Pārdošanas prognozes īpaši noder uzņēmumiem, kuri vēlas vairot pārliecību par savu darbību un iegūt uzticamību tirgū. Tāpat prognozes ļauj pārdošanas vadītājiem plānot izaugsmei atbilstošu personāla piesaisti un investīcijas.

Mēriet rezultātus katrā pārdošanas procesa posmā

Labākā pārdošanas prognozēšanas programmatūra palīdz vadītājiem uzraudzīt pārdošanas komandas un atklāt pārdošanas konveijera optimizācijas iespējas.

Atbalstiet savus aģentus

Pārdošanas prognozēšanas programmatūra vadītājiem sniedz informāciju par aģentu darba rezultātiem. Uzticiet kādam vairāk atbildības vai vajadzības gadījumā sniedziet konkrētus ieteikumus.

Saņemiet uzņēmuma vadības atbalstu

Prezentējiet savus uzņēmējdarbības plānus lēmumu pieņēmējiem. Izmantojiet no prognozēšanas programmatūras iegūtos gaidāmā pārdošanas apgrozījuma datus, lai pārliecinātu ieinteresētās personas.

Uzlabojiet sadarbību ar mārketinga komandu

Prognozēšanas programmatūra ļauj pārdošanas vadītājiem informēt mārketinga komandu par procesiem, kuros nepieciešama tās iesaiste. Palīdziet mārketinga komandai iegūt trūkstošo informāciju, piedāvājot pārdošanas prognozēšanas analītikas datus.

Gūstiet informāciju par katru darījumu jūsu konveijerā

Prognozēšanas programmatūra ļauj vadītājiem iegūt konkrētus pārdošanas rādītājus visa konveijera ietvaros. Pārbaudiet vidējo pārdošanas cikla garumu, uzraugiet ieņēmumu svārstības un atklājiet trūkumus dažādos darījuma posmos.

Uzraugiet savu aģentu sniegumu

Jūsu aģenti ir jūsu pārdošanas darba pamats, tāpēc vēlams regulāri pārbaudīt, kā viņiem sokas, un sniegt nepieciešamo atbalstu.

Pārdošanas prognozēšanas programmatūra palīdz vadītājiem noteikt, kuru pārdošanas aģentu darījumu noslēgšanas īpatsvars ir gana augsts, un kuriem aģentiem nepieciešama palīdzība. Organizējiet īpaši pielāgotas apmācības aģentiem, kuri nesasniedz nospraustos mērķus, lai gādātu par pārdošanas konveijera veselību.

Kā Kovai.co par 50% palielināja savu Document360 pārdošanas komandu

Document360 izstrādātājiem Kovai.co bija nepieciešams rīks precīzu pārdošanas prognožu veidošanai.

Uzņēmums vērsās pie Pipedrive, lai iegūtu profesionālu un intuitīvu risinājumu sava arvien augošā pārdošanas konveijera apstrādei.

“Pārzināt pārdošanas konveijeru stāvokli ir svarīgi visu nozaru pārstāvjiem, un visiem pārdevējiem ir jāizveido struktūra mērķu sasniegšanai. Platforma Pipedrive tam ir piemērota ideāli.”

Lasīt pieredzes stāstu

5 veidi, kā pārdošanas prognozēšana jums palīdz noslēgt vairāk darījumu

 • 1. Nosakiet konveijera segumu, izmantojot vēsturiskos datus

  Sasniegt pārdošanas mērķus ir daudz vieglāk, ja konveijerā pieejama vērā ņemama rezerve. Ja jūsu ceturkšņa pārdošanas mērķis ir 2 miljoni eiro un konveijerā atrodas 6 miljonus vērts ceturkšņa darījums, jūsu konveijera seguma rādītājs ir ļoti labs – 3x.

  Pārdošanas apgrozījuma komandas šos datus var izmantot, lai noteiktu turpmākos ceturkšņa mērķus un veidotu stabilu darījumu konveijeru. Uzziniet vairāk par pārdošanas prognozēšanas metodēm un saņemiet prognozēšanas modeļu veidnes.

 • 2. Izvairieties no pēdējā brīža stresa saistībā ar izpildes rādītājiem

  Mērot izpildi, vadītāji mēra noslēgto darījumu skaita attiecību pret attiecīgajam ceturksnim noteikto kvotu.

  Šo rādītāju var izmantot, lai pielāgotu stratēģiju – piemēram, aicinot aģentus noslēgt darījumus nākamā ceturkšņa pašā sākumā. Tāpat to var izmantot, lai koriģētu turpmākās pārdošanas kvotas, ņemot vērā attiecīgajā laika periodā novēroto noslēgto darījumu skaita nobīdi.

 • 3. Izmantojiet līdzšinējos pārdošanas datus, lai prognozētu turpmākos ieņēmumus

  Līdzšinējie pārdošanas rezultāti var liecināt par nākotnē sagaidāmo. Saprotot konvertācijas īpatsvaru katrā piltuves posmā, iespējams precīzi prognozēt jūsu komandas turpmākos pārdošanas apjomus.

  Piemēram, pieņemsim, ka jūs šogad vēlaties noslēgt 50 darījumus, un jums zināms, ka jūsu pārdošanas komanda noslēdz darījumus ar 20% produkta demonstrācijas apmeklētāju un ka demonstrācijas apmeklēšanai reģistrējas 10% pavedienu. No tā varat secināt, ka, lai noslēgtu 50 dalījumus un sasniegtu gada mērķi, jums būs nepieciešami 2500 pavedieni.

 • 4. Atklājiet iespējamos sarežģījumus un samaziniet risku

  Pārdošanas prognozēšanas programmatūra ne tikai palīdz pieņemt labākus uzņēmējdarbības lēmumus – tā sniedz atbalstu dažādos veidos.

  Saņemiet paziņojumu, ja pavediens pārtrauc virzību noteiktā darījuma posmā, uzraugiet patēriņa tendences un sezonalitāti un vērojiet konkurentus, lai atklātu tirgus izdevības.

 • 5. Atstājiet iespaidu uz vadību ar uzticamiem datiem

  Viena no galvenajām prognozēšanas priekšrocībām ir iespēja iekļaut stratēģijā jaunas iniciatīvas. Pārdošanas vadītāji, kuru rīcībā ir precīzas ieņēmumu prgnozes, var informēt lēmumu pieņēmējus par ieņēmumu stāvokli un pieprasīt papildu budžetu vērienīgākiem projektiem.

  Aizmirstiet par haotiskām Excel izklājlapām. Ar Pipedrive jūs varēsiet sastādīt interaktīvus vadības paneļus ērtai svarīgāko atskaites punktu izskaidrošanai citiem.

Kā izmantot Pipedrive precīzai jaunu darījumu prognozēšanai

Sakiet ardievas vienmuļam darbam un izmantojiet Pipedrive jaudīgās automatizācijas iespējas. Veidojiet precīzas pārdošanas prognozes ar reāllaika pārskatiem un pilnīgu pārdošanas konveijera pārredzamību.

Pieņemiet pamatotus lēmumus, ņemot vērā līdzšinējās tendences

Koriģējiet savu stratēģiju un informējiet pārdošanas komandas par jauniem mērķiem. Pipedrive CRM sistēma apkopo svarīgos rādītājus, lai jūs varētu veikt nepieciešamās korekcijas un nekļūdīgi sasniegt pārdošanas mērķus.

Mainiet piedāvājumus atkarībā no līdzšinējiem rezultātiem

Pilnībā izprotiet pārdošanas rezultātus un veiciet nepieciešamās izmaiņas. Pielāgojiet cenas, akcijas piedāvājumus un jaunas produktu mērķlapas, balsoties precīzā rezultātu vēsturē.

Reaģējiet uz tirgus tendencēm un konkurentu darbībām

Izmantojiet izdevību, kad pieaug pieprasījums pēc jūsu produkta vai pakalpojuma. Atklājiet tirgus tendences, laikus sagatavojieties augstākai konkurencei un jau iepriekš pamaniet daudzsološas jaunas izdevības.

Fiksējiet katra darījuma aktuālos datus

Nodrošiniet prognozēšanas procesam uzticamus datus. Pipedrive pārdošanas prognozēšanas programmatūra ļauj apkopot datus par katru mijiedarbību ar pircējiem, ļaujot veidot uzticamas un noderīgas ieņēmumu prognozes.

Veidojiet prognozes visam uzņēmumam

Izmantojiet pamatotu prognozēšanas metodoloģiju, lai veidotu prognozes plašākā mērogā. Veiciniet labāku lēmumu pieņemšanu visās jomās, balstoties skaidrā izpratnē par uzņēmuma stāvokli.

Atklājiet iespējamos kavēkļus pirms to rašanās

Vai jūsu budžetā ir neskaidrības? Vai kāds no darījumiem ir iestrēdzis? Vai tirgū ir parādījies jauns konkurents? Ziniet, kas jūs sagaida, un jau laikus tam sagatavojieties ar Pipedrive CRM sistēmu.

Pārvērtiet sarunas jaunos klientos