Prognózování prodeje

Udržujte svou prodejní nástěnku v kondici s pomocí prognózování

Rádi byste věděli, co vám budoucnost přinese? K odhadování budoucího vývoje můžete použít náš nástroj Prognózy. Ukáže vám aktivity a dealy, na které je třeba se zaměřit, a pomůže vám tak s rozhodováním v rámci prodeje a dosahováním vašich cílů.

Vyzkoušet tuto funkci

Zdarma, snadné nastavení, není vyžadována kreditní karta

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Umožňuje vysoce efektivní prognózování

Užitečný pro prodejce i manažery

Přizpůsobitelný vašim potřebám

Prognózování umožňuje efektivní plánování prodeje

Úspěšné a spolehlivé prognózování prodeje je klíčovým prvkem každé prodejní strategie. Nechte získávání dat na našem špičkovém systému a mějte jasný a úplný přehled o všem, na čem záleží.

Pro snadné srovnání si zobrazte aktivní dealy uspořádané podle pravděpodobného termínu uzavření vedle již uzavřených dealů. Takto můžete svoje procesy odpovídajícím způsobem přizpůsobit. Můžete například pracovat na dealech, u nichž je uzavření pravděpodobné, nebo najít nové dealy, které vyžadují vaši pozornost.

Vhodný pro prodejce i manažery

Pokud se manažeři prodeje chtějí vyhnout probírání jednotlivých nástěnek, mohou jako své hlavní zobrazení používat Prognózy, zatímco prodejci mohou využívat jednotlivá zobrazení nabízející větší přehlednost a podrobnosti.

Přizpůsobitelný vašim potřebám

V každé firmě se pracovní postupy liší. Možná si budete chtít zobrazit uzavřené dealy uspořádané podle data dodání nebo realizace. Pipedrive vám umožňuje zobrazení Prognózy plně přizpůsobit a filtrovat výsledky podle produktů, data začátku a mnoha dalších kritérií.

Co je prognózování prodeje?

Prognózování prodeje pomáhá vedoucím pracovníkům odhadovat očekávané příjmy z prodeje pomocí predikování odhadované výše prodeje produktů či služeb v příštím týdnu, měsíci nebo roce.

Prognózy prodeje jsou zvláště užitečné pro společnosti, které chtějí podpořit důvěru ve svoji činnost a získat na trhu důvěryhodnost. Umožňují také vedoucím pracovníkům v oblasti prodeje, aby v souvislosti s růstem firmy rozšiřovali i nábor zaměstnanců a investice.

Měřte výkonnost v každé fázi prodejního procesu

Nejlepší software pro prognózování prodeje pomáhá manažerům sledovat prodejní týmy a odhalovat příležitosti k optimalizaci prodejní nástěnky.

Pečujte o své zástupce

Software pro prognózování prodeje nabízí vedoucím pracovníkům přehled o tom, jak si vedou obchodní zástupci. V případě potřeby jim můžete přidělit větší odpovědnost nebo jim nabídnout konkrétní zpětnou vazbu.

Získejte souhlas managementu

Posuňte své obchodní plány na novou úroveň a sdílejte je s klíčovými osobami s rozhodovací pravomocí. Načítejte data o budoucím prodeji ze svého softwaru pro prognózování a získejte důvěru zainteresovaných osob.

Spolupracujte s marketingovým oddělením

Software pro prognózování umožňuje manažerům prodeje upozorňovat marketingový tým na procesy, které vyžadují pozornost. Pomozte marketingovému týmu odstranit nedostatky pomocí informací získaných díky prognózování prodeje.

Získejte informace o každém dealu na vaší nástěnce

Software pro prognózování umožňuje manažerům zachytit konkrétní prodejní metriky v rámci celé nástěnky. Zjistěte, jaká je průměrná délka prodejního cyklu, sledujte výkyvy příjmů a identifikujte nedostatky v rámci jednotlivých fází dealů.

Zjistěte, jak si vaši zástupci vedou

Vaši obchodní zástupci jsou jádrem vaší prodejní činnosti, proto byste je měli pravidelně kontrolovat a v případě potřeby jim poskytnout podporu.

Software pro prognózování prodeje pomáhá manažerům odlišit obchodní zástupce s vysokým procentem vyhraných dealů od těch, kteří by potřebovali pomoc. Poskytněte zástupcům, kteří zaostávají za ostatními, personalizované školení, a udržujte tak prodejní nástěnku v dobrém stavu.

Jak společnost Kovai.co rozšířila svůj prodejní tým pro Document360 o 50 %

Autoři platformy Document360 ze společnosti Kovai.co potřebovali nástroj, který by jim pomohl s přesným prognózováním prodeje.

S neustále rostoucí nástěnkou a potřebou profesionálního a intuitivního řešení se obrátili na Pipedrive.

„Manažeři ve všech odvětvích potřebují vědět, zda jsou jejich prodejní nástěnky v dobré kondici, a všichni prodejci si musí vytvořit systém, který jim pomůže dosáhnout jejich cílů. Pipedrive je k tomu ideální.“

Přečíst případovou studii

5 způsobů, jak vám prognózování prodeje může pomoci uzavírat více dealů

 • 1. Při určování pokrytí nástěnky pracujte s historickými daty

  Je mnohem pravděpodobnější, že dosáhnete svých cílů v oblasti prodeje, pokud budete mít v nástěnce velkorysou rezervu. Pokud je tedy váš čtvrtletní prodejní cíl 5 milionů korun a na nástěnce vám visí deal v hodnotě 15 milionů korun, budete mít nástěnku s přehledem pokrytou trojnásobně.

  Vaše prodejní týmy mohou tato data využít ke stanovování čtvrtletních cílů do budoucna a k vytvoření silné nástěnky s dealy. Přečtěte si více o metodách prognózování prodeje a získejte šablony prognostických modelů.

 • 2. Vyhněte se komplikacím na poslední chvíli díky metrikám dosažených výsledků

  Dosažené výsledky umožňují manažerům porovnat množství uzavřených dealů s kvótou pro dané čtvrtletí.

  Tuto metriku můžete použít k rozvíjení své strategie, například k vybízení zástupců k uzavírání dealů hned na začátku příštího čtvrtletí. Můžete ji také použít k úpravě budoucích prodejních kvót na základě skluzu v uzavírání dealů v daném časovém období.

 • 3. Využívejte data o prodeji z minulosti k predikování příjmů v budoucnu

  Minulé prodejní výsledky jsou dobrým ukazatelem toho, co je možné očekávat v budoucnu. Dokážete-li si odůvodnit konverzní poměr v jednotlivých fázích trychtýře, můžete přesně předpovědět, jakých příjmů může váš tým dosáhnout v budoucnu.

  Řekněme například, že letos chcete uzavřít 50 dealů a zjistíte, že váš prodejní tým uzavírá 20 % dealů s leady, kteří absolvovali ukázku, a že 10 % leadů s ukázkou souhlasí. Z toho můžete odvodit, že ke splnění svého ročního cíle 50 dealů budete muset vygenerovat 2500 leadů.

 • 4. Identifikujte potenciální problémy a minimalizujte rizika

  Software pro prognózování prodeje není jen zdrojem informací pro lepší rozhodování.

  Dostávejte upozornění v případě, že se lead zastaví v určité fázi dealu, a sledujte spotřebitelské trendy, sezónnost a konkurenci, abyste dokázali identifikovat díry na trhu.

 • 5. Zapůsobte na management důvěryhodnými daty

  Jednou z největších výhod prognózování je možnost začlenit do strategie nové riskantní projekty. Díky přesné predikci příjmů mohou obchodní manažeři prezentovat rozhodovacím orgánům stav příjmů a požadovat rozšíření rozpočtu na ambiciózní projekty.

  Rozlučte se s nepřehlednými excelovými tabulkami. Pipedrive vám umožňuje vytvářet interaktivní přehledy a snadno tak s kýmkoli sdílet svá nejdůležitější srovnávací data.

Jak používat Pipedrive k přesnému prognózování nových dealů

Zbavte se rutinní práce díky výkonným automatizacím Pipedrive. Vytvářejte přesné prognózy prodeje s výkazy v reálném čase a kompletním přehledem o prodejní nástěnce.

Přijímejte informovaná rozhodnutí na základě historických trendů

Upravte svou strategii a seznamte své prodejní týmy s novými cíli. CRM systém Pipedrive shromažďuje důležité metriky, které vám umožní provádět úpravy a zajistí vám dosažení prodejních cílů.

Měňte nabídku na základě minulých výsledků

Získejte úplný přehled o výkonnosti prodeje a v případě potřeby proveďte změny. Poupravte ceny, propagační nabídky a vstupní stránky s novými produkty na základě přesné historické výkonnosti.

Reagujte na tržní trendy a aktivity konkurence

Upoutejte pozornost, když poptávka po vašem produktu nebo službě roste. Poznejte trendy na trhu, nenechte se zaskočit konkurencí a včas odhalte nové zajímavé příležitosti.

Zachycujte aktuální informace o každém dealu

Podpořte svůj proces prognózování tvrdými daty. Software pro prognózování prodeje Pipedrive poskytuje přehled o každé interakci s kupujícím tak, abyste mohli vytvářet důvěryhodné a hodnotné prognózy příjmů.

Umožněte prognózování relevantní pro celou firmu

Dělejte prognózy ve větším měřítku díky informované metodice prognózování. Podpořte lepší rozhodování ve všech oblastech sdílením jasného pohledu na stav podniku.

Identifikujte překážky předtím, než vzniknou

Je váš rozpočet nejasný? Zasekl se jeden z vašich dealů v určité fázi nástěnky? Přišel na trh nový konkurent? Zjistěte možné překážky a připravte se na ně předem pomocí CRM systému Pipedrive.

Přeměňujte konverzace na nové zákazníky