Salgsprognostisering

Inngå flere salgsavtaler med prognosevisningen
Prognosevisningen er nesten det samme som å ha sin egen personlige salgssjef (bortsett fra at den ikke kan gi deg sparken hvis du ikke oppnår målresultatene dine). Den hjelper deg med å sette fokus på de riktige salgsavtalene og aktivitetene, slik at du ikke får stygge overraskelser på slutten av måneden.

Spill video

Funksjons-introduksjonsvideo

Prognoser gir effektiv salgsplanlegging

Vellykket og pålitelig salgsprognostisering er et viktig element i alle salgsstrategier, og det er her systemet vårt er så nyttig. Se pågående salgsavtaler organisert etter deres sannsynlige avslutningsdato ved siden av salgsavtalene du allerede har inngått, for å få en lettvint sammenligning. På denne måten kan du: korrigere kursen før det er for sent, jobbe med salgsavtaler som sannsynligvis vil inngås eller finne nye salgsavtaler å jobbe med.

Tilpass til dine egne behov

Kanskje du ønsker å se dine inngåtte salgsavtaler organisert etter leveranse- eller implementeringsdato. Med Pipedrive kan du fullstendig tilpasse prognosevisningen og filtrere etter produkter, startdato, salgsavtaleinnleder og mange andre ting.

Ideelt for både selgere og ledere

Salgssjefer kan bruke prognosevisningen som sin hovedvisning hvis de helst vil slippe å måtte grave for dypt inn i individuelle pipeliner, mens selgere kan dra fordel av detaljene og klarheten som kommer med individuelle visninger.

Neste: Dataimport og -eksport
Salgsprognostisering | Pipedrive
Sales forecasting