CRM-lösningar för småföretag

Hantera prospekten i takt med att ditt företag växer, satsa på rätt affärer vid rätt tillfälle och vårda långsiktiga relationer. Pipedrives CRM för småföretag besparar dig värdefull tid genom att centralisera informationen från flera kanaler och automatisera trista processer.

Vad är ett CRM för småföretag?

Kundvård (CRM) för småföretag effektiviserar dina arbetsflöden och din kontakthantering. Med automatiserade processer kan du lägga mer tid på det som är viktigast, som att ge personlig kundtjänst och driva affärerna till avslut.

Synkronisera mellan flera enheter

Småföretagare har alltid fullt upp. De bästa CRM-programmen ger dig tillgång till viktiga uppgifter och kundförfrågningar på alla dina enheter.

Håll koll på kassaflödet

Ditt företag är beroende av ett förutsebart kassaflöde. Integrera ditt CRM med bokföringsprogram för att automatisera fakturor, schemalägga betalningspåminnelser och göra korrekt intäktsprognoser.

Samla in värdefulla sociala bevis

Be om feedback från dina kunder för att bygga upp förtroende. Visa glänsande omdömen i dina sociala mediekanaler och konvertera nöjda kunder till referenser.

Optimera marknadsföringen med segmentering

CRM för småföretag segmenterar din målgrupp så att du kan nå ut till varje kund med rätt meddelande. Skapa personliga, lojalitetsskapande e-postmarknadsföringskampanjer.

Förbättra projektledningen

Överlåt den manuella datainmatningen till kraftfulla automatiseringsprocesser. Informera dina säljteam, planera in uppföljningar och övervaka prospekthanteringen med ditt online-CRM för småföretag.

Fånga upp insikter

Anpassa dina översiktspaneler för olika försäljningsmätvärden. Övervaka hur det går för enskilda produkter och justera lager och säljprocesser därefter.

Varför är ett CRM viktigt för småföretag?

Det är dina kunder som utgör företagets livsnerv. I takt med att du ror i land fler affärer och bygger upp relationer blir det allt svårare att hålla kolla på kunderna och ge dem en högkvalitativ upplevelse.

Den rätta CRM-lösningen för småföretag skapar en centraliserad datacentral, förbättrar dina arbetsflöden och underlättar dina uppsökande insatser med automatiserad marknadsföring.

Effektivisera hanteringen av dina pipelines

Prospekt interagerar med ditt företag genom flera olika kanaler. Du kan snabbt bli överröst med frågor, mötesförfrågningar och hänvisningar från alla möjliga håll.

Pipedrives CRM för småföretag lagrar och uppdaterar prospektinformation i en visuell pipeline. Följ utvecklingen i realtid och engagera prospekten efterhand som du driver dem genom din försäljningsresa.

Bevaka prospekt och affärer med Pipedrive

Automatisera och förenkla arbetsflöden och ekonomi

Spara värdefull tid åt ditt team genom att skapa en molnbaserad central med register, fakturor och insikter.

Pipedrive hanterar det återkommande pappersarbetet och effektiviserar din ekonomi med AI och appintegrationer. Sluta plåga dig själv med kalkylark och fokusera på viktiga säljaktiviteter i stället.

Låt Pipedrive optimera din verksamhet

Driv din verksamhet var du än är

De bästa CRM-programmen för småföretag ska inte kräva att du sitter vid ditt skrivbord hela tiden.

Pipedrive synkar med mobilapparna du gillar bäst och låter dig arbeta på distans. Håll kontakten med dina kunder via Gmail, se din kalender och ställ in påminnelser för högprioriterade uppgifter direkt från mobilen.

Ta ditt jobb med dig med Pipedrive

Hur fungerar ett CRM för småföretag?

Med rätt CRM-plattform för småföretag kan du hålla kontakten med kunderna, anpassa din pipeline och automatisera rutinarbetet.

 • Vårda kvalificerade prospekt och etablera varumärkeslojalitet
 • Registrera och mata din e-handelsplattform med information från flera kanaler
 • Följ upp dina marknadsförings- och sociala medieinsatser för att se hur effektiva de är
 • Importera köparprofiler med anpassade fält
 • Integrera dina betalningsflöden med bokföringsprogram
 • Lagra och skydda värdefull företagsinformation i molnet
 • Skicka personliga meddelanden som är avsedda att sprida glädje
 • Skapa rapporter med detaljerade analyser och insikter
 • Fatta viktiga beslut som baseras på rapportinformation
 • Skapa visuella pipelines för att hantera all kommunikation och alla prospekt

Så här konfigurerar du ditt CRM för småföretag

 • 1. Använd anpassade fält för att importera kunddata

  Ditt företag kommer att generera stora mängder prospektinformation vid olika kontaktpunkter. Utan ett centraliserat nav kan det vara svårt att söka efter viktig kundinformation.

  Kartlägg CRM-funktionerna efter dina nuvarande processer när du konfigurerar Pipedrive. Importera din befintliga information och skapa unika segment med hjälp av anpassade fält. Analysera köparbeteenden och köphistorik för att gruppera dina kunder och utforma din kontaktstrategi.

 • 2. Logga din kommunikation i ditt CRM för småföretag

  Manuell datainmatning och kommunikationsspårning kan bromsa tillväxten i företaget.

  Koppla samman alla kontaktpunkter som kunderna har med ditt företag, online såväl som personligen. Integrera live-chatthistorik, frågor via dialogroboten, e-post och webbformulär med ditt CRM för att få en översikt över all kommunikation.

 • 3. Isolera viktiga avdelningar med översiktspaneler

  De bästa CRM-systemen för småföretag är de som kan anpassas till just ditt företag. Med våra funktioner för inblick och rapportering kan du skapa anpassade översiktspaneler för olika verksamheter i ditt företag.

  Oavsett om du vill separera engångsköpare från stamkunder eller skilja säsongskampanjerna från den vanliga försäljningen kan du i Pipedrive skapa granulära rapporter för de mätvärden du bryr dig mest om.

 • 4. Uppmuntra återkommande köp

  För att kunna bygga upp långvariga, lönsamma relationer med kunder måste du kunna ge dem relevanta erbjudanden.

  Pipedrives CRM för småföretag använder arbetsflödesautomatisering för att göra kommunikationen efter försäljning enklare. Följ automatiskt upp med liknande produkter och ge förslag baserat på tidigare köp.

Utmaningarna och fördelarna med att använda ett CRM för småföretag

Vanliga hinder för att skaffa ett CRM för småföretag:

 • Fastna i omoderna, äldre system
 • Oroa sig över tiden och kostnaden för att byta
 • Oroa sig för huruvida det kommer att antas inom teamet
 • Svårt att hitta ett lämpligt prisalternativ

Så här kan ett CRM förbättra ditt småföretag:

 • Det fokuserar ditt arbete på kvalitetsaktiviteter varje dag
 • Det gör varje kontakt personlig och vårdar relationerna
 • Det stöder varje affärsbeslut med data som är unik för ditt företag
 • Det sätter säljmöjligheterna i främsta rummet

Det kan kännas som ett stort kliv att gå från dina äldre system till ett modernt CRM. Pipedrives intuitiva användargränssnitt har utformats för att smidigt kunna fungera med dina verksamhetsprocesser. När ditt team väl slipper det manuella pappersarbetet får de mer tid att förbättra företagets resultat.

De bästa CRM-programmen för småföretag levererar lösningar som väger tyngre än kostnaderna. De allra bästa programmen erbjuder prisalternativ baserat på storleken på ditt företag, bland annat pris per användare och billigare årsprenumerationer.

Ta reda på exakt hur mycket ett CRM kan hjälpa ditt företag genom att väga kostnaden per användare mot de extra intäkterna du kommer att inbringa tack vare mer tid och en bättre uppföljningsprocess.

Så här inför du ditt CRM för småföretag

Involvera ditt team i införandet av ett nytt CRM för att lättare få med dem på tåget. Här är tre saker du kan göra för att säkerställa en smidig övergång till ett CRM för småföretag eller uppstartsbolag.

Kommunicera fördelarna med att använda ett CRM

Genom att förklara de direkta fördelarna som ett CRM kommer att innebära för teamets dagliga verksamhet ökar chanserna för ett positivt mottagande.

Fokusera till exempel på vilken effekt ett CRM kan ha på deras försäljningskvot och arbetsglädje.

Involvera ditt team i valet av CRM

Be om teamets synpunkter när du har begränsat dina alternativ. Dra nytta av den kostnadsfria testperioden och samla in feedback kring hur de skulle använda systemet.

Ta med teamets synpunkter i beslutsprocessen för att få dem mer engagerade i den efterföljande användningen.

Kartlägg förbättringarna

Visa ditt team exempel på hur ett CRM ersätter deras befintliga processer och verktyg.

Visa dem exempelvis hur ett CRM som Pipedrive automatiskt importerar prospektinformation så att de inte behöver söka efter den.

Gör ditt företag mer effektivt med integrationer

Förenkla den interna verksamheten med verktyg för att hantera kommunikation som information. Förbättra dina arbetsflöden med effektiv automatisering.

Här är några viktiga integrationer som hjälper småföretag att bland annat ha koll på försäljningen.

Outfunnel

Harmonisera marknadsföring och försäljning och sälj smartare. Registrera besök på webbplatsen, e-post och formulär i ditt CRM-system och konvertera fönstershoppare till stamkunder.

Missa aldrig en möjlighet med Pipedrive och Outfunnel.

Zapier

Slipp växla fram och tillbaka mellan alla dina småföretagsverktyg. Pipedrive integrerar med Zapier och ansluter dig till fler än 3 000 andra appar och plattformar i ett centralt nav.

Automatisera dina arbetsflöden med Zapier och Pipedrive.

CallMate

Spela in samtal, konfigurera telefonsvarare och implementera telefonköer i Pipedrive. CallMate förser småföretag med ett virtuellt telefonsystem till ett rimligt pris.

Förenkla kommunikationen med CallMate.

Dryrun

Stöd din ekonomiavdelning och planera nästa steg. Importera värdefull finansiell data till ditt CRM och prognostisera kassaflöde, budget och försäljning.

Upptäck hur Pipedrive och Dryrun hanterar dina pengar.

Maileon

Utforma nyhetsbrevkampanjer, schemalägg e-post och använd kraftfulla redigerare för landningssidor. Med Maileon slipper du de fel som kan uppstå vid manuell administration och sparar in värdefull tid.

Ta ditt småföretag till nästa nivå med Maileon.

Xero

Skapa fakturor för nya affärer och slipp den manuella datainmatningen. Xero underlättar bokföringsarbetet och ger dig fullständig insyn i ditt kassflöde.

Spåra fakturor och betalningar med Xero och Pipedrive.

Lägg mindre tid på administrationen och bygg upp värdefulla kundrelationer