CRM-processer, -pipelines och -aktiviteter

Strukturera dina processer för större framgångar

Kommunikationen med dina kunder bör effektiviseras för att flytta affärerna genom försäljningskanalen. Kärnan i det här är din försäljningspipeline, som omfattar alla faser i kundresan. Steg för steg kartlägger din pipeline vägen från prospekt till avslutad affär. Helst ska företagets CRM-process omfatta dina strategier och aktiviteter och berika dem med kunddata från ditt CRM. En välhanterad pipeline bör också låta dig spåra, driva och analysera alla affärer enkelt. Slutligen bör den ge dig insikter i hur effektiv din CRM-process är.

Pipedrives visuella pipeline är inte bara intuitiv utan innehåller också flera verktyg och funktioner, såsom målsättning, aktivitetsuppföljning, inblick och rapporter som hjälper dig att skapa och implementera den ultimata CRM-processen.

Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.

4.5/5

4.3/5

4.3/5

4.8/5

4.5/5

4.5/5

CRM-funktioner för processer, pipelines och aktiviteter

PROGRAMVARUFUNKTION

Pipelineanalyser och -rapporter

Har du någonsin suttit framför datorn och stirrat på ett Excelark medan du försöker klura ut din avslutningsgrad eller beräkna hur lång tid det tar för dina säljare att ro en affär i land? Att förstå försäljningspipelinens och CRM-processernas mätvärden kan hjälpa dig att göra betydande förbättringar i din säljcykel, men att extrahera data kan ta tid och om det inte görs korrekt kan det till och med leda till stora förluster.

Pipedrive ger dig en översikt över tre viktiga områden i din försäljningspipeline: antal affärer, deras genomsnittliga storlek och värde, samt avslutningsgrad.

Du kan sedan analysera pipelinen med bara några få klick och använda resultatet som ett riktmärke.

Läs mer
Intäktsprognosvy

Planera framåt med tillförsikt med en omfattande översikt av förväntade intäkter och justera allt eftersom

Intäktsprognosrapporter

Skapa en rapport över förväntade intäkter för att fördela resurser och utforma framgångsrika strategier

Teamrapporter/-översiktspaneler

Följ teamets säljaktiviteter som e-post, demovisningar, samtal eller händelser för att upptäcka deras vinnande mönster

Flera pipelines

Skapa flera pipelines, alla med sin egen unika uppsättning faser

PROGRAMVARUFUNKTION

Hantera säljprocessen

En tydlig förståelse av kundresan är avgörande för att kunna påskynda säljprocessen. Även om du säkert redan har en uppfattning om säljresan kan du förbättra processen genom att tydligt ange resans olika faser.

Pipedrive visualiserar CRM-processens faser i din pipeline, vilket gör att du kan se i vilken fas dina prospekt befinner sig och vilka åtgärder du behöver vidta för att flytta dem närmare ett avslut. Dessutom får du den information du behöver för att planera CRM-aktiviteter, prognostisera resultat och upptäcka säljproblem tidigt.

Läs mer

PROGRAMVARUFUNKTION

Hantera säljteamen

Om du vill nå dina säljmål är det viktigt att veta hur ditt team presterar och huruvida de är på rätt väg mot sina mål.

Med de rätta verktygen för teamhantering kan du se var varje teammedlem är med bara några klick - utan att titta över dina medarbetares axlar.

Pipedrive låter dig dela upp dina säljare i olika team och till och med tilldela dem specialiteter. Du kan sätta upp mål för enskilda säljare eller hela team och anpassa dem till företagets nyckeltal. Uppsatta mål hjälper dina säljare att fokusera medan rapporter, översiktspaneler och filter visar dig huruvida de är på rätt spår. Självklart kan du anpassa efter behov.

Läs mer

PROGRAMVARUFUNKTION

CRM-aktiviteter och -mål

Alla som jobbar med försäljning vet hur lätt det är att förlora sig själv i rutinarbetet. Med fokus på de CRM-aktiviteter som är viktigast kan du hela tiden driva affärerna framåt mot målet. Genom att koncentrera dig på aktiviteter blir inte affärerna sittandes i din pipeline och du förhindrar att de faller mellan stolarna.

Pipedrive använder en aktivitetsbaserad metod för att hjälpa säljare att ha stenkoll. Pipedrives pipeline visar dig var dina åtgärder behövs mest och strukturerar arbetsdagen med att-göra-listor, fokusvyer, påminnelser och mer. Bifoga en aktivitet (samtal, möte, e-post, osv.) till en affär, person eller organisation, så ser Pipedrive till att du följer upp.

Läs mer
Mål för individer, team och företaget

Se hur nära du, ditt företag och dina säljare är att uppnå era mål med anpassningsbara översiktspaneler

Automatiserade arbetsflöden

Automatisera återkommande uppgifter som att uppdatera affärer och skicka e-post så effektiviserar du teamets säljprocess

Rapporter om dina affärsresultat

Se vilka konton som drar hem mest pengar och hur många affärer dina säljare vinner respektive förlorar samt varför

Tidslinje över kontakter

Använd en visuell översikt av dina aktiviteter med kontakter över tid för uppföljning

Bli ett av 100 000 företag

Fördelarna med en programvara för CRM-processer, -pipelines och -aktiviteter

Pipedrive är byggt för att:

 • Kartlägga faserna i din säljcykel
 • Fokusera på aktiviteter som driver en affär till avslut
 • Hålla koll på dina mål
 • Upptäcka flaskhalsar och lära sig från vinnande mönster
 • Förhindra att affärer och prospekt faller mellan stolarna
 • Ge dig inblick i dina data

Används av över 100 000 företag i 179 länder

Vanliga frågor om processer, pipelines och aktiviteter

 • Vad är hantering av försäljningspipelinen?

  Hantering av försäljningspipelinen är en visuell representation av dina prospekt som gör att du kan följa och styra potentiella kunder genom hela säljcykeln. Du kan använda den för att både analysera och förbättra din säljprocess.

 • Vilka är en försäljningspipelines faser?

  Eftersom varje säljprocess är unik varierar ofta faserna i en försäljningspipeline från en affär till en annan. Det finns emellertid några gemensamma faser, däribland att prospektera och generera nya prospekt, kvalificera dem och vinna över dem.

 • Vad är CRM-processer?

  CRM-processer avser de aktiviteter och strategier som används för att vårda kundrelationerna och bidra till säljcykeln.

 • Vad är en CRM-livscykel?

  En CRM-livscykel innefattar de faser som kunderna förflyttar sig genom från det att de blir medvetna om tjänsten/produkten till dess att försäljningen är avslutad.

Sälj mer. Betala mindre. Prova gratis!

Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs.