CRM procesy a aktivity

Strukturujte své procesy a buďte úspěšní

Skloubit správu dat a prodejních aktivit potřebných k úspěšnému oslovování zákazníků, generování leadů a klientské podpoře není snadné — zejména když je vaše společnost v růstové fázi.

Procesy řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, CRM) vám pomohou zefektivnit komunikaci, budovat povědomí o značce a rychle posunovat leady prodejním trychtýřem dál.

Vizuální nástěnka systému Pipedrive umožnuje stanovovat cíle a sledovat aktivity, které vám pomohou vytvářet výkazy a optimalizovat vaše CRM procesy.

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Výhody technologie CRM

CRM platforma vám pomůže zefektivnit váš celý obchodní proces:

 • Vytvářejte výkazy s prognózami o budoucích příjmech a ziskovosti: Přidělujte zdroje a stanovte strategii úspěchu.

 • Spravujte více nástěnek z jednoho místa: Vytvářejte vlastní fáze pro každou nástěnku, a spravujte tak životní cyklus zákazníka.

 • Sledujte individuální, týmové i celofiremní cíle: Sledujte své prodejní cíle, metriky a obchodní potřeby na jednom místě.

 • Zjednodušte své procesy s pomocí marketingové automatizace: Automatizujte opakující se úkoly, jako je aktualizace dealů a odesílání e-mailů, a zefektivněte tak správu leadů.

 • Zlepšete správu kontaktů: Sledujte interakce se zákazníky pomocí časové osy kontaktů a analyzujte data zákazníků, abyste lépe porozuměli svému cílovému publiku.

 • Zlepšete své CRM procesy pomocí integrací: Zajistěte hladký průběh procesů integrací aplikací a nástrojů třetích stran s vaší CRM platformou.

SOFTWAROVÁ FUNKCE

Analýza nástěnky a výkazy

Pochopíte-li metriky prodejní nástěnky a CRM procesy, může to výrazně vylepšit váš prodejní cyklus. Získávání dat však vyžaduje čas a stále je zde riziko selhání lidského faktoru, které může vést ke ztrátám.

Pipedrive vám poskytuje přehled o třech klíčových oblastech prodejní nástěnky: počtu dealů, jejich průměrné velikosti a hodnotě a poměru uzavřených dealů. Díky tomuto přehledu můžete svou nástěnku analyzovat v rámci pouhých několika kliknutí a získané poznatky použít jako srovnávací ukazatel.

Zjistit více
SOFTWAROVÁ FUNKCE

Řízení obchodních procesů

Obchodní úspěch často závisí na správném a úplném pochopení cesty zákazníka.

Pomocí systému Pipedrive můžete rozčlenit a vizualizovat fáze CRM procesu na vaší nástěnce. Plánujte aktivity v rámci CRM, prognózujte svou výkonnost a včas odhalujte problémy s prodejem.

Zjistěte, v jaké fázi obchodního procesu se vaši potenciální klienti nacházejí a jaké kroky musíte podniknout, abyste uzavřeli deal.

Zjistit více
SOFTWAROVÁ FUNKCE

Řízení prodejního týmu

Snadno dosahujte svých prodejních cílů sledováním výkonnosti a milníků v oblasti prodeje s pomocí CRM systému.

Pomocí výkazů, přehledů a filtrů Pipedrive zjistíte, zda je váš prodejní tým na správné cestě ke splnění cílů, a v případě potřeby budete moci provést úpravy.

Nastavujte cíle pro jednotlivé prodejce nebo celé prodejní týmy a snadno je slaďte s klíčovými ukazateli výkonnosti společnosti.

Zjistit více
SOFTWAROVÁ FUNKCE

Aktivity a cíle CRM

Když se vaší firmě daří, množství prodejních aktivit, které je třeba udělat, se vám může rychle vymknout z rukou. Chcete-li navýšit prodej, udržet zájem leadů a úspěšně provést potenciální klienty a nové zákazníky jednotlivými fázemi vaší nástěnky, je třeba se soustředit na to, na čem opravdu záleží.

Využijte přístup k prodeji systému Pipedrive založený na aktivitách, a minimalizujte rušivé vlivy. Nástěnka odhaluje, kde je vyžadována akce ze strany vašeho týmu, a vytváří pro váš pracovní den strukturu pomocí seznamů úkolů, detailních zobrazení, připomenutí a dalších funkcí. Připojte libovolnou aktivitu (jako je hovor, schůzka nebo e-mail) k dealu, osobě nebo organizaci, abyste měli vše na jednom místě.

Zjistit více

Zvyšujte spokojenost zákazníků pomocí vylepšených CRM procesů

Spravujte interakce se zákazníky v každém kroku jejich cesty pomocí správných CRM procesů. Zlepšete zákaznickou zkušenos a zvyšte retenci zákazníků, jejich věrnost i spokojenost.

Používán více než 100 000 společnostmi v 179 zemích

Mít ve svém arzenálu výkonný CRM nástroj, jako je Pipedrive, bylo pro úspěch našeho prodejního týmu zásadní. Jeho snadno ovladatelné a dobře navržené rozhraní nám rozhodně pomáhá udržovat si pořádek a přehled!
KKKristel KruustükZakladatelka a ředitelka pro testování Testlio
Naše prodejní oddělení díky němu pracuje efektivněji a je výkonnější. Pipedrive se snadno ovládá a neustále ho aktualizují.
ARAna RinckProvozní ředitelka BAKERpedia
Jako dlouholetý uživatel SFDC a dalších CRM systémů miluji jednoduchost a intuitivnost Pipedrive. Mou oblíbenou funkcí je automatické vyskakovací okno, které vyžaduje další krok.
RRRyan RobertsZakladatel a generální ředitel Bustld, LLC

Nejčastější dotazy ohledně CRM procesů

 • Co je to správa prodejních nástěnek?

  Správa prodejní nástěnky nabízí vizuální přehled o vašich potenciálních klientech, leadech a zákaznících. Software pro správu prodejní nástěnky vám umožňuje sledovat a směrovat potenciální zákazníky ve vašem prodejním cyklu. Můžete jej využít k analýze i vylepšení obchodního procesu.

 • Jaké jsou fáze prodejního CRM procesu?

  Vzhledem k tomu, že každý prodejní proces je jiný, se fáze pro různé podniky také liší. Existuje však několik typických fází, mezi něž patří vyhledávání a generování nových leadů, jejich kvalifikace a uzavírání dealů.

 • Co jsou to CRM procesy?

  CRM procesy označují aktivity a strategie, které pomáhají s péčí o vztahy se zákazníky a přispívají k prodejnímu cyklu. Mezi příklady CRM procesů patří automatizace marketingových kampaní, upselling a cross-selling, analýza dat a získávání nových leadů.

 • Jaké různé typy řešení CRM existují?

  Existují tři hlavní typy systémů CRM: „collaborative“, analytické a operativní.

  • Cílem collaborative CRM systému je zlepšit spolupráci, k níž se využívá mnoho různých funkcí, odstraněním komunikačních překážek. Je užitečný pro podniky, kde často spolupracují různá oddělení.

  • Analytický CRM systém pomáhá firmám vyhodnocovat data a informace o zákaznících. Má funkce pro shromažďování velkého množství informací o zákaznících a umožňuje uživatelům efektivně analyzovat data.

  • Operativní CRM systém se zaměřuje na zefektivnění obchodních procesů s cílem zlepšovat vztahy se zákazníky.

  Pokud si nejste jisti, jaký typ CRM systému potřebujete, podívejte se na Pipedrive. Náš CRM software nabízí intuitivní funkce, které pokrývají všechny tyto klíčové oblasti.

 • Co je životní cyklus CRM?

  Životní cyklus CRM zahrnuje fáze, kterými zákazník prochází od okamžiku, kdy se o službě nebo produktu dozví, až do uzavření obchodu.

Prodávejte více. Plaťte méně. Vyzkoušejte si to zdarma!

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.