CRM systém pro pojišťovací agenty

Řešení CRM Pipedrive pro pojišťovny vytváří štíhlé, digitalizované procesy pro správu pojištění. Poskytujte zákaznické služby na nové úrovni a zjednodušte si správu nástěnky díky výkonným obchodním funkcím.

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta. Používá více než 100 000 společností.

Co je CRM systém pro pojišťovny?

CRM je zkratka pro Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky). CRM systém pro pojišťovny pomáhá pojišťovnám a makléřům řídit celý pojišťovací proces od správy kontaktů až po konverze. To znamená, že mohou zdokonalovat procesy, zlepšovat uživatelskou zkušenost a navyšovat retenci zákazníků.

S CRM systémem pro pojišťovny půjde vaše obchodní činnost hladce, nové pojistné události vyřídíte efetivně a ještě zvýšíte produktivitu svých zprostředkovatelů pojištění. Přitom neztratíte přehled, jak si jednotlivé týmy vedou.

Výhody CRM platformy pro pojišťovny

Se správným CRM softwarem pro pojišťovny můžete integrovat cenná data o zákaznících do svých pojišťovacích procesů. To znamená, že budete moci automatizovat proces obnovení smluv, lépe řídit vztahy se zákazníky a analyzovat reporty o zákaznících, abyste mohli pojistníkům poskytovat lepší služby. Můžete také:

Obnovovat smlouvy se zákazníky včas

Odesílejte zákazníkům automatické navazující zprávy, když má dojít k obnovení pojistné smlouvy. Teď už se ztráty těchto příjmů nemusíte obávat.

Rychle přiřazovat případy a řešit pojistné nároky

Pomocí automatizací můžete nové pojistné nároky okamžitě přiřadit vhodnému zástupci. Rychle řešte nové pojistné události a zvyšujte spokojenost svých zákazníků rychlejší a kvalitnější odezvou.

Zlepšit komunikaci se zákazníky

Umožněte svým zákazníkům, aby vás kontaktovali prostřednictvím kanálu, který sami preferují. Spravujte e-mailovou a telefonickou komunikaci a navíc live chat z jediné platformy.

Zjednodušit obchodní procesy

Automatizujte úkoly, přiřazujte pojistné smlouvy vhodným zástupcům a vytvářejte pravidla, která zajistí, že budou všichni dodržovat SLA (dohody o úrovni služeb).

Rozvíjet dovednosti svých zástupců prostřednictvím individuálního školení

Sledujte výkonnost, identifikujte nejvýkonnější a nejméně výkonné zástupce a nabídněte jim přizpůsobené školicí programy.

Rozhodovat se na základě dat

Získejte kompletní přehled o své pojistné činnosti z podrobných výkazů a reportů. Shromažďujte potřebná data, abyste mohli informovaně rozhodovat o svých procesech a aby vaše firma rostla.

Proč je CRM důležitý pro pojišťovací makléře?

Pojišťovací makléři se při vytváření efektivních procesů a řešení případů opírají o řešení CRM pro finanční instituce. Takovým řešením je i Pipedrive. Bez něj může být řízení vztahů se zákazníky komplikované a správa pojistných smluv také.

S pomocí vhodné platformy mohou pojišťovací agenti lépe řídit procesy pojistných obchodů, poskytovat bezproblémové a uspokojivé služby a zvyšovat věrnost zákazníků.

Udržujte si o dealech a obnovených smlouvách přehled

Sledovat každý pojistný případ nebo deal je obtížné – zvlášť když se informace uchovávají odděleně. Odstraňte provozní překážky a poskytněte zákazníkům špičkové služby pomocí CRM systému pro pojišťovny.

Mějte přehled o každém leadu, pojistném nároku a kontaktním bodu v celé své organizaci. Sledujte každou fázi obchodního procesu, počet nevyřešených dealů a termíny obnovení smluv v jediném přehledu.

Zjistěte, jak můžete s pomocí Pipedrive spravovat leady a dealy

Řešte potřeby svých zákazníků prioritně

Pro pojišťovny je nesmírně důležité poskytovat zákazníkům služby, které upevní jejich věrnost. Čím déle trvá reakce na poptávku leadu a vyřizování pojistných událostí, tím větší je pravděpodobnost, že vám vaše zákazníky přetáhne jiná firma.

CRM software pro pojišťovny vám umožní odpovídat zákazníkům v rekordně krátkém čase. Ukládejte komunikaci na jednom místě tak, aby zástupci věděli, ke kterým zákazníkům byli přiřazeni a kdy musí reagovat. To vám pomůže splnit podmínky SLA a poskytovat v oboru pojišťovnictví nadstandardní služby.

Podívejte se, jak vám Pipedrive umožní zůstat ve spojení

Zjednodušte komunikaci a zvyšte produktivitu

Přeskakování mezi různými nástroji může být náročné. Nejenže se tím zvyšuje počet kroků při vyhledávání informací, ale i rutinní úkoly, jako je zadávání dat, mohou vám a vašim zástupcům zabrat hodiny drahocenného času.

Zvyšte produktivitu a nechte svůj CRM systém dělat těžkou práci za vás díky našim výkonným integracím. Automatizujte zasílání dokumentů, aktualizace prostřednictvím SMS a oznámení aplikace Slack, aby byl každý zástupce v obraze.

Podívejte se, jak vám Pipedrive umožní zůstat v obraze

Vytvořte si vlastní prodejní nástěnku

Posuňte správu leadů a automatizaci prodeje o úroveň výš pomocí vlastní prodejní nástěnky. Zjednodušte řešení případů, vizualizujte kontaktní body se zákazníky a umožněte pojišťovacím zástupcům uzavírat více dealů.

Vytvořte si vlastní pole k zaznamenávání důležitých informací o pojistnících. Sledujte typ pojistných smluv, výši pojistného, spoluúčast, výluky z pojištění a další data. Využijte je k informování o svých obchodních aktivitách a poskytujte zákazníkům lepší služby.

Podívejte se, jak s pomocí Pipedrive vytvoříte vlastní prodejní nástěnku

Jak funguje CRM systém pro pojišťovací makléře?

Na rozdíl od velkých korporací mají pojišťovací makléři tu výhodu, že mohou v rámci obchodního procesu navázat se zákazníkem osobnější vztah.

Díky CRM systému mohou makléři sledovat prodej pojištění jako klíčovou metriku a zároveň rozvíjet vztahy se zákazníky. Zajistěte vynikající komunikaci, rychle řešte pojistné události a zvyšte retenci zákazníků, protože jim nabídnete lepší uživatelskou zkušenost.

Výhody CRM systému pro pojišťovny

Výběrem toho nejlepšího CRM systému pro pojišťovny pomůžete svým zástupcům zajistit spolehlivou komunikaci se zákazníky, zvýšit produktivitu a navázat na komunikaci se zákazníky ve správný čas.

Dobrý CRM systém pro pojišťovny pomůže vám i vašim makléřům:

 • Vytvořit nástěnku, která bude vyhovovat vašemu obchodnímu procesu a zefektivní řešení případů

 • Zaznamenávat informace o jednotlivých kontaktech, jako například typ pojistky a částka

 • Spravovat pojistné nároky, stížnosti a doporučení zákazníků

 • Získat přehled o správě kontaktů, včetně historie komunikace každého kontaktu

 • Integrovat s nástroji používanými v pojišťovnictví a vytvářet automatizace procesů pomocí nástroje Zapier

 • Automatizovat zasílání dokumentů, aktualizace prostřednictvím SMS a oznámení aplikace Slack, aby byl každý zástupce v obraze

 • Sledovat e-mailovou aktivitu, včetně otevření a kliknutí, abyste zjistili, jak vaše leady a zákazníci interagují s vaší společností

 • Poskytovat klientskou podporu pro lepší řešení dotazů a stížností

 • Najít cenový model, který bude vyhovovat vašemu rozpočtu

Klíčové funkce CRM softwaru pro pojišťovny Pipedrive

Podívejte se na některé z klíčových funkcí, díky kterým je Pipedrive ideálním CRM řešením pro vaši pojišťovnu.

Využívejte vícekanálovou komunikaci

Komunikujte s pojistníky na různých platformách. Integrujte aplikace jako Quickdialog a spravujte konverzace ze sociálních médií, e-mailu a aplikací pro zasílání zpráv prostřednictvím jedné sdílené schránky.

Automatizujte obnovení

Zjednodušte proces obnovení pomocí automatizace. Vytvářejte automatické upomínky, plánujte e-maily a zajistěte pojistníkům bezproblémové obnovení.

Spravujte více pojistných smluv

Zpracovávejte data o zákaznících pro více pojistných smluv zároveň přímo v CRM systému Pipedrive. Kategorizujte pojistné smlouvy na základě doby trvání, typu pojistky a data obnovení.

Přiřazujte pojistné události správným pojišťovacím zástupcům a obchodníkům

Řešte problémy zákazníků ihned a obratem je přidělujte vhodným pracovníkům. Využívejte automatizaci k urychlení procesů a přidělujte pojistné události odpovídajícím způsobem.

Standardizujte procesy

Udržujte všechny v obraze (i když jsou mimo kancelář) a poskytněte svým pojišťovacím zástupcům přístup k výkonné mobilní aplikaci Pipedrive.

Využívejte data o zákaznících

Pomocí našich funkcí analytiky a výkazů můžete spravovat data o zákaznících v reálném čase. Rozhodujte o obchodních procesech, správě pojistných smluv a celkově o službách poskytovaných zákazníkům informovaně.

Jak Pipedrive pomohl zdravotní pojišťovně optimalizovat obchodní procesy

Německá zdravotní pojišťovna Leni, Leon & die Luchse se před přechodem na systém Pipedrive spoléhala v komunikaci se zákazníky na Gmail. Společnost si rychle uvědomila, že kvůli tomu přichází o leady, a začala hledat robustnější řešení.

Pomocí Pipedrive vytvořila společnost Leni, Leon & die Luchse nástěnku, která odpovídala aktuálnímu obchodnímu procesu a zefektivnila plnění úkolů, což jí umožnilo shromažďovat důležitá data o leadech hned od prvního kontaktního bodu.

Společnost Leni, Leon & die Luchse má nyní úplný přehled o stavu každého dealu. Díky výkonnému řešení pro správu leadů již nemusí prohledávat Gmail a útržkovitě sepsané poznámky.

„Díky Pipedrive se naše obchodní procesy zlepšily z podprůměrných na vynikající!“

Přečíst případovou studii

Jak nastavit CRM software pro pojišťovny

Podle těchto jednoduchých kroků si můžete CRM systém pro pojišťovny Pipedrive upravit, jak potřebujete:

 • 1. Nastavte procesy pro nové leady a případy

  Po prvním přihlášení do systému Pipedrive se zobrazí vizuální znázornění vaší prodejní nástěnky. Zde si můžete přizpůsobit fáze dealů a vytvářet nové toky dealů pro lepší řízení příležitostí v celé organizaci.

  Vytvářejte různé procesy nástěnky pro příchozí dotazy na základě jejich fáze v nákupním cyklu. Zjistěte, jaká je pravděpodobnost konverze leadu v jeho aktuální fázi, a odhalte neaktivní dealy, kterým je třeba věnovat okamžitou pozornost.

 • 2. Přiřazujte a řešte nové pojistné události

  Díky výkonným integracím Pipedrive je každý kontaktní bod se zákazníkem shromažďován, spravován a ukládán ve vašem CRM systému. Budete mít dokonalý přehled o všech dotazech od okamžiku přijetí telefonického hovoru nebo od odeslání formuláře.

  Automaticky přiřazujte úkoly a termíny k případům, plňte podmínky dohod SLA a udržujte spokojenost zákazníků na vysoké úrovni. Diagnostikujte a odstraňujte problémy s retencí prostřednictvím řízení komunikace se zákazníky pomocí systému Pipedrive.

 • 3. Propojte kontaktní formuláře se svým CRM systémem

  Způsob komunikace s vašimi zákazníky rozhoduje o tom, jaký dojem na ně vaše značka udělá. Čím déle trvá, než odpovíte na dotaz, tím menší je šance, že se lead promění ve spokojeného zákazníka.

  Doplněk LeadBooster systému Pipedrive poskytuje leadům snadný způsob, jak se s vámi spojit. Přizpůsobte si formuláře na míru a vkládejte je kamkoli, kde by je vaši zákazníci mohli potřebovat. Pomocí chatbotů odpovídejte na dotazy leadů, aniž by museli čekat na volného zástupce.

 • 4. Vytvořte si procesy pro návaznou komunikaci s leady

  Chcete-li získávat nové leady, musíte včas navazovat na předchozí komunikaci a poskytovat relevantní informace, ale ruční zasílání navazujících e-mailů může vyčerpat produktivitu vašich obchodních zástupců.

  Spouštějte úkoly automaticky pomocí automatizací v řešení CRM pro pojišťovny. Vytvářejte personalizované e-mailové marketingové kampaně, abyste leadům mohli doručit vhodnou zprávu ve správný čas. Zefektivněte prodejní aktivity svých obchodních zástupců a zbavte je rutinních úkolů.

 • 5. Nastavte podrobné výkazy

  Je nesmírně důležité, abyste jako vedoucí pracovník měli v oblasti pojištění a prodeje přehled o situaci ve společnosti. Možnost odhadnout, jak si obchodní zástupci vedou, jak dlouho jim trvá řešení případů a kterým aktivitám je třeba věnovat pozornost, je pro optimalizaci pojišťovacích operací klíčová.

  Získejte kompletní přehled o všech klíčových oblastech svého podnikání pomocí podrobných výkazů. Vytvořte si přizpůsobené přehledy, abyste každé zúčastněné straně poskytli informace, které jsou pro ni nejdůležitější. Shromažďujte hlubší reporty a identifikujte nové příležitosti pomocí kompaktních, vizuálních výkazů.

Zlepšete své obchodní procesy pomocí integrací CRM systému

Správné integrace zefektivní vaše podnikání v oblasti pojišťovnictví a zvýší vaši produktivitu. Dejte svým pojišťovacím zástupcům možnost soustředit se na aktivity, které jsou motorem vašeho podnikání.

Zde je několik integrací, které využije každá pojišťovna:

Slack

Zjednodušte komunikaci v rámci své organizace. Naše integrace se Slackem bude vašim zástupcům posílat důležitá oznámení o událostech tak, aby mohli jednat bez zpoždění.

Prozkoumejte integraci Dealbota Pipedrive pro Slack.

Asana

Informujte obchodní týmy o jejich výsledcích. Integrujte s Asanou a udržujte zúčastněné strany neustále v obraze.

Zlepšete své poprodejní obchodní procesy pomocí integrace Pipedrive s Asanou.

LeadBooster

Automatizujte generování leadů, ušetřete čas a nabídněte svým potenciálním klientům více způsobů, jak se s vámi spojit.

Povyšte generování leadů na vyšší úroveň pomocí doplňku LeadBooster systému Pipedrive.

Textline

Pomocí naší integrace s aplikací Textline můžete posílat potenciálním klientům textové zprávy včas, aniž byste museli hnout prstem.

Zůstaňte ve spojení i na mobilu díky integraci aplikace Textline se systémem Pipedrive.

PandaDoc

Zjednodušte vytváření a sdílení dokumentů. Vyhněte se papírování díky automatickým smlouvám a oznámením o obnovení vytvářeným s pomocí PandaDocu.

Objevte integraci PandaDocu se systémem Pipedrive.

Zapier

Propojte svůj systém s více než 3 000 aplikacemi a platformami, aby vaše nástroje pracovaly ve vzájemném souladu.

Automatizujte své úkoly pomocí nástroje Zapier a systému Pipedrive.

Informace uvedené v tomto článku nepředstavují a ani nemají představovat právní poradenství; veškeré informace uvedené v tomto článku mají pouze obecný informační charakter. Přestože jsou informace k datu zveřejnění považovány za pravdivé a správné, změny zákonů a právních předpisů po zveřejnění mohou mít na přesnost informací vliv. Informace mohou být bez předchozího upozornění změněny a Pipedrive nenese za správnost jakýchkoli vytištěných či uložených informací nebo za jejich výklad a použití uživatelem v žádném případě odpovědnost. Na základě informací uvedených v tomto článku byste neměli jednat nebo se jednání zdržet, aniž byste nejdříve vyhledali právní nebo jinou odbornou radu.

Věnujte méně času administraci a více času uzavírání dealů!